„Dnes krátko popoludní ma prvý podpredseda Siete Andrej Hrnčiar informoval, že má s predsedom strany Smer dohodnuté rokovanie o možnostiach vzájomnej dohody a spolupráce medzi ním a niekoľkými ďalšími poslancami za Sieť na jednej strane a stranami Smer a Most-Híd na strane druhej, mimo oficiálnych štruktúr a poverenia od orgánov Siete,“ uviedol Procházka v tlačovej správe. „Takýto postup je prejavom hlbokej neúcty k stanovám Siete, jej snemu a predsedníctvu a rovnako tak aj k jej členskej základni. Keďže takýto postup vážne a priamo ohrozuje fungovanie Siete, na základe svojej kompetencie podľa Stanov som z funkcie prvého podpredsedu odvolal Andreja Hrnčiara a z funkcie člena predsedníctva spoluorganizátora tohto postupu Martina Fedora,“ vysvetlil líder strany.

Zdroj: Konflikty v Sieti gradujú, Procházka zobral funkcie Hrnčiarovi a Fedorovi

Share Button