Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Zamneď: Vedec, odborník, Sputnik V a liberalizmus vo vakcinácii

Laik občan, keď rozhoduje o svojom vlastnom zdraví, má právo v duchu liberalizmu užívať čo len chce. Aj to moje povestné hovno na akné.

Ja, ako farmaceut, ak mám dodržať základný princíp mojej profesie, musím prinášať len a len účinné a bezpečné lieky. Pre mňa ako odborníka, profesionála v oblasti liekov, by bol zdanlivo liberálny postoj vyjadrený vetou „Ja si počkám, vy sa očkujte čím len chcete aj bielim práškom z Ruska.“, úplne falošným liberalizmom.

Mám veľkú obavu, že tento falošný liberalizmus si dnes osvojuje aj mnoho vedcov. Rezignujú na svoju úlohu byť nápomocní laikom v odlíšení toho, čo ešte je normálne a čo už je za hranicou racionálnej vedy na úrovni poznatkov 21. storočia.

Liberálny postoj sa nesmie zamieňať s anarchiou, kde sa neakceptujú vôbec žiadne pravidlá, vôbec žiadne definície. Tá veta by sa dokonale hodila do anarchie.

Ako farmaceut sa môžem liberálne pohybovať len v priestore legálnej farmácie potvrdených faktov. Len v priestore medicíny založenej na dôkazoch. Potom čokoľvek, čo vhupne dnu, čo sa objaví v hraniciach vedeckej farmácie, medicíny založenej na dôkazoch, čokoľvek veľmi rád poskytnem veľmi liberálne. Poskytnem vám maximom faktov a je len a len na vás, ako sa rozhodnete s nimi pracovať.

No nikdy by som ako profesionál nemal rezignovať na definičné mantinely, ktoré po storočiach vývoja definujú priestor farmácie 21. storočia.

Biely prášok z Ruska je za hranicou farmácie. Za hranicou vedy, za hranicou medicíny založenej na dôkazoch. Ak chceme, my vedci, farmaceuti, lekári praktikovať skutočnú medicínu založenú na dôkazoch, nemôžme dať pacientom na výber medzi liekom a bielim práškom.

Je skutočne otázne, či biely prášok z Ruska môžu dať pacientom k dispozícii politici – totálny laici v oblasti liekov a medicíny. Myslím, že v západnej civilizácii 21. storočia je to neprijateľné porušenie kompetencii politika.

Ak vystupujeme proti pitiu Sava, homeopatii, nemôžeme dávať falošne liberálne dilemy pacientom v podobe bieleho prášku ako vakcíny. Postaviť pred pacienta vedľa seba a na roveň biely prášok z Ruska a vakcínu Cominarty s plne absolvovanou vedeckou posudzovacou procedúrou je falošným liberalizmom. Pacientovi nedávame slobodu rozhodovania o liečbe medzi vedeckými alternatívami, medzi dvomi možnosťami medicíny postavenej na dôkazoch. Naopak, pacientovi zhoršujeme jeho postavenie a jeho skutočnú slobodnú voľbu. Stierame pred laikom hranice, čo je ešte veda a čo je viera. Vyrábame pre laikov guláš neporovnateľného namiesto toho, aby sme z chaosu vytvárali systém.

Na čo sme potom profesionáli vo farmácii, v medicíne, vo vede? Akí sme to profíci ak neodmakáme to, na čo má tejto spoločnosti slúžiť naše vedecké, farmaceutické či medicínske vzdelanie, naše talenty?

Užívanie Sava, cukrových guličiek, rovnako ako pichanie si bieleho prášku neznámeho bezpečnostného profilu a neznámej miery účinku nie je liečenie.

Myslím si, že zahrnúť do liečenia k liekom aj ne-liečenie a ne-lieky a postaviť ich na roveň liekom a medicínskym postupom, je zlyhanie vedca, farmaceuta či lekára v službe spoločnosti. Nemyslím, že stačí len dodať akýsi disclaimer v podobe „… a potom je tu možnosť nevedeckého kvázilieku“, umyť si ruky a máme vyděláno.

Laik nedokáže posúdiť váhu tohto disclaimeru a ničoho, čo sa za ním skrýva. Myslím, že ide o akúsi barličku, akési priznanie zlyhania, akési sebaospravdlnenie, že sme nedokázali presvedčiť laickú verejnosť o zmysle vedeckej metódy a prínosu vedy pre spoločnosť.

Ako liberál a súčasne vedec vám preto viem dať na výber očkovanie, alebo neočkovanie. Viem vám dať slobodnú možnosť sa neočkovať. So slobodou vám samozrejme pripomeniem aj vašu zodpovednosť za ochranu ostatných občanov okolo vás pred vami samými.

No rozhodne vám neviem ako liberál a vedec ponúknuť výber z očkovacích látok a bieleho prášku z Ruska. Lebo podľa každého uznávaného vedca v oblasti farmácie a medicíny, to nie je vakcína, nie je to očkovanie. Ono to naozaj vôbec nie je vakcína, tak ako ju definuje medicína založená na dôkazoch.

Takže:

 • Ak sa ma budete pýtať, čím sa zaočkovať, dnes vám dám na výber z troch vakcín a že štvrtá je ante portas ako Hanibal pred Kartágom. A bude len a len na vás, pre ktorú sa rozhodnete. Po rozhodnutí vás budem plne podporovať, aby ste dosiahli svoj cieľ. To je v balíčku liberál.
 • Ak sa ma budete pýtať na to či sa očkovať alebo neočkovať, tak sa určite budeme rozprávať o zodpovednosti vás voči vášmu okoliu a nákladoch, ktoré oba varianty pre vás prinášajú. A bude len a len na vás ako sa rozhodnete a po rozhodnutí vás budem plne podporovať, aby ste dosiahli svoj cieľ. To je v balíčku liberál.
 • Ak sa opýtate na Sputnik V, tak vám poviem, že dnes to nie je očkovanie a nie je to preto téma súvisiaca s ochranou vás alebo spoločnosti. A požiadam vás, aby ste odo mňa neočakávali informácie v niečom, v čom nie som odborník – v šarlatánstve a podvodoch na medicíne.

V slobodnej krajine si môžete slobodne robiť čo chcete, aj sprostosti. Je len na vás, či budete počúvať politikov-šarlatánov, alebo politikov-profesionálov vo svojom odbore. Ilúzie si nerobím, ale verím v to, čo hovoril Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Čo politik nevie a my politici-farmaceuti si plne uvedomujeme: Všetky skratky vo farmácii a pokusy o jednoduché riešenia vo farmácii končia na zastávke MHD Slávičie údolie – cintorín.

Pod čiarou: Ja viem, nie je nedeľa, ale raz som sa v jednu nedeľu zamyslel a ostalo mi to. Až to utorka.

Share Button

Otvorený list RR SaS: Podnet na požiadavku koaličnému partnerovi odvolať ministra Krajčiho

Ako riadny člen SaS žiadam prerokovať na najbližšom rokovaní Republikovej rady SaS nasledovné:

Republiková rada SaS zaväzuje predsedu SaS, aby na najbližšom zasadnutí koaličnej rady vyzval koaličného partnera OĽaNO, na odvolanie svojho nominanta Mareka Krajčiho z pozície ministra zdravotníctva.

Odôvodnenie:

Nominant strany OĽaNO Marek Krajči porušil vlastné pravidlá prioritizácie skupín občanov pri očkovaní proti ochoreniu covid-19. Toto porušenie prioritizácie je v príkrom rozpore medicíny založenej na dôkazoch a bude mať za následok:

 • Vysoký počet nevynútených úmrtí v skupine 65-75 ročných. Medicínske štatistiky ukazujú, že až 90% úmrtí na ochorenie covid-19 má 65 a viac rokov (dáta ČR). Skupina 65+ a skupina ťažko zdravotne postihnutých sú ďaleko najčastejšou skupinou hospitalizovaných s ťažkým priebehom ochorenia covid-19 (Dáta bez pátosu SR). Ide podľa štatistických dát o najzraniteľnejšiu skupinu.
 • Dlhodobo zlé hodnoty štatistických ukazovateľov, ktorými sa riadi nastavenie ochranných opatrení pre celú spoločnosť, vrátane ekonomických sektorov.
 • Dlhodobé pokračovanie silného tlaku na celý sektor zdravotníctva, obzvlášť na ľudské zdroje v zdravotníctve môže viesť k únave a zvýšenému výskytu pochybení aj pri ne-covidových diagnózach.
 • Dôsledkom dlhodobého zahltenia nemocníc pacientami v skupine 65+ sa stáva z ochorenia covid-19 nozokoniálna nákaza.

Medicína založená na dôkazoch považuje za dôležité dodržiavať dostupnosť liekov, v prípade ich obmedzenej dostupnosti, tak, aby boli farmakoterapiou pokryté skupiny pacientov s najväčším ohrozením na zdraví a živote.

Minister Krajči od začiatku očkovania proti covid-19 zanedbáva kontrolu a účinnú represiu v oblasti dodržania prioritizácie. Známym už v januári 2021 bol prípad Dominiky Cibulkovej a jej príbuzenstva. Až strata poradia pre stovky vakcín vyplytvaných na neprioritných, teda neindikovaných pacientov, viedla ministra Krajčiho k vypracovaniu vyhlášky o prioritizácii.

Táto vyhláška bola novelizovaná, predsunuté boli skupiny učiteľov a kritickej infraštruktúry. V súvislosti s novelizáciou boli deklarované nasledovné pravidlá:

 • 40 000 dávok pre učiteľov
 • kritická infraštruktúra tak, aby išlo skutočne o nenahraditeľné profesie, ako sú operátori elektrární, montéri pri haváriách vedenia a podobne. Pričom kontrola príslušnosti mala byť daná evidenciou v samostatnom informačnom systéme pod kontrolou ministerstva vnútra a súčasne daná vyhradením očkovacích kapacít v 3 konkrétnych nemocniciach.

Tak je aj nastavená novelizovaná vyhláška o prioritizácii. Tá stále udržiava medicínsky dôvod – ohrozenie smrťou. V prípade nefungovania kritickej infraštruktúry je to riziko smrti pre ostatných občanov spôsobených zlyhaním základného zásobovania základnými komoditami a službami.

Minister Krajči nezabezpečil dodržanie tejto vyhlášky. Z 40 000 je zrazu 60 tisíc. Zo skutočnej kritickej infraštruktúry sú zrazu kritickou infraštruktúrou všetci vodiči MHD, všetci revízori (???) , všetci taxikári a úplný nonsens sú všetci predavači a dokladači v obchodoch. Pričom dokladom má byť potvrdenie zamestnávateľa. Takto nastavené pravidlá sú v rozpore so znením vyhlášky č. 58/2021 Z.z. z 11. februára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Podľa dostupných informácii neprebieha očkovanie kritickej infraštruktúri vo vyhradených očkovacích centrách, čím nie je zabezpečená dostatočná kontrola oprávnenosti pred aplikáciou vakcíny.

V prípade očkovania učiteľov, v rozpore s princípom registrácie a na ňu naviazanú logistiku vakcín, došlo až absurdným potrebám vyočkovania stovky až niekoľko tisíc dávok vakcín. K tomuto rozporu s vyhláškou (rozsah náhradníkov) dokonca boli očkovacie centrá vyzvané prípisom z ministerstva zdravotníctva.

Pritom v zmysle SPC (súhrn produktových charakteristík) jednotlivých vakcín platí, že po rozmrazení z hlbokého chladu platí:

 • vakcína AstraZenec je možné skladovať 48 hodín pri teplote 2-8 stupňov
 • vakcína Cominarty (Pfizer) je možné skladovať až 5 dní pri teplote 2-8 stupňov

Počty náhradníkov v stovkách až jednotkách tisícov za deň nie sú potrebné, ak by ministerstvo kvalitne manažovalo distribúciu vakcín a pokyny pre správne hospodárenie.

Minister Krajči svojim laxným prístupom umožnil očkovanie osôb na pozíciách nedôležitých pre priamu ochranu zdravia občanov a hospodárstva Slovenskej republiky len preto, že sú zamestnancami firiem kritickej infraštruktúry (administratívni pracovníci a upratovacie služby).

Minister Krajči nezabezpečil účinné obmedzenie osôb zamestnaných vo firmách kritickej infraštruktúry len na počty skutočne nevyhnutné na riešenie úloh daných zákonom o kritickej infraštruktúre.

Naozaj nie je nevyhnutné zaočkovať všetkých montérov, vodičov MHD vo všetkých firmách a všetkých smenách firiem. Každé jedno správne posúdenie indikácie vakcíny môže prispieť k vyššej dostupnosti obmedzeného počtu vakcín pre skutočne ohrozenú skupinu 65+, tak ako ju definuje medicína založená na dôkazoch.

Zvláštnym prípadom je nezabezpečenie prioritného očkovania v zariadeniach sociálnej starostlivosti formou výjazdových očkovacích tímov. Ani dva mesiace po začiatku očkovania nie je táto skupina (cca 42 000) našich najzraniteľnejších občanov zaočkovaná. Pritom sa jedná o logisticky nenáročnú operáciu.

Cynicky by som mohol povedať – za starkých 65+ a ťažko chorých nemá na rozdiel od predavačov hypermarketov kto lobovať. Tak berte tento otvorený list ako lobing za starých a chorých podložemný medicínou založenou na dôkazoch.

Zdroj: Dáta bez pátosu
Zdroj: Dáta bez pátosu

Záver:

Výkon funkcie ministra zdravotníctva, dosah jeho riadiacich a politických kompetencii spôsobili, že vakcíny neboli podané osobám vo vekovej skupine 65+ a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím včas a v dostatočnom rozsahu. Tým umožnil použitie lieku v rozpore s pravidlami danými zákonom o lieku a zákonom o zdravotnej starostlivosti.

Konanie, či skôr nekonanie, ministra Krajčiho vo veci rozhodovania o podávaní vakcín v čase ich obmedzenej dostupnosti a núdzového stavu štátu je v rozpore so správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona 571/2004 Z.z. §4 odsek 3)

Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.

Osobná poznámka:

Pre mňa je neporiadok v organizácii prístupu jednotlivých skupín pacientov k vakcíne v čase jej obmedzenej dostupnosti hrubým porušením medicínskych pravidiel a bude viesť k zbytočným úmrtiam v skupine 65+. Týmto úmrtiam by sa dalo predísť veľmi jednoducho zavedením účinných pravidiel a ich dôsledným dodržiavaním.

Ako člen SaS sa nemôžem nečinne prizerať nevynúteným úmrtiam spôsobených manažérskym zlyhaním pri priamom výkone svojich úloh ministra ako aj z dôvodu zlyhania pri výbere a kontrole svojich spolupracovníkov. Za toto nesie MUDr. Krajči plnú politickú zodpovednosť. Politická zodpovednosť sa prenáša aj na celú politickú stranu OĽaNO, keďže ide o jej nominanta.

Share Button

Igor Matovič kultom osobnosti zlikvidoval 70 rokov vývoja farmakovigilancie

Ja viem, nejeden ksidl negramotná (vo farmácii) má vôbec problém prečítať to slovo, nie to pochopiť, čo vlastne reprezentuje. Tým údivom a slabikovaním toho slova z nadpisu je asi povedané všetko.

Ja som odborník. Vy ste laici.

Keď sa medzi známymi prevalí, že som farmaceut, v 11 prípadoch z 10 zaznie úvaha: „To je ale ťažká škola“. V mladosti som sa snažil vyvracať toto klišé a hovoril som, že pre mňa sa to študovalo vlastne samo a šlo to hladko.

Neverili. Nikdy neverili, bol som za falošne skromného, alebo za nafúkaného, čo sa vystatuje talentom v prírodných vedách. Tak som to vzdal a už len prikyvujem. Áno, je to ťažká škola.

Tak si teraz predstavte, že sa pred závoj mikrofónov postaví jeden z ksindlov negramotných (vo farmácii) a povie:

https://dennikn.sk/minuta/2278270/

Chcel som pôvodne, ako to moje mladícke ja, napísať niečo o tom, ako funguje registrácia liekov, prečo je také dôležité, že výrobná linka aj s celými procesmi majú nejaký papier s okrúhlou pečiatkou. A že číra tekutina v liekovke sa nestane vakcínou, ani keď to mamička povedala.

Povedal som si, že ešte idem umyť riad a pustím sa do toho. Pri umývaní riadu si skvele oddýchnem a pozabávam sa v mozgovni s analytickou chémiou, koncentračným spádom, detekciou v spektrákoch a číslom 6,023×1023. Navyše je, ako napísal onehdá Fulghum (on o triedení opratej bielizne), je umývanie riadu dokonavé dielo. Má v sebe teplo, čistotu, vôňu a je to užitočné pre ostatných. Sajrajt a saponát sedimentuje ku spodku. Ostáva len čisté užitočno.

Ako sa tak kochám rovnicou koncentračného spádu v praxi, tak mi to došlo:

On chce počuť, ako je farmácia ťažká škola. Ako nikto bez talentu neporozumie slovu farmakovigilancia. On sa chce len nechať ubezpečiť vo svojej vlastnej istote, že je oprávnene hrdý, že je ksindl negramotný v oblasti liekov a aj tak ma prečúral, vyhral nado mnou, zvíťazil ako Dávid nad Goliášom.

On chce počuť, že robí dobre, keď pravdu o liekoch hľadá v homeopatii, na Bádateľovi, na Modrom koníku, u doktora Google, lebo tam tomu rozumie, tak to musí byť pravda. Že chce počuť, ako mu potvrdím jeho presvedčenie, že na to ako je, kde je pravda, kde je sever toho s tými liekmi, že na to prišiel. On sám, samučičký bez pomoci nejakej farmaceutickej fakulty.

On chce počuť, aký som ja lúzer, že som na pochopenie vedomostí musel chodiť do školy 5 rokov a 25 rokov zbierať skúsenosti v praxi.

On chce počuť, že jemu stačilo postaviť kachle a stať sa premiérom a porazil ma.

Túto debatu ja vzdávam!

Nie, priatelia, nik z vás, čo ste sa mi poskladali, spolu s mojimi rodičmi, na moje farmaceutické vzdelanie, nik nemôže odo mňa spravodlivo očakávať, že sa zapojím do tejto debaty. Ten intelektuálny a vedomostný rozdiel medzi mnou a Matovičom je taký, že som úplne bez šance mu čokoľvek objasniť.

Prepáčte, o farmakovigilancii sa dnes naozaj nič nedozviete. Berte to tak, že farmácia je ťažká veda, že absolvovať Farmaceutickú fakultu naozaj nie je program na jeden semester.

Je to len na vás. Buď budete počúvať o liekoch ksindla negramotného (na lieky), alebo profesionála s farmaceutickým vzdelaním a dlhoročnou praxou.

Share Button