Neberte nikomu právo na jeho voľbu – ani svojmu odporcovi

Keď som sa v roku 1999 svojej starkej pýtal, či nechce ísť s nami voliť prezidenta, že jej aj dohodneme doniesť volebnú urnu, vravela, že to nie je už pre ňu. Že si to máme ísť zvoliť my mladí. Tak som sa jej aspoň spýtal, že kto sa jej pozdáva. A ona, s prehľadom, že tá žena. (Vašáriová). Mala vtedy 90 rokov a ešte pekných 5 rokov pri plnom duševnom a aj primeranom telesnom zdraví pred sebou.

Je jedno či ostala doma alebo išla voliť. Bola to jej voľba a mala na to právo. Rovnaké ako ktokoľvek s 23 chromozómami.

No a čo, že váha v kategórii 65+ bola 31% ku 22%? No a? vy ste nemali byť takí nešikovní v ich presviedčaní. Tak proste funguje demokracia.  Čo demokracia – tak fungujú ľudské práva. 

Tak funguje hneď to prvé:

Vezmite si do ruky Listina práv a slobôd (PDF) Prečítajte si ju.

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Zdroj:  Náruč nás slobodných ľudí je vždy otvorená, ruka vystretá s ponukou na spoluprácu 

No vidíte, ako vás to chytilo! Úplne to hltáte. Je tam opísané, čo je to slobodný človek a ako sa správa slobodný človek v spoločnosti iného slobodného človeka. Keď viem, že aj pre vás je Listina tým jediný popisom vášho života, tak viem, že sa vás nemusí báť.

Všetci sme si rovní a je len na nás, ako dokážeme presviedčať ostatných slovom. Slovom!

Share Button