Asides

Na margu unavených komentárov o hádkach na pravej strane:

Demokracia je skutočne dobrá vec. Kvalitní ľudia sú rozhádzaní po kandidátkach a to je dobre, lebo všetci z nich dostanú šancu a ktorého hlas má byť viac počuť, to rozhodnú ľudia. V ideálnom prípade krúžkovaním vznikne parlament zložený z najlepších zo 750 ponúkaných.

Nerozhodujú o tom žiadne vnútrostranícke tajné čachre a odmeny za to, kto je ako loajálny k predsedovmu hlasu či kto koľko vlastnou hlavou… Aby vám za plentou ostalo na výber prvých 83 zo 150 predsedom dobre preverených verných.

Dobre uvážte, čo si na pravej strane prajete. Mohli by ste to dostať a nepáčilo by sa vám to.

Základom všetkého je matematika: Na prekrúžkovanie kohokoľvek zo 750 potrebuje daný človek 4-5000 krúžkov. Na prekrúžkovanie z kandidátky jednej veľkej strany treba 35-40 tisíc krúžkov. Vždy sú to totiž 3% z odovzdaných hlasov pre danú stranu.

Share Button

Keď máte v triede 95% detí z rodín strednej triedy, nemáte ako učiteľ problém požiadať ich rodičov o drahšie pomôcky či zaplatenie exkurzie do Ríma. Nižšie dane a podpora podnikania rozvíja školstvo

Share Button