Hnusná EU zas niečo nechce/chce o čom nikdy EU nerokovala

Po stopách jedného EU-hoaxu. Vlastne ja ani neviem, či je to hoax. ťažko sa totiž dokazuje neexistencia rokovania. Kým ho nenájdete, nemôžete povedať, že sa o tom naozaj nerokovalo. Ale ako nájsť niečo, čo neexistuje?

Kdesi som natrafil na tento článok:

Evropský parlament se chystá zásadně omezit svobodné fotografování. Na zasedání výboru EP pro právní záležitosti byl totiž přijat návrh zprávy k autorskému právu, který na celoevropské úrovni požaduje zrušit takzvanou svobodu panoramatu. Hrozí tak, že turisté nebo amatérští fotografové, kteří si vyfotí například sochu, a fotografii pak zveřejní například na sociálních sítích, mohou být žalováni.

Zdroj:  Smíte fotografovat na ulici? Ne, navrhl europarlament.

Hneď prvý komentár pod článkom upozorňuje, že si autor textu vymýšľa. Tak som začal pátrať:

1. Pozrel som sa na stránky EU parlamentu.

2. Tam som vyhľadal stránky výborov.

3. Prepracoval som sa až do detailu rokovania onoho, v článku spomínaného, výboru pre právne záležitosti.

4. A hľadal som smerom do hitórie agendu, ktorá by sa týkala duševného vlastníctva.

5. Až som narazil na dokumment Správa o oznámení „Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ“ (2014/2151(INI)).

6. A tam sa nikde nepíše nič o fotografovaní.

7. Dal som si vyhľadať všetky dokumenty, ktoré súvisia s uvedenou správou číslo 2014/2151(INI)

8. Medzi nimi je dokument: NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (spis JURI/8/02354)

9. A k nemu patria tieto súpisy pozmeňujúcich návrhov

10. A tam sa dá dohľadať aj pozmeňovací návrh k fotografovaniu.

Vrátim sa k pôvodnému článku. Ten na svojom konci uvádza citáciu:

Co přesně europoslanci navrhují

„(Legislativní výbor) zastává stanovisko, že komerční používání fotografií, videozáznamů či dalších vyobrazení děl, která jsou trvale umístěna na fyzických veřejných místech, musí být vždy vázáno na předchozí souhlas autorů nebo jiných zplnomocněných osob.“

Zdroj:  Smíte fotografovat na ulici? Ne, navrhl europarlament.

Zaujímavé, že ani len blízky obsah sa v dokumentoch výboru nenachádza. Dokonca ani Google nevie ponúknuť nejaký zdroj.

Možno som len zle hľadal. Ono sa ťažko hľadá niečo, čo neexistuje. A ešte horšie sa dokazuje niečoho neexistencia na základe tvrdenia, že to existuje. Spolu s Cimmrmanom môžete akurát skonštatovať: „Důkaz pochopitelně chybí.“

Naši volení zástupcovia v orgánoch EU či v prenesených lokálnych orgánoch EU vymýšľajú často všelijaké sprostosti. Tak si asi mnohí myslia, že bude uveriteľná každá sportostosť, stačí, že sa zaštítia modrou nálepkou s 28 hviezdami.

Prosím novinárov, aby využívali weby EU a citovali z dokumentov, ktoré vo svojich textoch rozporujú. Odkazom nezarmútite!

Aký taký prehľad čo sa chce diať sa dá nájsť v tomto článku z apríla 2015 Reda report: the 10 worst and the 5 best amendments | International Communia Association.

 

Share Button