Archívy značky: školstvo

Nekompetentné indivíduá zo Smeru nedokážu ani určiť koniec školskej dochádzky

Je to viac ako 8 rokov, čo vládne Smer.  Ani za takéto dlhé obdobie nedokázal Smer pracovať pre občanov a pomôcť nastaviť jednoduché a zrozumiteľné parametre pre dochádzku do školy.

Ani po 8 rokoch vlády Smeru nikto na Slovensku nie je schopný povedať, že koniec stredoškolskej dochádzky je…

Aby sme vyriešili túto zapeklitú situáciu a správne odhlásili študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov, požiadali sme o stanovisko kompetentných, v prvom kole výrobcu mzdového softvéru. Odpoveď nám ani zďaleka nepomohla, keďže končila nasledovne:

„Štatút žiaka strednej školy a študenta vysokoškolského štúdia upravujú rôzne právne predpisy rôzne. Vzhľadom na to, že výklady sú rôzne, odporúčame Vám kontaktovať Sociálnu poisťovňu o ďalšom postupe.“

No tak sme neváhali a obrátili sa na Sociálnu poisťovňu, odpoveď nás však nepotešila, resp. posunula do náručia inej inštitúcie:

„Sociálna poisťovňa nie je kompetentná poskytovať záväzné stanovisko k otázke, kedy stráca fyzická osoba štatút študenta a dokedy môže táto fyzická osoba vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, kompetentným je príslušný Inšpektorát práce.“

Že neuveriteľné? Skôr smutná a bežná realita tejto krajiny. A ako to dopadlo? Národný inšpektorát vydal na svojej stránke usmernenie, ktoré je veľmi všeobecné a nič nehovoriace a odvoláva sa na Zákonník práce a dá sa z neho vytušiť medzi riadkami, že správna je asi verzia, že študent prestáva byť študentom nasledujúci deň po vykonaní skúšky.

Zdroj: Inak ako účelový alibizmus sa to nazvať nedá, milá Sociálna poisťovňa! – Denník N

Som zástanca  škrtania, zjednodušovania zmenšovania štátnych agend. V tomto prípade by to znamenalo:

Nastaviť ako koniec sústavného vzdelávania na koniec kalendárneho roka, v ktorom študent zloží maturitu, promuje alebo skončí štúdium nejakým dekrétom, najdlhšie ho konca kalendárneho roku, kedy dosiahne 26 rokov.  Alebo prvým nástupom do práce, ak nastane skôr.

V rámci ročného zúčtovania poistného a daní sa to proste dopočíta či vráti.  Osobe alebo štátu, podľa toho, kto to platil. Aj tak tie zúčtovania má robiť jednotné miesto na inkaso daní a poistného. (Mimochodom, ani to Smeráci neurobili.)

Nastavenie na koniec kalendárneho roka rieši problémy s tým, že sa maturuje od mája do októbra a začiatok prvého semestra je niekedy uprostred septembra či októbra. Nehovoriac o tom, že niekto promuje po 10 semestroch, niekto po 11, niekto po 12 a tak podobne.

Pre tých, čo prestanú chodiť do školy,  by bol koniec štatútu študenta dňom prerušenia, vyhodenia, ukončenia.

A že by sa zneužíval štatút študenta na nižšie dane za obdobie 9-12 mesiaca? Prosím vás, o akých hodnotách sa to tu rozprávame?  To naozaj nemá cenu riešiť. Navyše, nižšia cena práce by bola akýmsi nebadaným stimulom pre zamestnanie absolventov.

Áno, za študentov platí zdravotné poistenie štát, no tak ho bude platiť paralelne so zrážkami zamestnávateľa. Aj tak sa zdravotníctvo oddlžuje finančnými injekciami zo štátneho rozpočtu.

Hej, na štatút študenta sú aj kadejaké zľavy. Podpora mladých rodín analogicky ako s tými daňami. Chápete.

A pekne jednou novelou do všetkých zákonov. Máme super eGovermentský www.slov-lex.sk, nemôže byť problém prelustrovať všetky zákony a poopravovať ich jednou novelou, aby to bolo všade rovnako.

To by ale museli odborníci v strane Smer nejaký byť.

Share Button

Kde sa naje jedno dieťa, najedia sa aj dve – sociálna pomoc deťom

Toto je dobrá aktivita. Ako každá sociálna pomoc, ktorá nerieši dôvody, príčiny, motivácie, ale jednoducho pomáha, kde je to potrebné. Školský obed je potrebná vec.

„Matka má dvě děti. Starší dochází na střední školu a snaží se pomáhat s péčí o mladšího sourozence. Matka je samoživitelka a pracuje jako prodavačka. Otec dětí před několika lety zemřel,“ popisuje nadační fond DRAB Foundation situaci jedné z rodin zapojených do projektu, v rámci něhož jsou vybraným dětem placeny školní obědy.

Zdroj: Najedené a aktivnější. Díky obědům zdarma chybí chudé děti ve škole méně – iDNES.cz

Ale áno, jasné, že sú dôvody, príčiny aj motivácie, že niektoré decká nemajú od svojich rodičov obed. Riešme tie dôvody, príčiny aj tie motivácie. Prosím, riešme ich oddelene, nespájajme riešenia a analýzy s tými deckami.

Ak som sa zo sociálnej oblasti niečo musel naučiť, tak to je neosobovať si právo rozhodovať, ako má prijímateľ sociálnej pomoci túto pomoc po obdržaní použiť. Je to slobodný človek, v slobodnej krajine. A nie je na mne, aby som ho ponižoval a robil z neho nesvojprávneho len preto, že je chudobný.

Keď urobíme rozhodnutie, že pomôžeme, už nie je na nás, aby sme ďalej rozhodovali. Môžeme len poradiť, môžeme len učiť, môžeme len prehodnotiť budúce rozhodnutia pomôcť.

Áno, musel som sa to naučiť. Tiež sa mi zdalo z mojej prirodzenosti, že mám akési právo rozhodovať, ako chudobný použije moju pomoc. A od skúsenejších v tejto oblasti som si nechal poradiť. A naučil sa dbať na slobodu.

Je to o solidarite a slobode.

Share Button

Celých 0,89% HDP + úplatok 10000€ pred voľbami na vedu

Vláda indivíduí strany Smer má pre Slovenskú republiku nachystanú skvelú víziu rozvoja intelektuálnej časti ekonomiky. Je to celých 0,89% HDP + úplatok 10000€ pred voľbami.

„Na Slovensku ste v roku 2014 investovali do vedy a výskumu 0,89 percenta HDP. Priemer v EÚ je 2,03 percenta. Vo Fínsku sú to viac ako tri percentá,“ hovorí Jean-Pierre Bourguignon, predseda Európskej rady pre výskum. Zdroj: Šéf európskych vedeckých grantov: vedcom dajte viac peňazí a času na výskum

Tvrdé dáta hovoria, že odchod občanov zo Slovenska za prácou prebieha neustále a dokonca sa tempo zrýchľuje. Je skvelé, že si viac ako 700 tisíc občanov zvolilo takúto politiku ako pre seba najlepšiu.

Share Button