Katolíci a slobodní občania za ústavné práva všetkých občanov

V parlamente sa udiali dve šialené veci súvisiace s kooptáciou fašistov do stredného prúdu slovenskej politiky.

  1. Hlasovanie OĽaNO a Sme-rodina proti správe o stave ľudských práv ombudsmanky
  2. Spoločná politická platforma Smeru a ĽSNS

Možno by stálo za to urobiť trochu politickej práce, takej rýdzo politickej. Zastať sa princípov liberálnej demokracie.

Vytvoriť výzvu. Mám na mysli naozaj také tie politické deklarácie, manifesty, proste rýdza politika.

Ukazuje sa, že v tom liberálnom priestore dnes hlas umiernených katolíkov nezaznieva. A keď je niekto jediný, kto to môže urobiť, tak to urobiť proste musí.

Tak čujte a keď chcete, pridajte sa.

Vyhlásenie katolíka a slobodného občana na podporu článku 1. Ústavy SR

V duchu najlepších demokratických tradícii slobodného a demokratického štátu a vo veľkej vážnosti k najvyššiemu dokumentu štátu, pripomínam článok 1. Ústavy Slovenskej republiky:

PRVÁ HLAVA
Prvý oddiel
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky – SLOV-LEX

Uznávam nedotknuteľnosť článku 1 Ústavy a všetky kroky, ktoré budem konať na presadenie môjho videnia sveta budem vykonávať len po hranicu, kedy nebudem zasahovať príkazmi, zákazmi či perzekúciou do práv a slobôd daných článkom 1 Ústavy, do života mojim spoluobčanom Slovenskej republiky.

Článok 1 Ústavy je vymedzujúcou hranicou mojich náboženských a morálnych práv aktívne zasahovať do života spoluobčanov. Je mojim svätým, právom a povinnosťou danou mojim vyznaním presviedčať, apelovať, ukazovať svojim príkladným životom, že má zmysel pre každého žiť moju vieru, konať podľa nej a dodržiavať jej písané aj nepísané pravidlá.

Rovnako však rešpektujem osobné slobody každého zo spoluobčanov a jeho slobodné rozhodnutie žiť svoj život podľa svojich vlastných morálnych, etických či náboženských pravidiel.

Článok 1 Ústavy bdie nad touto hranicou a vyžaduje náš rešpekt.

Tak, ako ja nechcem nad mieru primeranú zasahovať mojimi pravidlami do právneho systému nášho spoločného štátu, verím, dúfam a spolieham sa, že ani iné náboženské, morálne či intelektuálne smery nebudú vykonávať svoju činnosť tak, aby zasahovali do mojich slobôd a práv.

Článok 1 Ústavy Slovenskej republiky je definíciou dobre spravovanej krajiny, kde sa všetci spoločne cítime ako sebe rovní občania. A v duchu tohoto sekulárneho občianskeho princípu sa ja, občan zaväzujem aj konať a ochraňovať toto vzácne bohatstvo.

Budem vás presviedčať, že je dobré plánovať si nákupy tak, aby sa žiadnemu podnikateľovi neoplatilo v nedeľu otvárať obchody, lebo tam nik nepríde. No zabezpečím, že aj taký nerozum bude môcť obchodník slobodne vykonať.

Budem vás presviedčať, že treba svoj život plánovať tak, aby ste uzavreli manželstvo v láske, zámere a presvedčení o doživotnom spojení s milujúcim partnerom či partnerkou, aby potratové nástroje nemocníc ostali bez úžitku hrdzavieť a rozvodové formuláre zožltli bez úžitku. No zabezpečím, že vaša slobodná vôľa ostane nedotknutá a bez prekážok.

Budem ukazovať svojim životným príkladom, že naša morálka, naša viera, naše dobrovoľné sa podriadenie našimi pravidlami, je dobrý spôsob, návod a rada, ako prežiť dobrý, naplnený a pre ostatných zmysluplný život.

Budem sa zasadzovať za to, že nebude zákonom, nebude perzekúciou, nebude rozkazom dané, či sa ku mne pridáte.

Spísané v deň 100. výročia narodenia pápeža Jána Pavla II., veľkého propagátora ekumenizmu, porozumenia a spolupráce medzi cirkvami a náboženstvami tejto planéty.

Share Button