Kde sa naje jedno dieťa, najedia sa aj dve – sociálna pomoc deťom

Toto je dobrá aktivita. Ako každá sociálna pomoc, ktorá nerieši dôvody, príčiny, motivácie, ale jednoducho pomáha, kde je to potrebné. Školský obed je potrebná vec.

„Matka má dvě děti. Starší dochází na střední školu a snaží se pomáhat s péčí o mladšího sourozence. Matka je samoživitelka a pracuje jako prodavačka. Otec dětí před několika lety zemřel,“ popisuje nadační fond DRAB Foundation situaci jedné z rodin zapojených do projektu, v rámci něhož jsou vybraným dětem placeny školní obědy.

Zdroj: Najedené a aktivnější. Díky obědům zdarma chybí chudé děti ve škole méně – iDNES.cz

Ale áno, jasné, že sú dôvody, príčiny aj motivácie, že niektoré decká nemajú od svojich rodičov obed. Riešme tie dôvody, príčiny aj tie motivácie. Prosím, riešme ich oddelene, nespájajme riešenia a analýzy s tými deckami.

Ak som sa zo sociálnej oblasti niečo musel naučiť, tak to je neosobovať si právo rozhodovať, ako má prijímateľ sociálnej pomoci túto pomoc po obdržaní použiť. Je to slobodný človek, v slobodnej krajine. A nie je na mne, aby som ho ponižoval a robil z neho nesvojprávneho len preto, že je chudobný.

Keď urobíme rozhodnutie, že pomôžeme, už nie je na nás, aby sme ďalej rozhodovali. Môžeme len poradiť, môžeme len učiť, môžeme len prehodnotiť budúce rozhodnutia pomôcť.

Áno, musel som sa to naučiť. Tiež sa mi zdalo z mojej prirodzenosti, že mám akési právo rozhodovať, ako chudobný použije moju pomoc. A od skúsenejších v tejto oblasti som si nechal poradiť. A naučil sa dbať na slobodu.

Je to o solidarite a slobode.

Share Button