Archívy kategórie: Nová koalícia

Vládny návrh na zmenu ústavy bol len „nosná raketa“ – pravdepodobným cieľom vlády Smeru bolo znásilniť Ústavu s neonacistami pre svoje osobné ciele

Reakcie predsedníctva Národnej rady dávajú priestor na domnienku, že minister za Most bol len užitočnou nosnou raketou. Môžeme sa domnievať, že základným cieľom špičiek Smeru bolo pozametať cestičku pre seba na Ústavný súd.

Môžeme sa domnievať, že v mene svojich osobných politických ambícii výkonný politici Smeru  pripravili pakt s fašistami na zmenu Ústavy. Počas nočného rokovania o pol noci.

V rozprave sa za podporu svojho vlastného návrhu nepostavil ani jeden z formálnych signatárov predkladaného pozmeňujúceho návrhu.

Tak a teraz zrozumiteľne, čo sa to vlastne v NR SR dialo:

Legislatívny proces prebieha obvykle tak, že vláda predloží návrh zákona a NR SR potom rozhoduje, či ho prijme, alebo zamietne. NR SR môže k návrhu zákona pridať akékoľvek pozmeňujúce návrhy.

V NR prebieha proces nasledovne:

 1. prvé čítanie – slúži na rozhodnutie, či sa NR SR bude vôbec predloženým zákonom zaoberať.
 2. druhé čítanie – má dve zložky:
  1. prerokovanie vo výboroch NR SR  – vytvorenie akéhosi poradného stanoviska.
  2. prekorokovanie v pléne NR SR a prediskutovanie poradného stanoviska z výboru
   1. hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré prišli z výboru
   2. hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložil poslanec priamo na rokovanie pléna NR SR
 3. tretie čítanie  – definitívne hlasovanie o zákone ako celku

Štandardné zákony potrebujú na schválenie prostú väčšinu prítomných poslancov. Takou väčšinou disponuje vláda s dôverou. Preto jej akosi „automaticky“ prechádzajú navrhnuté zákony.

Opozícia využíva priestor vo výboroch a potom aj v pléne, aby zákony zlepšila/zmenila svojimi pozmeňujúcimi návrhmi.

Občas vláda požiada niektorého svojho poslanca, aby predložil nejaký pozmeňujúci návrh, lebo sa medzičasom ešte zistilo, že je v zákone nejaký technický problém

Občas sa stane, že nejaký vládny poslanec má svoju osobnú agendu a tak obohatí vládny návrh o nejhakú super novinku. V tomto prípade má vláda možnosť stiahnuť celý vládny návrh z rokovania, ak by mala vláda pocit, že poslanci totálne menia ducha zákona.

A teraz prakticky:

Vláda ústami ministra spravodlivosti predložila 24. 8. 2018  akési znenie zákona do NR SR o zmene voľby ústavných sudcov. Diskutovalo sa o obsahu. Koalícia s jednotlivýmik stranami opozície.

Vládna koalácia Smer + SNS+ Most musela diskutovať so stranami v opozícii, lebo na schválenie potrebovala až 90 hlasov. Išlo o ústavný zákon.

Výsledkom rokovania bolo, že sa nedohodli.

Napriek tomu vláda nestiahla z rokovania návrh, na ktorý oficiálne od SaS ani OĽANO nezískala podporu. Šuškalo sa, že si potrebné hlasy vyjednala so Sme-rodina a ĽSNS.

Pri hlasovaní v prvom čítaní sa toto škuškanie potvrdilo, že vláda SMER+SNS+MOST počíta s hlasmi ĽSNS. Vládny návrh získal potrebné hlasy.

Hlasovanie č. 59
Prítomní141
Hlasujúcich140
[Z] Za hlasovalo95
[P] Proti hlasovalo24
[?] Zdržalo sa hlasovania21
[N] Nehlasovalo1
[0] Neprítomní9

Takže NR SR prijala do procesu vládny návrh v jeho vládnom znení.

Po skoro dvoch mesiacoch sme v druhom čítaní – vo výbore

Vo výboroch sa rokovalo a rokovalo. Poradné hlasovanie dopadlo tak, že vďaka jednému hlasu ĽSNS bolo poradné odporúčanie výboru pre plánum také, aby hlasovali poslanci ZA.

10. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

16. 10. 2018Ústavnoprávny výbor NR SR

Sme v druhom čítaní v pléne NRSR

Na stole je vládny návrh. Otvorí sa rozprava a diskutuje sa. Teda v skutočnosti poslanci  strán SaS a OĽaNO kritizujú vládny návrh ako polovičaté nedostatočné riešenie. Vlády poslanci sa za návrh svojej vlády nedokážu postaviť.

Ako posledný v rozprave vystúpi poslanec Smeru Madej. Rozpráva rozpráva až tu zrazu – predloží vysoko sofistikovaný pozmeňujúci návrh, ktorý radikálne mení spôsob voľby ústavných sudcov, ktorý predložila vláda.

Len nedopatrením má šancu na tento predložený pozmeňovák poslanca Madeja zareagovarť poslankyňa Žitňanská, lebo sa zmenilo poradie vystúpení a ona je nakoniec poslednou.

Už nie je čas na potrebné rozobratie, čo to vlastne predložil poslanec Madej.

V poslednej chvíli si poslanec SaS Osuský uvedomí, akú ďalekosiahlu zmenu ústavy predložil poslanec Madej.

Je skoro 9 hodín večer nasleduje hlasovanie v druhom čítaní:

Pár minút po predložení pozmeňovacieho návrhu poslanca Madeja.

Najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch:  Ups, Madejov návrh, získava 98 hlasov vďaka hlasom ĽSNS.

23.10.2018 20:42:23 Hlasovanie č. 208

Prítomní144
Hlasujúcich144
[Z] Za hlasovalo98
[P] Proti hlasovalo42
[?] Zdržalo sa hlasovania4
[N] Nehlasovalo0
[0] Neprítomní6

Ukáže sa však, že v predloženom návrhu je nejaká formálna chyba a poslanci odhlasujú opakované prerokovanie v druhom čítaní.

Takže sme naspäť v druhom čítaní – rozprava

Otvorí sa rozprava nanovo a poslanci OĽaNO a SaS vo svojich vystúpeniach tvrdo odhaľujú koalíciu Smer+SNS+MOST+ĽSNS+Sme-rodina. Odhaľujú, že predložený návrh poslanca Madeja by donútil prezidenta vyberať napríklad z dvojice Róbert F. a Róbert K.  povinne jedného z nich. A bez diskusie by musel prezident jedného vybrať.

NOC DLHÝCH NOŽOV V PODANÍ KORUPČNEJ KOALÍCIE A ĽSNSSmer – SD, SNS a Most – Híd sa práve dohodli a spolu s Kotlebovcami…

Uverejnil používateľ Ľubomír Galko Utorok 23. október 2018

Je tesne pred polnocou – druhé čítanie – Nastáva samotné hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:

Opäť je tu procedúra hlasovania – najprv o pozmeňujúcom návrhu:

Poslanci SaS a OĽaNO odchádzajú z rokovacej sály, aby bolo všetkým jasné, že ani jeden z nich sa nespojí s neonacistami a nepodporí únos Ústavného súdu do rúk politikou Smeru.

23.10.2018 23:40:49 Hlasovanie č. 214
Prítomní
99
Hlasujúcich99
[Z] Za hlasovalo81
[P] Proti hlasovalo0
[?] Zdržalo sa hlasovania18
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 51

Málo, málo – potrebných bolo aspoň 90 hlasov.

Smer+SNS+MOST išli do toho hlasovania naplno s vedomím, že to majú so Sme-rodina a s ĽSNS rovnako isté, ako predchdázajúcom hlasovaní.

A ĽSNS si zahlasovala, ako sa jej to hodilo. Nejakú Ústavu majú oni hlboko per rectum.

Nasledovalo tretie čítanie – Hlasovanie o zákone ako celku

Keďže to hlavné, o čo koalícii Sme+SNS+MOST išlo, teda vyšachovanie prezidenta z výberu ústavných sudcov sa nepodarilo do zákona presadiť, už nemal vládny návrh pre politikov Smeru žiadny pôvab a zmysel. 

Poslanec Glváč preto ukazoval poslancom koalície, že nemajú za vládny návrh hlasovať.

Spravodajca z výboru, teda poradný hlas pre plénum o tejto zmene v postoji nevedel, stál chrbtom k poslancovi Gláčovi, pokračoval v šírení pokynu – hlasovať za.

Hlasovanie č. 216
Prítomní
99
Hlasujúcich97
[Z] Za hlasovalo55
[P] Proti hlasovalo1
[?] Zdržalo sa hlasovania41
[N] Nehlasovalo2
[0] Neprítomní51
Niektorí poslanci Smeru, SNS, MOSTU, SME-rodina hlasovali ZA ako im ukazoval spravodajca z výboru. Niektorí už hlasovali podľa podkynu poslanca Glváča.

A ĽSNS si zahlasovala, ako sa jej to hodilo. Nejakú Ústavu majú oni hlboko per rectum.

Zhodnotenie:

Kľúčovým bolo čiastkové hlasovanie o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil poslanec Smeru Madej.

Keďže toto hlasovanie neprešlo, aj keď Smer + SNS+Most +Smer rodina do neho šli s plným nadasedím, následné hlasovanie o zákone ako celku bolo potom pre koalíciu Smer+Most+SNS bezpredmetné. Bolo to vidieť, ako zmetkovali Glváč (inštruoval zdržať sa) a spravodajca (inštruoval hlasovať za po starom).

Naplno sa tak ukázalo, že predložený vládny návrh bol len „nosnou raketou“ a skutočným cieľom bol obsah Madejovho pozmeňováku.

Všetko indikuje domnienku, že cieľom bolo predložiť tesne (pár minút a o 19:30 večer) pred rozhodujúcim hlasovaní formou pozmeňujúceho návrhu poslanca, takú úpravu voľby sudcov Ústavného súdu, ktorý by bol tam na 12 rokov zabetónoval s imunitou špičky strany Smer.

Ak by nebola v pozmeňujúcom návrhu formálna chyba, máme dnes už úplne inú republiku. Republiku, kde vládne koalícia Smer+SNS+MOST+neonacisti.

Share Button

Nie zákon, ale morálka je dôvod, prečo smeráci, snsáci a mosťáci už zajtra musia skončiť

Nejde o to, že by bolo všetko protizákonné. Ide len o takú drobnosť, aby sa naše konanie dalo ohodnotiť v intenciách morálky a etiky.

Vydať pacientovi trpiacemu na vredy žalúdka a dvanáctnika warfarín či acylpyrín je proti farmaceutickej odbornosti. Odbornosť je rovnaká ako zákon. Veď aj zákon hovorí, že keď sa previním proti odbornosti môže to byť považované za trestný čin, v prípade šťastia, z nedbanlivosti.

Vydať na dva totožné recepty rovnaký liek je proti morálke. Nie, pacienta nezabijeme.  Bude ho to stáť viac peňazí a nič mu to neprinesie. Bude mať dlhšiu zásobu a ak sa mu medzi tým zmení terapia, tak lieky vyhodí. Ako by vyhodil tie eurá rovno do koša.

Morálka nás akurát mrzí. Etika dojíma. A to je tak asi všetko. Možno preto ju nepovažujeme za hodnú byť dôvodom.

Tí čo pravidelne čítate tieto moje články viete, že už dávno pradávno som bol býval bol napísal:

Už to tu vyzerá, ako by sa nemorálne hovädá pretekali, kto lepšie a viac ojebe blížneho svojho.

Liezol som do politiky, lebo sa mi to nepáči. Lebo toto nie je môj štýl žitia. Ak niečo robím, ak niečo presadzujem, tak preto, že som bytostne do poslednej mitochondrie v mojich bunkách presvedčený o správnosti a zmysluplnosti pre spoločnosť, v ktorej by som sám chcel žiť.

Pamätáte? Hovoril som, že by som si chcel zo svojej práce vybrať takýto benefit:  Keď ho budem potrebovať, tak dobre fungujúce zdravotníctvo. Pre mojich rodičov a pre mňa. 

Nie, nejde mi o nejaké super prachy, druhý dom a tretie auto. Načo? Mne bohate jeden plat stačí a všetko navyše je zbytočnosť hodná rozdania tam, kde treba.

Viete, priatelia, hovorím si, akú morálku má človek, ktorý si ako svoj cieľ vytýčil – stať sa premiérom, aby mal moc a mohol presadzovať… a keď sa ho opýtate, čo by teda pre nás, jeho spoluobčanov chcel presadiť, tak mlčí.

Akú morálku má človek, ktorý nevie ukázať výsledky svojej práce. Keď sa na ne niekto so záujmom opýta, tak zdupká. Nedovolí klásť otázky, vysmieva sa vám.

Nie, sme dnes ďaleko preďaleko od toho, aby sme zákonom otrieskali hlavy politikom pod hlavičkou Smeru, SNS a Mostu.

ALE veľmi dobre cítime, že morálka, ktorá sa okolo politikov Smeru, SNS a Mosta od najvyššieho po posledného člena poneviera, je zhnitá ako tekvica po prvých mrazoch.

Na rozdiel od toho jedného morálne pochybného lekárnického výdaja, čo som tam hore spomenul, morálne sračky politikov Smeru, SNS a Mostu nás už aj zabíjajú. Nie, oni nie, oni nevytiahli ani nožík z vrecka, ani pištole, ani nenapchali diabetikov cukrom.

Oni, ako morálne vzory, odbrzdili všetky, od tých najväčších hovád až po to tú poslednú najmenšiu komáriu samičku. A tie nás teraz zabíjajú, okrádajú, rabujú a bránia dobre žiť na Slovensku.

Je absurdné, že našich 5,5 miliónov občanov nechá vládnuť morálne hovädá nad sebou samými. Dobrovoľne, bez pištole na spánku a s láskou v srdci k svojim deťom.

Viete, v prvej iterácii k normálnosti bohate stačí, aby výkonné pozície v štáte obsadili aspoň priemerne dobrí, priemerne zodpovední. Naozaj nepotrebujeme hneď od zajtra do parlamentu 150 svätcov a do vlády 15 blahoslavených.  Úplne nám stačia priemerne charakterní.

Už len to, že pošleme kade ľahšie tie najväčšie morálne hovädá a odplašíme z dôvodu morálky na odlet aspoň tie najotravnejšie piskľavé komárice, už to novej garnitúre nedovolí skĺznuť naspäť, aj keby ako veľmi chceli. Už len to, keď bude imperatívom odchodu Smerákov, Snsákov a Mosťákov morálka, ktorou sú symbolom, už to je dobrý predpoklad, že ktokoľvek, ale naozaj ktokoľvek ich nahradí, bude na morálnom rebríčku o hodný kus vyššie.

Ale naozaj sa musí stať morálka tým imperatívom. Nie zákon, či jeho prekročenie.  To je málo a neskoro.

Politici Smeru, SNS a Mostu vo výkonných funkciách musia odísť, lebo sa previnili voči morálke a etike Európy 21. storočia.

SúvisiaceEšte je tu štipka šance na odchod z titulu politickej zodpovednosti

Share Button

V roku 2010 si bol obhliadnuť byt s Bašternákom… 

V roku 2018 na to povie:

„Predstavte si, že niekde bývate a zrazu vášho suseda obvinia. To aj vy ste obvinený?“ pýtal sa predseda Smeru potom, čo sa ho pýtali na tlačovej konferencii na skutočnosť, že jeho priamym susedom bol aj Marian Kočner. Fico tvrdí, že ani netušil, že Kočner mal v Bonaparte byt, keď napríklad na návšteve prijímal šéfa Európskej rady a bývalého poľského premiéra Donalda Tuska. Ja budem ten – Denník N

Politická strana Smer si kontinuálne volí za predsedu Róberta Fica. Je to politická strana Smer, ktorá nesie plnú zodpovednosť za to, kto nastavil na Slovensku v ostatných 10 rokoch systém „naši ľudia“.

December 2010. V tom čase opozičný politik Robert Fico si v sprievode Ladislava Bašternáka obzerá luxusný komplex Bonaparte v centre Bratislavy.  O dva roky neskôr si premiér od podnikateľa Bašternáka, ktorý je dnes podozrivý z daňových podvodov, prenajal byt v tejto rezidencii s rozlohou 377 metrov štvorcových. Kamarátska službička? Fico býva u Bašternáka podozrivo lacno

Áno, bývanie premiéra tejto krajiny je o kauze „naši ľudia“ – kauze tretej Ficovej vlády.

Tým, kto toto slovné spojenie povzniesol na štandard bol v roku 2017 minister vnútra za stranu Smer, ktorý priniesol do parlamentu vyvyňovanie  a obhajobu policajtov, ktorí sa len snažili na ulici pri dopravnej kontrole Ladislava Bašternáka robiť svoju prácu.

Pochybné spoločenstvá, pochybnú obchody, pochybné pohyby na účtoch, to sú kauzy vrcholných predstaviteľov strany Smer od roku 2010.  Nie nestalo sa to zrazu.

Rovnako, ako zázračné zbohatnutie členov vedenia Smeru „na akciových trhoch“ neeviduje táto krajina od včera. Ale od vstupu  podnikateľov strany Smer vo firme Štát s.r.o. do politiky.

Share Button