COVID-19 vyvolal dočasné opatrenia aj v liekovej politike | mediweb

„V čase, keď finančné zdroje budú chýbať, je nevyhnutné maximálne využiť potenciál lieku s rovnakou účinnou látkou. Ako príklad môžeme uviesť, že len za 2. a 3. kvartál sme vyčíslili nevyužitý potenciál úspor v hodnote 8,2 mil. eur a aj to len v skupinách liekov, v ktorých výrobcovia dobrovoľne znížili ceny liekov, čiže bez vplyvu externého referencovania. Ak by sa robila revízia so zahrnutím referencovania, úspora by bola omnoho vyššia. Upozorňujeme však, že musí byť bez negatívneho dosahu na pacienta, ktorý by mal vždy dostupnú alternatívu lieku s rovnakou účinnou látkou, avšak za nižšiu cenu. Kvalita liečby by tak pri každej diagnóze zostala zachovaná,“ zhodnotila VšZP.

Source: COVID-19 vyvolal dočasné opatrenia aj v liekovej politike | mediweb

Share Button