Martin Pilnik – Znižujte odmeny, prikazujte nástroje a naštvete…

Znižujte odmeny, prikazujte nástroje a naštvete všetkých. Požadujte lepšie výsledky a budú vynálezy a všeobecná spokojnosť.

Posted by Martin Pilnik on Wednesday, October 11, 2017

Znižujte odmeny, prikazujte nástroje a naštvete všetkých. Požadujte lepšie výsledky a budú vynálezy a všeobecná spokojnosť.

Share Button