Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Zdravotnícka informatika dostáva ďalšiu bezpečnostnú dieru – Win7

Bezpečnosť eZdravia, to nie je len štátna infraštruktúra. To sú aj milióny koncových zaradení.

Počítač bude aj s Windows 7 fungovať ďalej, ale firma (Microsoft) po 14. januári nebude pre tento operačný systém poskytovať akúkoľvek technickú pomoc, aktualizácie, bezpečnostné opravy. Takže pri dlhšom používaní sa môže stať terčom hackerov.

 Podpora pre Windows 7 končí, čo máte spraviť, keď ho máte v počítači? – Denník E

Zdravotná dokumentácia povinne v elektronickej podobe dostáva nový impulz. Paradoxne, takáto správa by mala opätovne posilniť postavenie centrálneho/centrálnych (nie nevyhnutne štátneho) cloudového/-vých úložiska/-ísk. A naopak, SW v ambulanciách by sa mali stať len akýmisi terminálmi, ktoré po dôkladnej autorizácii a autentizácii umožnia prístup k dátam uloženým kdesi, alebo v lokálnych, podľa najprísnejších štandardov zdravotníckej informatiky zabezpečených, kópiách.

Šifrovanie a práca len so zakódovanými dátami by mala byť samozrejmosťou. Vysoké štandardy zdravotníckej informatiky musia počítať, že k dátam má prístup omylný človek.

Naopak, na Slovensku sme boli v roku 2019 svedkami erózie, hrdzavenia systému, už postupne pod rukami MZ korodoval.  Rok 2019 s eReceptom: Zhrdzavel aj ten minuloročný šlendrián, absurdistán a rozvrat

Zdravotnícka informatika dostáva ďalšiu bezpečnostnú dieru – Win7 ako potenciálna diera k vašim zdravotným dátam.

Share Button

Rok 2019 s eReceptom: Zhrdzavel aj ten minuloročný šlendrián, absurdistán a rozvrat

Zhodnotiť fungovanie eReceptu na Slovensku v roku 2019 môžem jednou vetou – Do roku 2019 sme vstupovali šlendriánsky a v stave rozvratu, počas roka 2019 pribudol ďalší rozvrat a systém samovoľne koroduje, eroduje a rozpadá sa.

Božská príručka ajťákov – fakturácia elektronicky

V tejto republike sa snaží Ústava tvoriť neprekročiteľné pravidlá. eZdravie je mimo akékoľvek ústavné pravidlá. Ako inak nazvať stav, keď všetka moc a pravidlá fungovania eZdravia nepochádzajú z Ústavy, zákonov a rúk občanov, ale sú dané príručkou pre ajťákov.

Darmo sa Národná rada uzniesla na nejakom znení paragrafu – ajťáci to majú v príručke inak, tak ajťáci rozhodli, že sa celá republika bude riadiť tým, ako sa ajťáci rozhodli.

V lete 2019 ajťáci rozhodli, ako bude realizovaná v celej republike fakturácia za vydané lieky.

581/2004 §8 (16)
Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti poskytnutú lekárenskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej podľa § 7 ods. 3. Podkladom na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti sú dispenzačné záznamy

Táto neškodná veda bola jedinou zmienkou v našom právnom systéme. žiadne definovanie dátových štandardov, žiadna vykonávacia vyhláška, žiadne testovacie obdobie. Pôrod tejto vety prebehol 26.6.2018!!!, kedy ju schválila vláda. Odvtedy na nenašiel nik, kto by sa unúval zamyslieť nad jej praktickou realizáciou od 1.7.2019.

A tak v lete 2019, keby toto ustanovenie vstúpilo do platnosti, ajťáci rozhodli. A viac ako 1200 verejných lekární skákalo ako ajťáci poisťovní, NCZI a SW firiem pískali. Nešlo o nič menšie ako o peniaze v hodnote mesačného výdaja liekov v celej republike.

Systémy kolabovali, lekárnici si brali nepreplatené nadčasy a dovolenky, poisťovne kopili jednu aktualizáciu dátového rozhrania za druhou.

Áno, namiesto zušľachťovania systému, namiesto doplnenia chýbajúcej legislatívy, namiesto zarazenia rôznych kutilských praktík – nové kutilovanie.

Božská príručka ajťákov – opiátové recepty

V minulom hodnotení, hodnotení roku 2018, som písal o neuveriteľnom neporiadku v zákone o lieku a chaose v dojmoch a pojmoch v paragrafoch týkajúcich sa manipulácie s receptami na omamné a psychotroplné látky.

Chaos v legislatíve bezo zmeny trvá.

Život musí nejako plynúť, tak ajťáci štátnej organizácie vydali príručku, kde vysvetľujú pojmy, nastavujú procesy, definujú kontrolné kompetencie. Príručku, ktorou sa riadi celý sektor. Príručku, čo je nad zákon. Ústava už ani nenarieka, len si nezúčastnene listuje v 100+1 zahraničných zaujímavostí.

Hrozí predlžovanie bezpečnostnej diery

V roku 2019 sa podarilo nie len dobehnúť, ale ja predbehnúť rozsah bezpečnostnej diery a neuveriteľnej šlamastiky v ochrane osobitnej kategórie osobných údajov.

Kým na začiatku roka 2019 bola veta Ukáž mi rodné číslo, ja ti poviem diagnózu, len šialenou dierou do ochrany osobných údajov (prístup po zadaní len rodného čísla na výnimku do 31.12.2021) s nádejou skorého zalátanie, na začiatku roku 2020 je to už dôvod na ukončenie eZdravia ak nenastane náprava.

Áno, takéto tvrdé slová musia byť vyslovené.

Projekt eZdravia počíta s tým, že kľúčom na odomknutie dát bude pre pacienta jeho kartička poistenca vo forme občianskeho s čipom. Teda zabezpečenie dát šifrovaním na úrovni 21. storočia.

Počas roka 2019 sme sa priamo od štátu dozvedeli, že je neschopný. Ministerstvo vnútra nekomunikuje s NCZI, vydávanie aktualizácii SW na obsluhu eID kariet a profesných ePZP kariet lekárov a lekárnikov nefunguje kompatibilne.

Takže aj keby niektorí občan chcel využiť svoje právo na bezpečnú ochranu informácii o svojom zdravotnom stave, štát mu to neumožňuje.

Elektronizácia okolo občianskych bola súčasťou projektu OPIS 2009-2016 za 1,5 miliardy eur.

Počuli ste o povinne elektronickej zdravotnej dokumentácii?

Počas roka 2019 malo prebehnúť také to usadenie praxe po legislatívnej zmene v oblasti spôsobu vedenia zdravotnej dokumentácie.

Na MZ si asi povedali, že veď oni už majú vyděláno, veta v zákone je, zákon platí, tak hotovo. Načo nejaké osvetové aktivity, načo nejaké rozvojové programy elektronických služieb pre pacientov.

Len tak na skúšku: Viete z hlavy, kde je webové rozhranie, kde sa môžete pozrieť na svoje zdravotné dáta s pohodlia domova?

Ale veď samozrejme, že neviete. Lebo by ste zistili, že bez občianskeho s čipom…

No nezabúdajme – zákon platí, máte nárok… To len štát vedený Smerom nedokáže splniť to, čo si sám štát vedený Smerom v roku 2013!!! vymyslel.

Suma sumárum – už aby boli voľby

  • Stále povypínané všetky ochrany ako v Černobyle pred výbuchom. V hre je „len“ osobitná kategória osobných údajov 5,5 milióna občanov.
  • Pravidlá nenastavuje zákon a Národná rada, ale Manuál ajťákov NCZI. Inak by došlo dávno k výbuchu.
  • … (nepublikovateľné, lebo ide o široko zneužiteľnú chybu)
  • VšZP vyhlásila za svoju chybu dodržanie zákona v oblasti pravidiel podpisovania eReceptov. (Po tom, čo nedodržala v lete sľúbenú nápravu chybného stavu.) Toto mi už ale fakt žiadne moje vnúča nikdy neuverí.

Manažment elektronického zdravotníctva v roku 2019 osadenstvo MZ evidentne otravoval. Napriek tomu, že eZdravie by malo byť základným, nie jediným, ale základným nástrojom efektívneho riadenia zdravotníctva, vedenie MZ pod hlavičou Smeru nechalo eZdravie v roku 2019 korodovať na vetre a daždi. A tak nám pekne hrdzavie.

eZdravie v roku 2019 bolo bez dozoru, bez doladenia do pohody, bez opravy chýb, bez výchovy a propagácie, bez akéhokoľvek zápalu pre budúci rozvoj.

Na MZ si evidentne povedali – Nech sa ajťáci pohrajkajú. V podstate nejde o nič. V hre je „len“ osobitná kategória osobných – informácie o zdraví 5,5 milióna občanov.

Priatelia, eZdravie nie je webka skautského oddielu!

V SaS som plne pripravený od prvého dňa riešiť 2 roky trvajúcu agóniu nekompetentnosti vedenia Ministerstva zdravotníctva v oblasti elektronizácie zdravotníctva.

Som osobne garantom, že aj v liekovej politike alternatíva existuje. Ak chcete mať svoje zdravotnícke dáta v bezpečí hodíte to 29.2.2020 do urny SaS so zakrúžkovaným mojim číslom 64.

Súvisiace: Rok 2018 s eReceptom – šlendrián, absurdistán, rozvrat

Share Button

SaS je hnacou silou odborných riešení demokratickej opozície

Kým sa niekto zaoberal sám sebou, SaS pripravila objektívne najlepší program a ponuku pre voličov.

Zdravotnícky program máme rozpracovaný do detailov a počas 3 rokov viackrát oponovaný širokou odbornou verejnosťou.

Školstvo je dokonca už v čiastkovej realizácii na Bratislavskej župe.

Len vďaka SaS sa ostatné strany ako-tak postavili k tvorbe svojich programov. Vďaka aspoň za to, veď si ujasnili svoje ideologické postoje.

Vďaka SaS vieme dva dni po voľbách podľa získaných proporcií moderovať doladenie straníckych programov do programového vyhlásenia vlády, špeciálne to platí v oblasti zdravotníctva. V liekovej politike som jediný, kto má hotové riešenia.

Áno, v SaS trváme na dodržiavaní odbornosti, hodnoty za peniaze pri navrhovaní riešení. V zdravotníckom programe staviame na medicíne založenej na dôkazoch, na spravodlivo spravovanom solidárnom princípe, na meraní, vyhodnocovaní, transparentnosti.

Ak bude niekto z partnerov presadzovať riešenia podľa citu, bez argumentov, tak budú oni blokovať dohody na riešeniach.

Vždy je na výber. Môžete mať odborné riešenia. Bez SaS ich bude nová vláda hľadať rok, dva. Slovensko po 4 rokoch neriadenia štátu nemá tento luxus k dispozícii. V zdravotníctve, po 12 rokoch rozkladu od Smeru,  už dnes úplne zbytočne umierajú naši blízki, naši susedia z ulice poniže.

SaS má koncepčné prepracované riešenia už dnes v ponuke pre občanov Slovenska.

Nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte. Tak vezmite rozum do hrsti a zvážte svoju voľbu SaS.

Zdravý rozum je najlepší recept.

Share Button