Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Kam sa podeli zdravotnícki odborníci počas 10 rokov vlády Smeru?

Naozaj by som chcel, aby sme mali nekonečné zdroje na liečenie. Nemáme ich a ak vám niekto hovorí, že vám zabezpečí liečenie nech to stojí čo to stojí, klame vám tou najnehanebnejšou lžou. Klame vás zárukou večného života.

Vďaka solidárnemu princípu máme každý z nás na svoje vlastné liečenie k dispozícii naozaj veľké zdroje. Nie sú však neobmedzené.

Keď sa na jeseň 2017 zvyšovala hranica pre vstup liekov do systému „samozrejmej“ úhrady zo solidárneho zdravotného poistenia, tak sa poslankyňa Janka Cigániková v zdravotníckom výbore Národnej rady pýtala ex-ex-Druckera, či merali prínos zmeny z 21000 eur na 38000 eur. Minister odvetil, že to už nechá na budúcu vládu.

Stropom nášho solidárneho systému sú dnes ročné náklady na liečbu liekom v sume cca 38000 eur. Akonáhle je lieky drahší, teda celkové ročné náklady na danú liečbu daným liekom sú vyššie ako 38000 eur, tak už nemôže byť taký liek preplácaný automaticky zo solidárneho zdravotného poistenia.

Minister ex-ex-Drucker na jeseň rozhodol, že dovtedy platnú hranicu posunie o (38000-21000)=17 000 eur. Rozhodol, že potenciálne 17000 na jedného pacienta dáme do liekov.

To, čo sa Janka Cigániková pýtala bolo, či by to navýšenie, teda tých 17000 na pacienta a rok neprinieslo tomu pacientovi rovnaký, alebo dokonca lepší úžitok, ak by síce nedostal daný drahý liek, ale dostal by viac inej terapie, viac osobnej prítomnosti zdravotného personálu, viac zdravotných pomôcok.

Odpoveď? NEVIEME.

Kam sa podeli odborníci?

Jeden z odborníkov na farmakoekonomiku ma upozornil, že sa tu nerozprávame v 80-90% o liekoch zachraňujúcich život do trvalého vyliečenia. Upozornil, že sa tu rozprávame  v 80-90% o liekoch, ktoré predlžujú prežívanie pacientov o týždne a len výnimočne o liekoch predlžujúce terminálne štádia ochorení o jednotky mesiacov.

Veru tak, zázraky v medicíne sa dejú len na stránkach bulvárnych časopisov. Na oddeleniach dlhodobej starostlivosti, v hospicoch, v domácnostiach sa len pomalšie alebo rýchlejšie blíži neodvratný koniec.  Alebo sa jedná o nekontrolované experimenty na ľuďoch s vierou v liek väčšou ako vedecké poznatky o danom lieku.

Na nedávnom stretnutí nášho zdravotníckeho týmu s občanmi v Bratislave sa nás jeden chlapík z hľadiska pýtal: „Ako zabezpečíte, aby sa lekár nerozhodoval podľa peňazí, ale podľa medicínskych potrieb pacienta?“

A moja odpoveď bola okamžite naporúdzi: „Odborníci!“

Vždy pomáha keď sa rozhodovanie o peniazoch a rozhodovanie o medicíne oddelí. Oddeliť miestne aj časov.

Oddeliť rozhodovanie o financovaní liečby, oddeliť vyjednávanie o cenách od rozhodovania o spôsobe terapie. Aby o finančných aspektoch liečby rozhodovali odborníci na farmakoekonomiku. Aby zhodnotenie alternatív bolo dávno rozhodnuté pred tým, ako pacient liek alebo inú formu liečby potrebuje. A toto zhodnotenie alternatív, ich ocenenie a vyjednávanie o ich cene robili odborníci na vyjednávanie, na hodnotenie. Nie politici a vonkoncom aby sa toto rozhodovanie dialo v akýchci privátnych komisiách poisťovní udeľujúcich výnimky za zavretými dverami.

Potom sa o medicínskych otázkach budú rozhodovať odborníci na medicínu bez zaťaženia ekonomickým balvanom. Potom  sa každý lekár môže oprieť o štandardné terapeutické postupy, ktoré pre každého občana, bez ohľadu na to, či to bude v Snine, alebo v Senci zaručia každému pacientovi rovnako odbornú liečbu. Tieto postupy zas vytvárajú odborníci,  nie politici.

Je to práve o vytvorení priestoru pre odborníkov, aby ONI boli tí, čo rozhodujú o liečení pacienta. Bez zapojenia odborníkov budeme čeliť šialenej záplave falošných informácii, populizmu a bulvárnemu citovému vydieraniu. A budeme im čeliť bez akejkoľvek šance aspoň minimálneho vysvetlenia.

Nie, nie je spravodlivé, že sa musíme rozhodovať len preto, že máme v solidárnom zdravotnom systéme obmedzené zdroje. Nie je to ani etické, nie je to ani morálne. Pokiaľ budú zdroje, ktoré ako spoločnosť vložíme do solidárneho zdravotného systému, obmedzené, bude život vždy nespravodlivý.

Naozaj by som chcel, aby sme mali nekonečné zdroje na liečenie.  Ach ako by som to chcel!

Nemáme ich a ak vám niekto hovorí, že vám zabezpečí liečenie nech to stojí čo to stojí, klame vám tou najnehanebnejšou lžou. Klame vás zárukou nákupu večného života za peniaze, ktoré nikdy nemal.

Vďaka solidárnemu princípu máme každý z nás na svoje vlastné liečenie k dispozícii naozaj veľké zdroje. Nie sú však neobmedzené.

Preto jedinou a zásadnou požiadavkou na ich správcov musí byť: Obhájte vami navrhnuté riešenia ako riešenia s najväčšou možnou efektivitou. Mne jedinú záruku dáva zapojenie odborníkov a otvorenosť v informovaní občanov. A preto v tomto duchu aj v tíme SaS pre zdravotníctvo konám.

Share Button

Lekárne v malých mestách a odľahlejších lokalitách v reforme SaS pre zdravotníctvo

V oblasti lekární sa do „nároku pacienta“ počíta aj geografická dostupnosť lekárenskej starostlivosti.

V reforme SAS 105x lepšie zdravotníctvo počítame s významnou úlohou štátu zadávať požiadavky a úlohou poisťovní plniť požiadavky štátu. Len keď poisťovne tieto požiadavky štátu plnia, môžu dosiahnuť na prísne zastropovaný zisk. Celá naša reforma sa začína a točí okolo „definovania nároku pacienta“

Úlohou štátu je zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva liekmi aj formou zmysluplnej geografickej dostupnosti. Preto má zmysel požadovať od poisťovní, aby zvolili také motivačné nástroje pre poskytovateľov lekárenskej  zdravotnej starostlivosti, aby zabezpečili splnenie požiadaviek na geografickú dostupnosť.

V zmysle našej reformy 105x lepšie zdravotníctvo poisťovne môžu podľa vlastného uváženia rokovať s majiteľmi lekárni a začať poskytovať motivačné platby tak, aby sa lekárne na malých mestách,  filiálky lekární na dedinách udržali a rozvíjali.

Nevidím dôvod, aby štát diktoval poisťovniam aké nástroje má zvoliť. Naopak, štát musí definovať konečné ciele. Tak vidím aj úlohu politika. Je potom už na odborníkoch z farmaceutických fakúlt, Lekárnickej komory a rôznych združení majiteľov lekární, aby spoločne s poisťovňami rozvíjali moderné trendy.

V minulom roku si pacienti z lekární vybrali 80,7 milióna balení liekov na lekársky predpis. Zdravotné poisťovne za ne uhradili 886,4 milióna eur, čo je o 2,8 percenta menej ako v roku 2016. Pacienti za lieky na lekársky predpis doplatili 145,8 milióna eur, čo je o 3,3 percenta viac.

Pacienti si v minulom roku kúpili 38,4 mil. balení voľnopredajných liekov v celkovej hodnote 181,9 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 6,9 percenta.

 Spotreba liekov na recept medziročne klesla, ľudia však viac nakupovali – Denník N

Pokles podielu receptov na marži lekární je ďalší z možných argument pre prechod financovania lekárenskej starostlivosti od marže k platbe za expedičné výkony.

Dnes chýba aj definovanie cieľa – nemáme definovanú minimálnu geografickú dostupnosť a súčasne nefungujúci Úrad pre dohľad nedohliada ani na tých pár úloh, ktoré naše tri poisťovne majú.

Len naťuknem – zaujímavejšia by bola segmentácia poklesu výdaja na recepty podľa veľkosti sídla v ktorom sa lekáreň nachádza. AK BY takéto dáta potvrdili pokles výdaja v menších sídlach, ukazovalo by to na narastanie rizika zhoršenej dostupnosti lekárenskej starostlivosti v malých mestách a na vidieku. Dáta však pochopiteľne chýbajú.

Dnešná politická reprezentácia smerákov sa tvrdých dát priam panicky bojí. A keďže vieme, že to, čo sa nemeria sa nedá ani riadiť, vidíme dnes logické dôsledky 10 ročného neriadenia zdravotníctva.

Platba za expedičný výkon je silný nástroj na odvrátenie nerovnomernej priestorovej dostupnosti lekárenskej starostlivosti. Môžete selektívne navýšiť platby za tento výkon napríklad za expedíciu pre miestnych obyvateľov tam, kde lekárne môžu v budúcnosti chýbať. A naopak, znížiť platby tam, kde je už dnes lekární haba-dej.

Viac peňazí je klasický trhový motivátor.  Princípom SaS – liberánej pravicovej strany – je motivovať, nie trestať.

Preto – politik má definovať ciele, zabezpečiť prísne kontrolovanie ich dodržiavania. Nástroje si slobodne zvolia jednotlivé subjekty na trhu.

Preto je bodom číslo 2 a 3 v našom Zdravotníckom desatore je:

1) Pacient aj zdravotník sú ľudská bytosť, mysli na to.
2) Slušná mzda je lepšia motivácia ako sankcia alebo korupcia
3) Kontroluj, meraj a porovnávaj sa s najlepšími.
4) Vyžaduj efektívnosť a zodpovednosť.
5) Pravdivo verejne informuj.
6) Daj pacientovi na výber (využívaj prednosti súťaže) a buď férový.
7) Zdravotníctvo nie je zadarmo.
8) Dodržuj stanovené pravidlá a nemeň ich len preto, že sa ti to práve hodí.
9) Akceptuj zisk ako odmenu za dobrú prácu.
10) Rob tak, aby sa na Slovensku aj v zdravotníctve oplatilo pracovať, podnikať a žiť tebe aj tvojim deťom a vnúčatám.

 

Share Button

Otázka: „cenou za zisk v zdravotníctve je to, že kto na to nemá, tak tu starostlivosť mať nebude“

Krátka odpoveď – toto nie je pravda. Je to mýtus, blud, somarina. 

Pokročilá odpoveď:

Slovenský systém je založený na solidárnom princípe. V našom materiály kladieme zásadný dôraz na definovanie nároku. Presné, jasné, zrozumiteľné definovanie na čo má pacient nárok zo solidráneho zdravotného poistenia. Nemeníme ani dnes platné rozdelenie diagnóz na prioritný balík – v zmysle dnešného znenia zákona – plne hradený zo solidárneho positenia a na diagnózy mimo prioritného balíka.

To čo je v nároku pacient vždy dostane. bez ohľadu na to, či zaplatil veľa alebo málo do systému. To je princíp solidarity a ten je pre SaS neprekročiteteľný.

Navyše, jasným definovaním nárok vzniká priestor pre vytvorenie pripoistenia a ponuky poisťovní pre riešenie doplatkov, úhrad neprioritných chorôb a podobne.

Rovnako počítame s tým, že budú fungovať ochranné limity, do ktorých chceme započítavať každú platbu pacienta.

V našom materiále kladieme zásadný dôraz na úlohu štátu definovať nárok, podieľať sa na cenotvorbe (typicky rovnovážne postavenie poisťovní a štátu v kategorizačných komisiách), definovať požiadavky na poisťovne, aký rozsah musia svojim klientom/poistencom poskytovať aby vôbec mohli existovať na poistnom trhu a aké podmienyk musia splniť aby si vôbec mohli vyplatiť zisk.

Kladieme dôraz úlohu štátu kontrolovať, na funkčný Úrad pre dohľad, aby sa pacienti dovolali spravodlivosti, aby sa dovolali konkurenti na trhu poskytovateľov, keď niektorý prevádzkovateľ nemocnice začne posielať ťažké a sfušované prípady inam (dnes do štátnych nemocníc).

Je tam kopu kontrolných a poistných mechanizmov, aby ten trh poskytovateľov bolo možné regulovať. My zdravotnícky odborníci v tíme SaS pre zdravotníctvo sme zvádzali dosť veľký zápas za regulácie. Ostatní členovia zas oponovali slobodou, voľným trhom. Vzniklo dobré riešenie. Motivácie, ktoré trh vie skvele tam sú, regulácie a solidarita je tam tiež.

Share Button