Politickú zodpovednosť majú špičky EU a členovia Rady EU

Politickú zodpovednosť musí niesť aj Európska komisia a vedenie Európskeho parlamentu.

A hlavne a v prvom rade, členovia Rady EU. Áno, priatelia, naši vlastní ministri vo vládnych funkciách našich národných vlád! Od Fínska po Portugalsko. Tí totiž schvaľujú všetky rozhodnutia EU.

Vrátane všetkých socialistických smerníc!

Naši vládni ministri sedeli v ostatných 6 mesiacoch v Radách EU a nedokázali urobiť takú kampaň, aby obyvatelia EU na britských ostrovoch chceli byť im podriadení voliči.

My, čo máme jasne opozičný – reformistický postoj vieme, ako aj v Rade EU poriešiť veci inak – lepšie. Proste menej socializmu, menej faktografických regulácii.

Viac pravicová EU – Nech pokojne aj federálna, pokojne ešte viac integrorvaná v zmysle rovnaké pravidlá pre všetkých. Ale v pravicovom duchu, kedy sa reguluje len a len jednota prostredia a neprikazuje sa, ako sa majú v tomto prostredí veci diať a kto ich ma vykonávať.

Zjednodušovania, väčšia zrozumiteľnosť, škrtanie. To je program pre EU. A vymáhateľnosť práva EU. Vrátane ekonomických pravidiel.

Áno, popadať by mali špičky EU, vrátane ministrov národných vlád na pozíciách zodpovedných za EU záležitosti. Všetkých národných vlád krajín EU.

Share Button