Všetky príspevky od Martin Pilnik

lekárnik - optimista

O podstate pojmu „liberálna demokracia“

Je to v zásadě velmi přesné označení. Liberalismus je o rozdělení moci, o vládě s mnoha centry, o lidských právech a o svobodě tisku. Neliberální demokracie o nic z tohohle nestojí. Soustředí se na jednu věc – volby, ve kterých vás zvolí většina. Není tam žádná autonomie – žádné autonomní univerzity, školy, všechno diktuje stát. Je to demokracie, ale neliberální, protože liberální instituce už víc neexistují. Není to totalitní diktatura, protože opozice není ve vězení. Dokonce ani Erdogan se všemi lidmi, kt

Source: V Maďarsku máme tyranii a Orbán je nebezpečný pro celou Evropu, říká maďarská filozofka | iROZHLAS – spolehlivé zprávy

Share Button

Sám si varím, sam si peru, že se na to…

Turecký prezident Erdogan sa vymenoval za predsedu predstavenstva štátneho investičného fondu. Jeho hodnota sa odhaduje na niekoľko desiatok miliárd dolárov. (dpa)

Source: Turecký prezident Erdogan sa vymenoval za predsedu predstavenstva štátneho investičného fondu – Denník N

Share Button

Pozorovať voľby môže ktokoľvek  – zákon 180/2014 Z.z. – Zákon o podmienkach výkonu volebnéh… – SLOV-LEX

§ 27 Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb

(1) Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní, okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, členov a zapisovateľov volebných komisií vyšších stupňov, členov ich odborných sumarizačných útvarov a voličov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami.

(2) Zástupca nezávislého kandidáta má právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti. Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov podľa prvej vety a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami osobitný priestor. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.

(3) Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.

Source: 180/2014 Z.z. – Zákon o podmienkach výkonu volebnéh… – SLOV-LEX

Share Button