Nekompetentné indivíduá zo Smeru nedokážu ani určiť koniec školskej dochádzky

Je to viac ako 8 rokov, čo vládne Smer.  Ani za takéto dlhé obdobie nedokázal Smer pracovať pre občanov a pomôcť nastaviť jednoduché a zrozumiteľné parametre pre dochádzku do školy.

Ani po 8 rokoch vlády Smeru nikto na Slovensku nie je schopný povedať, že koniec stredoškolskej dochádzky je…

Aby sme vyriešili túto zapeklitú situáciu a správne odhlásili študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov, požiadali sme o stanovisko kompetentných, v prvom kole výrobcu mzdového softvéru. Odpoveď nám ani zďaleka nepomohla, keďže končila nasledovne:

„Štatút žiaka strednej školy a študenta vysokoškolského štúdia upravujú rôzne právne predpisy rôzne. Vzhľadom na to, že výklady sú rôzne, odporúčame Vám kontaktovať Sociálnu poisťovňu o ďalšom postupe.“

No tak sme neváhali a obrátili sa na Sociálnu poisťovňu, odpoveď nás však nepotešila, resp. posunula do náručia inej inštitúcie:

„Sociálna poisťovňa nie je kompetentná poskytovať záväzné stanovisko k otázke, kedy stráca fyzická osoba štatút študenta a dokedy môže táto fyzická osoba vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, kompetentným je príslušný Inšpektorát práce.“

Že neuveriteľné? Skôr smutná a bežná realita tejto krajiny. A ako to dopadlo? Národný inšpektorát vydal na svojej stránke usmernenie, ktoré je veľmi všeobecné a nič nehovoriace a odvoláva sa na Zákonník práce a dá sa z neho vytušiť medzi riadkami, že správna je asi verzia, že študent prestáva byť študentom nasledujúci deň po vykonaní skúšky.

Zdroj: Inak ako účelový alibizmus sa to nazvať nedá, milá Sociálna poisťovňa! – Denník N

Som zástanca  škrtania, zjednodušovania zmenšovania štátnych agend. V tomto prípade by to znamenalo:

Nastaviť ako koniec sústavného vzdelávania na koniec kalendárneho roka, v ktorom študent zloží maturitu, promuje alebo skončí štúdium nejakým dekrétom, najdlhšie ho konca kalendárneho roku, kedy dosiahne 26 rokov.  Alebo prvým nástupom do práce, ak nastane skôr.

V rámci ročného zúčtovania poistného a daní sa to proste dopočíta či vráti.  Osobe alebo štátu, podľa toho, kto to platil. Aj tak tie zúčtovania má robiť jednotné miesto na inkaso daní a poistného. (Mimochodom, ani to Smeráci neurobili.)

Nastavenie na koniec kalendárneho roka rieši problémy s tým, že sa maturuje od mája do októbra a začiatok prvého semestra je niekedy uprostred septembra či októbra. Nehovoriac o tom, že niekto promuje po 10 semestroch, niekto po 11, niekto po 12 a tak podobne.

Pre tých, čo prestanú chodiť do školy,  by bol koniec štatútu študenta dňom prerušenia, vyhodenia, ukončenia.

A že by sa zneužíval štatút študenta na nižšie dane za obdobie 9-12 mesiaca? Prosím vás, o akých hodnotách sa to tu rozprávame?  To naozaj nemá cenu riešiť. Navyše, nižšia cena práce by bola akýmsi nebadaným stimulom pre zamestnanie absolventov.

Áno, za študentov platí zdravotné poistenie štát, no tak ho bude platiť paralelne so zrážkami zamestnávateľa. Aj tak sa zdravotníctvo oddlžuje finančnými injekciami zo štátneho rozpočtu.

Hej, na štatút študenta sú aj kadejaké zľavy. Podpora mladých rodín analogicky ako s tými daňami. Chápete.

A pekne jednou novelou do všetkých zákonov. Máme super eGovermentský www.slov-lex.sk, nemôže byť problém prelustrovať všetky zákony a poopravovať ich jednou novelou, aby to bolo všade rovnako.

To by ale museli odborníci v strane Smer nejaký byť.

Share Button