153/2013 Z.z. – Zákon o národnom zdravotníckom info… – SLOV-LEX

§7 (3) Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče podľa osobitného predpisu (272/2016) a certifikáty určené na

a) elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,
b) šifrovanie a dešifrovanie údajov,
c) identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.

Source: 153/2013 Z.z. – Zákon o národnom zdravotníckom info… – SLOV-LEX

Share Button