Sláva faktografie (už zase)

Je to stále dookola. Načo sa to učiť, keď sa na to dajú použiť stroje, že?

Bez faktografie nie je s čím pracovať pri tom tak ospevovanom kreatívnom myslení. Bez faktografie nemáš čo spájať novým spôsobom.

Obe moje decká sú fascinované, keď im ukazujem kadejaké súvislosti. Chápu ich rýchlo a v pohode si osvoja princíp závislosti a logiky. Sami na ne neprišli, lebo o tých jednotlivostiach ešte nikdy nepočuli. Chýba im faktografia.

Googlenie neuveriteľne zdržuje. Mozog pracuje v rádoch nano- až milisekúnd. Keď má s čím. Mozog, ruka, klávesnica, oko, obrazovka, server Google, klik na odkaz Wikipedia, oko, mozog – to sú sekundy a sekundy čakania na dodanie materiálu na to kreatívne spracovanie. To je 1000x dlhšie… myslím, že prestoj 103 je už dosť veľa, aby sa to googlenie neoplatilo. Základom všetkého je matematika.

Áno, časť faktografie by som vyhodil. Ale len s podmienkou, že sa na získanie tejto vyhodenej faktografie použije trénovanie kreativity nad tou nevyhodenou faktografiou.

Proste ukázať, ako sa cez integrály a derivácie dokáže, že štvorec je najmenší obsah pri danom obvode, no následne túto vedomosť už očakávať bez odvodzovania ako samozrejmosť. Násobenie si tiež môžeme ukázať ako sčitovanie. A následne malú násobilku sypať z rukáva ako básničku.

Navyše je tu ešte problém nedozretých kognitívnych funkcii v detskom veku. Deti do 10 rokov v priemere proste nemajú, proste nemajú, niektoré schopnosti. Psychológia a fyziológia nepustia.

Share Button