Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Tak sa nám vedenie NCZI samoudalo z porušenia všetkých mysliteľných štandardov zdravotníckej informatiky

Ktosi – kdesi zistil, že na konkrétnej URL (s číselným parametrom) štátneho Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) sa nachádzajú voľne pohodené dáta zdravotnej dokumentácie pacientov testovaných na koronavírus PCR testom. Nová doba! V 20. storočí sa zdravotní dokumentácia povalovala v krabiciach pri kontajneroch. V 21. storočí sa povaľuje voľne na weboch NCZI.

NZCI vo vyjadrení píše, že v skutočnosti išlo o úplne samostatnú aplikáciu mimo Elektronických zdravotných knižiek. Čo je vo svojej podstate samoudanie za porušenie zákona o 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a zákona o 576/2004 o zdravotnej starostlivosti.

Sledujte so mnou:

  1. Vyšetrenie na covid-19 je zdravotný výkon.
  2. Ku každému výkonu musí byť vedená zdravotná dokumentácia. To ten nabúraný záznam mal charakter zdravotnej dokumentácie. Zdravotnícki profesionáli si dajú skok na bod 7, ajťáci z NCZI pokračujú bodom 3.
  3. Ak sa vedie (od 1.1.2019 sa musí) dokumentácia v elektronickej podobe tak „Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „elektronická zdravotná knižka“)“, hovorí zákon.
  4. Ak sa poskytujú údaje smerom von, je presne vymenované, kto a ako ich môže dostať vrámci nástrojov zdravotníckej štatistiky. Prístup jednotlivých zdravotníckych profesii je rovnako nastavený zákonom. Keď ich poskytnete bez nástrojov autorizácie porušujete zákon.
  5. Register pacientov covid-19 nie je vymenovaný v zozname národných registrov. Ste štátna inštitúcia, nemôžete robiť, čo vám neprikáže zákon. Asi to nebol národný register, ale dokumentácia. Skok na bod 1.
  6. Vyhláška 107/2015 Z. z. o štandardoch zdravotníckej informatiky určuje jasné požiadavky, čo musí každý zdravotnícky systém dodržiavať. Vrátane dodržiavania štandardov pre spôsob prenosu. Sú tam definované aj také detaily ako „zašifrovaných verejným kľúčom VKNZIS, podpísaných privátnym kľúčom podpisového kľúčového páru KPorganizácie,“ Webová adresa mojeezdravie.nczisk.sk vyžaduje leda tak meno heslo. Z toho KEP nevygenerujete ani zabožemôj.
  7. č.b.t.d.

Ah jo! To tie zákony čítam len ja?

Prečo vymýšľali koleso? Prečo to nenapojili ako rozšírenie na Národný zdravotnícky informačný systém a Elektronické zdravotné knižky?

WTF?

Zdravotnícka informatika NIE JE WEBKA SKAUTSKÉHO ODDIELU. To je tak zlé na zó many level… Ale ešte nie je polnoc, ešte je čas aj na ďalšie samoudania.

Od rána uvažujem, čo sú to za ľudia, ktorý vypustili do sveta nástroj pre prácu s osobitnou skupinou osobných údajov (zdravotná dokumentácia) vo forme: „Všetky dáta boli v nešifrovanej, teda úplne nezabezpečenej forme (v „plaintext“)“ v spojení s „umožňovalo prístup k citlivým informáciám a to bez akejkoľvek autentifikácie“.

Ako asi myslia programátori, čo toto vypustili? Elementárne znalosti, elementárna rutina. To už študent 3 ročníka strednej programátorskej vie, aké sú základy ochrany údajov. (Jedného mám doma, pýtal som sa ho na to, učia sa to.)

Áno, dlhodobo upozorňujem na vypínanie ochrán (diera rodného čísla). Možno si aj pamätáte, že som v niektorom zo statusov napísal kritiku ako posledný bod: „5. a… (nie je možné zverejniť kvôli ochrane dáta)“

Vypínali ochrany, len aby to nejako fungovalo a nenasrali lekárov. kto chce kam… Ale prečo s takým rozbehom?

Teraz sa ukázalo, že majú rozbitú aj front-endovú časť, o ktorej nikto poriadne nevie na čo by vlastne mala byť. Ona by mala byť výstavnou skriňou a najpoužívanejším kusom eZdravia občanmi, ale ešte by sa pri používaní na niečo prišlo, tak ju nik nepropaguje. A hups, prišlo sa.

Ako šialene musí fungovať riadenie takej organizácie, keď nikto to na žiadnej úrovni nezastavil pred uvedením do produkcie. To je na totálne rozbitie a znovuposkladanie od úplného základu.

Je evidentné, že správa eZdravia (NCZI), potrebuje poriadne prevetrať.

eZdravie je len jeden projekt NCZI. Ešte sú tu zozbierané štatistické dáta. Tie v protiklade, majú naopak slúžiť širokej odbornej verejnosti na tvorbu analýz, stratégií či kontrolu. No tieto dáta sú stále viac a viac zamurované kdesi v útrobách systému. Aj tie dáta, ktoré boli donedávna publikované, už je prísne zakázané publikovať (objem spotrebovaných liekov vo finančnom vyjadrení).

Ako som napísal vyššie – zlé na zó many level.

Osobná poznámka, lebo sa ma to osobne týka

Aktuálne beží výberové konanie na riaditeľa NCZI.

Som prihlásený.

Vyše 17 rokov sa profesionálne venujem IT projektom v zdravotníctve, analýzam zdravotníckych dát, procesnému manažmentu (trochu iné ako projektový) a riadeniu hybridných (IT+zdravotníci) tímov. Posledné 2,5 roka aktívne makám pre český SUKL na jednej z vetví tamojšieho eZdravia (cezhraničný výdaj eReceptov vrámci EU). Tak hádam nejakú kvalifikáciu už mám.

Výberové konanie začalo vyhlásením koncom júla a termín doručenia prihlášok bol 12.8. Dňa 17.9. sa malo konať výberové konanie, ktoré deň pre konaním preložili na 25.9. Čááásu dóóóósť.

Nuž, ak bol dopredu predvybraný víťaz (o šéfovi VšZP vrabce čvirikali 10 dní pred vypočúvaním kandidátov) v podobe dočasného šéfa menovaného 25. 5. po odchode Petra Blaškovitša, tak dnes ráno ešte mohol mať šancu. Potvrdiť ho vo funkcii po prevalení tohto totálneho zlyhania riadenia organizácie, to bude vyžadovať trikrát preloženú kožu hrocha.

Súvisiace: Rok 2019 s eReceptom: Zhrdzavel aj ten minuloročný šlendrián, absurdistán a rozvrat

Share Button

Analýza po 3 mesiacoch nakúpeného času za pár miliónov eur

Nie sú k dispozícii verejné dáta o tom, akú rizikovú aktivitu si vybrali nakazení otestovaní v SR na ulovenie koronavírusu.

Nie sú k dispozícii verejné dáta o tom, ktorá riziková aktivita prevláda v SR pri sekundárnych nákazách.

Nie sú k dispozícii rizikové aktivity vo svete na základe počtu nakazených.

Nie sú k dispozícii vzorové teoretické opatrenia pre jednotlivú fázu v zmysle pandemického plánu. (Pandemický plán nebol ešte ani odštartovaný, nebola vyhlásené fáza v SR.)

Nie sú k dispozícii číselné hranice pre nasadenie jednotlivých druhov opatrení na území okresu, na území kraja, na území republiky a voči územiu inej krajiny EU a sveta.

Nie sú jednotné metodiky pre porovnanie opatrení v jednotlivých krajinách EU.

Existuje Pandemická komisia – iniciuje predloženie všeobecne záväzných návrhov právnych predpisov s cieľom zabezpečiť pandemický plán (citujem jej štatút)

Existuje Ústredný krízový štáb – pripravuje návrhy opatrení na riešenie krízovej situácie a podklady pre prijímanie rozhodnutí vo vláde (citujem jej štatút)

Existuje Konzílium odborníkov (to už len asi) – štatút som nenašiel, asi je to „spolok záhradkárov“, veď ani na jar nezanechali zápisy z jednania.

Neexistuje medzi nimi definovaná hierarchia, akokoľvek, nad každým stojí v hierarchii vláda.

Predseda vlády a novinári všetkých volajú „konzílium“ a „odborníci“.

Potom je tu ešte marketing Igora Matoviča – keď mu nezíde z chuti.

Existuje UVZ – to je mimo vládu, mimo konzílium, mimo krízový štáb, mimo pandemickú komisiu (je len jedným z 20-26 členov) so svojbytným právom vydávať rozhodnutia.

Každý by chcel vydávať opatrenia, ale dáta nemá nikto. Alebo má a dobre ich pred ostatnými tají.

Počet pozitívne testovaných od 1. 7. do 13. 9. 2020

V nedeľu a vo sviatok (a sobotu skoro) sa netestuje. Takže za 2 a pol mesiaca sa 780 na 100% chorých zbytočne 2-3 možno aj 4 dni promenáduje a šíri infekciu kade chodí. Pri R0=1,1 (Nemecko) každý z nich nakazil na 100% úplne zbytočne 858 chorých, čo je 21% z celkové počtu nakazených od 1.7. do dnes.

Koniec analýzy, nasleduje pár osobných postrehov

Ešte máte nejaké otázky na čo sa minulo tých pár miliónov eur, za ktoré si vláda OĽaNO kúpila čas?

Jediná funkčná stratégia do začiatku očkovania je TESTUJ A IZOLUJ. Akékoľvek opatrenia by som navrhoval, vždy by boli len za dvomi účelmi:

  1. Uľahčiť stratégiu TESTUJ A IZOLUJ.
  2. Na základe vedeckého poznania (z dát) obmedziť najrizikovejšie aktivity v duchu kompromisu, s ktorým sa dá žiť. V prvom kroku odporúčaním, v druhom kroku zákazom či iným diktátorským zásahom. (Komu niet rady, tomu treba pomôcť.)

Nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte, SaS mala 6,2%, ja som od vás získal niečo cez 200 preferenčných hlasov. Najlepší zdravotnícky program o niekoľko konských dĺžok pred ostatnými politickými stranami malo SaS. To o kvalite a odbornosti politikov zdravotníckeho tímu SaS jasne vypovedá.

Rozhoduje OĽaNO, teda Matovič. Užívajte si to. Ja som introvert, mňa sociálny dištanc baví.

Pod čiarou: OĽaNO má vo všetkých orgánoch drtivú väčšinu, OĽaNO sa na MZ zavrelo pred spoluprácou s koaličnými partnermi. To je dôvod, prečo ako člen tímu SaS pre zdravotníctvo píšem tento text (ako neviemkoľký za 5 mesiacov) verejne a nemám možnosť situáciu ovplyvňovať. Ak sa v niečom mýlim, usvedčte ma v komentároch.

Share Button

Nedokážeme to a ani to nikto nechce, aby sa zaviedla karanténa na vstup z ČR a AT

Idú chýry, že k 14.9. sa bude prehodnocovať cestovná mapa. Bolo by z občianskeho a dokonca aj z epidemiologického hľadiska absurdné, aby sa nekoordinovali opatrenia krajín Slovnesko, Česko a Rakúsko.

A tým naozaj nemyslím zavretie hraníc na oboch stranách, či miernejšie – zavedenie povinnej karantény. Ako napíšem nižšie, občania sami jasne ukázali, že nechcú obmedzenia, radšej podstúpia riziká. Ako napíšem nižšie, smrtnosť ani výpadky z funkčnosti nie sú také, aby inštitúcie museli za občanov zasahovať nesystémovo, plošne radikálne.

Ak opatrenie na baterky, tak radšej nie

Ak len Slovensko zavedie jednostranne karanténne opatrenia musí potom čakať a čakať a čakať a čakať, či sa v druhom – postihnutom – štáte podarí stlačiť počty prípadov na podobnú úroveň ako máme my. Súčasne musí sám aktívne strážiť pohyb ľudí na hranici. Máme na to prostriedky? Sme schopný udržať príslušné funkcie hygienikov, keď dnes vyzerá testovanie takto?

V stredu večer ma začalo bolieť hrdlo, pokašliaval som. Presne viem, kde som si to spôsobil – deň predtým ľadový nápoj v…

Uverejnil používateľ Arpad Soltesz Pondelok 31. augusta 2020

Nie! Nalejme si čistej pepsi-coly, hygienici dávno nie sú schopní dosledovať v zmysluplnom čase kontakty a už vôbec nie sú schopní zabespečiť skutočné dodržajnie a vymáhanie karanténnych opatrení. Pamätáte? Jeden jediný Berka na žúrke zosmiešnil testovacie kapacity Bratislavy.

Tak si to zrekapitulujme:Pandemický plán je zdrap papiera spolku záhradkárov v zásuvke.Bratislava si vyhlásila svoj…

Uverejnil používateľ Martin Pilnik Štvrtok 27. augusta 2020

Počty prípadov sú v Európe na úrovni 33 prípadov na 100 000 obyvateľov (priemer posledných 14 dní, ECDC). Česko 19, Rakúsko 15, Slovensko 5. A to bez opatrení na hraniciach.

Uvalenie karanténnych opatrení na prichádzajúcich z ČR a AT znamená mať schopnosť postarať sa o vymáhanie izolácie v domácom prostredí počas 10 dní, prípadne po 5 dňoch negatívny test. Takto znie pravidlo v pandemickom pláne. Tak to dáva aj epidemiologický zmysel. Ak sa prichádzajúci nakazil doma ráno pred odchodom, práve na 5-8 deň má PCR test najvyššiu mieru presnosti. Akurát, že tá presnosť je na úrovni 20% nezachytených, teda falošne-negatívnych, zistili vedci v ÚeSÁ.

Falošne-negatívny, to je číslo, ktoré zaujíma zdravotníka – či mi prepadnú nejakí pozitívni a nevšimnem si ich. Sleduje…

Uverejnil používateľ Martin Pilnik Streda 2. septembra 2020

Nikto to nechce

Som presvedčený, že nárasty nakazených sú výsledkom ignorácie sociálneho odstupu občanmi a totálne zahodenej stratégie testuj a izoluj ministerstvom zdravotníctva pri nízkych číslach. Ukázalo sa, že spoločnosť nechce a nebude fungovať v nariadenom lockdowne.

Dokonca to nechce ani sám premiér a jeho šéf poslaneckého klubu Šípoš. Ako nám ukazovali fotky. Stačí jeden zlý pohyb, nabratie si zo spoločnej misky, jedno kýchnutie mimo výseč a zvyšní ľudia to celý čas robili úúúplne zbytočne. Výherné kurzy na výhru covid-19 letia k 1:1.

Koronavírus je v istej miere po nakazení smrteľný. Potreba uživiť rodinu a pri tom si užívať život je silnejšia, je nad silou, ktorou je schopný koronavirus zabíjať obete. Preto nie je možné uplatniť direktívne izolačné hygienické opatrenia používané pri oveľa smrteľnejších chorobách. Preto nie je smrteľná chyba nedodržiavanie sociálneho odstupu. A ani nie je smrteľná chyba, že vláda nie je významne direktivnejšia. Miera smrtnosti covid-19 takto zadefinovala mieru dobrého kompromisu.

Nie sú na to tvrdé dáta

Chcete aby sa vláda postarala, aby zatiahla roletu, aby vyvinula väčšie úsilie?

Ani charizma Churchilla by nepomohla, nie je to o čo oprieť. A máme si to vymýšľať, ako si Rusi v 1903 si vymysleli Protokoly sionských mudrcov ako to potom so sionizmom dotiahol Goebels?

Za jún, júl august dohromady je smrtnosť v Európe (vrátane Ruska) 2,12% (dáta ECDC). Ten podiel ani nie je taký vysoký ako pri syfilise, heroinizme či záškrte, čiernom kašli či osýpkach, ak by tieto choroby boli v rovnakých počtoch.

Nie je tak nízky ako pri angíne či chrípke, takže nejakí mŕtvi tu sú. Ale málo. Ja viem, že to znie cynicky, ale tu hovorím o správaní sa spoločnosti ako celku, o priemernej ochote, o hranici, kde dôjde k strhnutiu davom, o hranici pri ktorej nastane prenastavenie osobných postojov.

Ak si pamätáte nežnú revolúciu – až keď už bolo jasné, ako to dopadne, tak začalo prezliekanie kabátov. Nie skôr. Musí sa to prehúpnuť do kritickej hodnoty.

Trh a pravicové lákanie na benefity to zas zariadi

Jediná „inštitúcia“, ktorej dnes záleží na nenakazení občanov sú firmy. Problém covid-19 je, že vypína zamestnancov na 10-14 dní až 28 dní z výkonu. Tým sa výrazne siaha na dividendu pre akcionárov. To si manažment nemôže dovoliť, takto prebudiť akcionárov z letargie. 

V premorenosti sme na alebo už dokonca za hranicou, kedy sa priehrada pretrhne. Tým končí aj fáza, kedy som kritizoval ministra a hygienikov za netestovanie a neriešenie izolácie. Zastaviť nárast už nedokážu žiadne opatrenia zvonka, žiadna direktívna regulácia, akokoľvek by boli epidemiologicky správne. To by sme sa museli pre ignorovať až k totálnemu zrúteniu zdravotného systému.

Jediná sila, ktorá dokáže dnes zastaviť nárast a ustanoviť zmysluplný kompromis je už len správanie sa občanov z vlastného popudu, z vlastného osobného čisto egoistického záujmu. Ochrániť svoj zdroj príjmov, ochrániť svojich osobných blízkych v ohrozenej skupine 75+. Táto prirodzená sila je dosť silná, aby udržala dobrý kompromis. Jedinou podmienkou je, dobrá, rozumej kvalitná a dostatočná informovanosť, čo sa deje a čo funguje.

Až do vakcíny už len selektívne opatrenia

Sme úplne inde a je to dané počtami. Nemuseli sme byť. Ak nenastane u občanov prirodzená snaha o sociálnu izoláciu, ani najlepšie zvládnuté testovanie a super zvládnutý dozor nad dodržiavaním izolácie chorých a suspektných nepomôže. Lieta to vzduchom, počty sú potom nad sily akéhokoľvek štátneho alebo súkromného aparátu.

Samozrejme epidemiologicky správna alternatíva je zákaz vychádzania na 14-28 dní. Ani nechcem vidieť toho idiota s mocou, ktorý by to chcel zaviesť. (Jeden taký si ma chvalabohu na FB zablokoval aj sám.)

Takže, umývať ruky, nosiť rúško kde sa len dá a opúšťať zhluk 3 cudzích ľudí. A po uvoľnení očkovania do používania rýchlo preočkovať populáciu.

Potom nasadiť opačný smer. Prirodzene znížiť počty nakazených pomocou očkovania a po poklese na kapacitne zvládnuteľnú hodnotu nasadiť silné vymáhanie „testu a izoluj“ na elimináciu posledných ohnísk. Za 2 až 7 rokov sa môžeme dostať na úroveň, v ktorej je výskyt osýpok dnes.

Akcie Lufthansy alebo Hiltonu by som dnes ešte nekupoval.

Share Button