Archívy značky: zdravotnícky program

Proti hlúposti sa v zdravotníctve veľmi ťažko bojuje

Majme taký obyčajný test CRP, ktorý oddelí zrno od pliev – teda oddelí vírusovú od bakteriálnej infekcie.

CRP test je skvelá diagnostická metóda. Poskytuje tvrdé dáta. Poskytuje jasné a zrozumiteľné výsledky – ano/nie; buď/alebo.  Nie sú žiadne pochybnosti.

Alebo že by hej?

Pred dvomi rokmi sme doma zistili CRP testom, ze je to virus. Ale MUDr. na pohotovosti jej dal „pre istotu“ antibiotika. Spustil tym od detstva spiacu reumatoidnu artritidu. Uz nikdy by sme nedovolili ziadne rozhodnutie pre istotu.

Znie to dobre, že? Aj vy ste takú situáciu zažili, že? Iste sa s pacientom stotožníte, že?

Ach jo! Pre istotu!

MUDr –  to je záruka vedomostí, schopností a nadpozemskej neomylnosti. Vkladáme do ich rúk naše životy. A oni sú si toho vedomí.  A tak pre istotu urobia čokoľvek aj poprú jasné výsledky testov.

V našom programe SaS  105x lepšie zdravotníctvo sa s tým vysporadúvame jednoznačne – podporujeme zavedenie guidelines – teda po slovensky štandardných terapeutických postupov.  Obvyklých testov obvyklých výsledkov, obvyklých spôsobov liečenia.

Robíme to aj preto, že v režime  pre istotu by sme dokázali minúť v ambulanciách a nemocniciach nekonečno peňazí.  Niekde si musíme dať hranicu, kde už ako spoločnosť nie sme ochotní míňať peniaze zo solidárneho zdravotného poistenia. Takže, keď sa mám ja rozhodovať, tak hranicu má nastaviť odborník tak, aby sme a držali medicíny založenej na dôkazoch.

Ach jo! Sa nám zdá!

Ale hlúpostiam v našom modelovom komentári nie je koniec!  Je tam ešte jedna veta, ktorá stelesňuje dokonale zlý úsudok: Spustil tym od detstva spiacu reumatoidnu artritidu. 

Kým v prípade odmietnutia výsledkov CRP testu sme hovorili  o popieraní medicíny založenej na dôkazoch, tentokrát ide o presný opak – absolútnu absenciu akéhokoľvek dôkazu.

Priatelia, že nejaký dej či jav A predchádzal deju či javu B, to vôbec neznamená, že A je príčinou B.  Ešte raz: NEZNAMENÁ! 

Možno sú reumatoidnú artritídu spustil beh po prechode 4 ulice od nemocnice. Vieme my? Čo ak by dotyčný pacient prebehol cez prechod o tri ulice pred nemocnicou, žiadne antibiotiká by neboli v podozrení, lebo by sa beh cez prechod v 3 ulici zafungoval ako prevencia. A eliminoval by negatívny dopad behu vez prechod 4 ulice pred nemocnicov.

Ja myslím, že párový beh cez prechod eliminuje rozvoj spacej reumatoidnej artritídy.

Ach jo! Ach jo! Pre istotu! Sa nám zdá!

A takto je to v zdravotníctve  v každom jednom individuálnom prípade. Pre istotu, veď zdravie máme len jedno a život má len jeden pokus.

Netušíme, aké boli príčiny, len sa nám zdá logické.  Pocity zmaru, nešťastia, bolesti, pálenia, dyskonfortu. Pocity vždy sprevádzajú každú chorobu. A tak pocity  logicky začneme vyhlasovať za fakty.

Samozrejme, teraz by bolo super, keby som vám mohol povedať: „Spoľahnite sa na odborníkov.“ Sami vidíte, že môžem veľmi ťažko. Má to pred menom MUDr. a aj tak pre istotu a podľa citu rozhoduje v oblasti medicíny založenej na dôkazoch.

A my, čo sa snažíme držať práve pravidiel  medicíny založenej na dôkazoch sme potom obviňovaní, že nechceme dopriať ľuďom zázraky.

Ale predsa len vám poradím. Prezradím vám radu, ktorej sa ja držím – vždy chcem urobiť to,  čo mi môj zrkadlový obraz uverí, že je najlepšie. V tej chvíli, za daných okolností a s danými vedomosťami.

Na základe tejto rady môžem otvorene povedať: Uvedená osoba s titulom MUDr. urobila zásadnú odbornú chybu. Uvedený pacient tvrdí o príčine artritídy hovadiny.  Jeden mal dôkazy a neriadil sa nimi, druhý dôkazy nemal a prehlasoval pocity za fakty.

Proti hlúposti sa v zdravotníctve veľmi ťažko bojuje.

Share Button

Pevná zdravotná záchranná sieť je podmienkou liberalizmu

Viem, že kopa ľudí kade – tade trúsi kadejaké absurdnosti, preto vznikol tento článok. Tie absurdnosti pramenili s akýchsi predsudkov voči pravicovým či liberálnym riešeniam.

Tradícia a európsky kontext

Európa 21. storočia je spomedzi všetkých kútov zemegule (ak teda uznáme, že guľa má kúty) ťahúňom pri definícii ľudských práv a nárokov. Do portfólia humanizmu Európy 21. storočia patrí neodmysliteľne plná nediskriminujúca zdravotná záchranná sieť.

V Európe 21. storočia nielen že nikoho nenecháme umrieť, aj keby na lieky a doktora nemal. V Európe 21. storočia sa snažíme, aby mal každý k dispozícii najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť.

Nič nie je presnejším dokladom snahy o tento trend, ako štatistika, ktorá sleduje mieru úmrtia na odvrátiteľné príčiny. Podmienkou, aby sa štát v tomto parametre zlepšoval, je práca na zlepšení čo najskoršej dostupnosti novej modernej liečby pre všetkých občanov v štáte.

Ruka v ruke s týmto trendom ide aj spôsob, akým sa v Európe 21. storočia vytvárajú materiálno-technicko-personálne predpoklady pre dosiahnutie vlastností zdravotníckej záchrannej siete.  Etalónom sa stal solidárny poistný systém.

Hlavným princípom pre financovanie v Európe 21. storočia je, že každý jeden člen spoločnosti sa solidárne zapája do poistenia. Každý sa poisťuje voči riziku ochorenia. A v prípade poistnej udalosti – choroby/úrazu/zmeny fyziologických funkcii – solidárny zdravotný systém prepláca náklady na liečenie z jedného balíka.

Takýto je ideál európskeho zdravotného systému. Absolútne solidárny, poistný systém so 100% pokrytím občanov.

Liberálna ekonomika vyžaduje pevnú záchrannú sieť

Slobodný človek v slobodnej krajine potrebuje mať pre slobodné rozvíjanie svojich talentov istotu sociálnej a zdravotnej záchrannej siete.

Potrebujete vedieť, že keď sa nezadarí, keď si vytiahnete Čierneho Petra, keď zabúcha na vašu telesnú schránku C-čková (rakovinová) diagnóza, že neumriete hladom a zimou. Potrebujete to vedieť, aby ste mohli byť slobodnejší, byť veľkorysejší, byť odvážnejší pri realizácii svojich osobných túžob.

Preto ani liberál, ani pravičiar nevyleje  dobré východiská pre svoj liberalizmus, pre svoje pravicové riešenia v ekonomike, vzdelávaní či v akejkoľvek časti svojho života.

Štát si tvoríme preto, lebo sme ako spoločnosť, ako komunita zistili, že má zmysel vytvárať spoločné ochranné a záchranné siete len na skutočne veľkej úrovni. Až na úrovni štátu je obrana a bezpečnosť  dostatočne účinná svojim odstrašujúcim potenciálom. Až na úrovni štátu sa dostatočne rozloží  solidárne zaťaženie pre sociálnu záchrannú sieť.

A až na úrovni štátu sa dostatočne účinne rozloží solidárne zaťaženie pre pokrytie poistenia voči zdravotným poistným udalostiam.

A naopak, ekonomika funguje oveľa lepšie, keď sa ekonomické riziká priblížia na dosah majiteľom, manažérom a zamestnancom.

Kým v prípade ekonomických otázok neexistuje žiadna potreba nenulového dna – pokojne môžete totálne skrachovať a stále môžete znovu postaviť svoje podnikanie znovu.

V oblasti zdravotníctva potrebujeme nenulové dno, aby sme vôbec mali ešte nejakú šancu žiť. Ak umrieme, sme na 100% mŕtvi – je na 100% koniec.

Aj liberál aj pravičiar buduje solidárne zdravotníctvo

Takže, aby aj inžinieri, zememerači (nebojte, raz už vám túto narážku vysvetlím)  a moje deti pochopili ako je to so zdravotníckym programom:

  • Solidárny princíp je neprekročiteľný. Každý sa podieľa na napĺňaní spoločného štátneho poistenia. Je viazané na občana, človeka ako takého. Každá solidarita, aj zdravotná, má svoj strop.
  • Dostupnosť a rozsah liečby na úrovni doby pre všetkých bez rozdielu – miera dostupnosti a miera rozsahu závisí len a len na ochote občanov – členov  štátu, komunity –  podieľať sa na platení poistného.

Miera solidarity a miera dostupnosti zdravotnej starostlivosti sú neoddeliteľné atribúty zdravotníckeho systému. Je úplne jedno či ho riadi liberál, konzervatívec, pravičiar alebo ľavičiar.  Len a len toľko, koľko sa solidárne poskladáme spoločne, len za toľko môžeme dostať zdravotnú starostlivosť.

  • Poistný princíp platieb je neprekročiteľný.  Keď príde k poistnej udalosti – choroba/úraz/zmena fyziologických funkcii – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti získa úhradu nákladov z jedného balíka vytvoreného na základe spoločnej solidarity zdravých a produktívnych bez ohľadu na výšku zaplateného poistného.
  • Sociálny princíp je neprekročiteľný.  Keď dodatočné náklady vyvolané chorobou/úrazom/zmenou fyziologických funkcii prekročia schopnosti člena štátu, komunity riešiť ich vlastnými prostriedkami, štát nenechá nikoho ani hladovať ani trpieť zimou.

Ak má fungovať poistný princíp platieb v zdravotníctve, musí ruka v ruke s ním fungovať aj sociálna záchranná sieť pre tých, ktorí nie sú schopní platiť ani len základné poistné.  Niekto to vždy zaplatiť musí.

To sú  neprekročiteľné  princípy, ktoré vždy budú mantinelmi zdravotníckej politiky každého Európana 21. storočia.

Liberálna próza v mantineloch Európy 21. storočia

Ako sa prakticky základné princípy realizujú, to je to, čím sa líši socialistické zdravotníctvo od pravicového, liberálne od konzervatívneho.

Napĺňanie zdravotníckeho rozpočtu má pre mňa jednoduché riešenie – je to úloha ekonomiky. Tí, čo riešia ekonomiku sa musia postarať o to, aby ľudia zárobkom či podnikaním vytvorili také hodnoty, že platba poistného bude pre občanov totálna pohodička. Pohoda bez závisti medzi rôznymi formami príjmov.

Úlohou zdravotníckeho tímu v oblasti napĺňania rozpočtu, je dokázať obhájiť spôsob míňania tak, aby rástla spokojnosť solidárnych platcov so systémom zdravotníctva.

Ako som bol býval bol napísal – odvodový bonus je dobrá ľavá strana zdravotníckeho rozpočtu. Pretože je odvodovo neutrálny a teda zabezpečuje rozpočet na financovanie zdravotníctva na úrovni súčastnosti. A súčasne – čo je asi ešte chvályhodnejšie – automatizuje valorizáciu zdravotníckeho rozpočtu v tesnej závislosti s rastom ekonomiky a bohatnutím občanov.

Míňanie poistného fondu – to je už iná vec.  Je potrebné naplniť horeuvedené princípy a na ich naplnenie existujú overené, vyskúšané manažérske, ekonomické, vedecké, filozofické postupy.

Liberálne princípy  sa môžu plne uplatniť. Predpokladám, že tak ako bolo Richardom Sulíkom prisľúbené, po Novom roku ich zapracujeme v zdravotníckom tíme SaS do komplexného zdravotníckeho programu.

Jednou z hlavných úloh, nie však jedinou, bude pripraviť také riešenia, ktoré navrátia spokojnosť solidárnych platcov so systémom zdravotníctva.

Viem, že kopa ľudí kade – tade trúsi kadejaké absurdnosti, preto vznikol tento článok. Tie absurdnosti pramenili z akýchsi predsudkov voči pravicovým či liberálnym riešeniam.

Môžem vás uistiť, že tradičný európsky kontext zdravotníctva 21. storočia nikto nechce narúšať. Nikto nemieni objavovať koleso či nebodaj vyhrabávať systém financovania zdravotnej starostlivosti z 18. storočia.

Samozrejme, že nikoho nenecháme umrieť! Sme predsa v Európe 21. storočia. Vlastnosťou akéhokoľvek zdravotníckeho systému preto je, že je súčasťou sociálnej a zdravotnej záchrannej siete.

Práve preto, že sme súčasťou Európy a fungujúca sociálna a zdravotná záchranná sieť je to, čo robí Európu Európou.  Práve preto, že fungujúca sociálna a zdravotná záchranná sieť podporuje rozvoj liberálnej spoločnosti.

Share Button

Drahá liečba stojí veľa peňazí

Nie, nadpis nie je absurdný. Je dôležitý práve tak ako je napísaný. Upozorňuje na dve zásadné veci v oblasti zdravotníctva.

Po prvé: Existuje liečba, ktoré je fakt drahá.

Nikto z pacientov si svoju chorobu nevybral. A teda si nevybral ani to, že práve jeho liečenie je fakt drahé. Vyžaduje špecifické znalosti operatéra, skúsenosť diagnostika, na výrobu a skladovanie náročné lieky či nebodaj veľké množstvo jednorázového materiálu.

Toto všetko niekto zaplatiť musí. Aj keď sa postaráme o maximálnu účinnosť regulácii, stále je liečba konkrétnych diagnóz drahá.

A zatímco v roce 2009 centrové léky spolkly tři procenta zdravotnického rozpočtu, nyní jsme na šesti procentech. K tomu je ovšem třeba dodat, že do loňska stoupl počet léčených pacientů o 50 procent (průměrné náklady na pacienta jsou stále stejné, pohybují se kolem 300 tisíc korun ročně). To je velmi důležité i proto, že například v onkologii, ale i řadě dalších odborností, prevalence i incidence chorob roste. Zdroj: Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

Preto nie veľmi rád hovorím o tom, že liečba je drahá. Ale radšej používam presnejší termín – sú diagnózy, ktorých liečenie je drahé.  Stoja veľa peňazí na jedného pacienta. A tu sa dostávam k druhej časti nadpisu

Po druhé: Za liečbu treba zaplatiť skutočnými peniazmi

Pacient vojde do ordinácie, prebehne vyšetrenie, nastolia sa nejaké liečebné opatrenia, pacient dostane lieky. A odchádza. Niekde na pozadí to všetko niekto musel zaplatiť. Niekto to musel zaplatiť reálnymi peniazmi.

Skutočné peniaze sa berú v zdravotníctve zo zdravotného poistenia. Každý mesiac sa spoločne skladáme, na základe princípu solidarity. Tí čo sú zdraví dajú dohromady peniaze, ktoré potom slúžia na to, aby sme mohli zaplatiť za liečbu tých z nás, ktorí ochoreli.

A liečba drahých ochorení treba zaplatiť. V jednom pacientovi sa v prípade drahej diagnózy stretáva veľké množstvo zdrojov.

Nie, nenecháme nikoho umrieť

Samozrejme, že nikoho nenecháme umrieť! Sme predsa v Európe 21. storočia. Vlastnosťou akéhokoľvek zdravotníckeho systému preto je, že je súčasťou sociálnej a zdravotnej záchrannej siete. Práve preto, že sme súčasťou Európy a fungujúca sociálna a zdravotná záchranná sieť je to, čo robí Európu Európou. Solidarita je jej vlastnosťou.

Áno, zdravotné poistenie je nástroj prerozdeľovania. Je to nástroj sociálnej záchrannej siete a tá je vždy založená na istej miere prerozdeľovania. Tak to funguje v európskej spoločnosti 21. storočia, je to to, čo robí Európu Európou. Že sa spoločne skladáme na to, aby naši blížni neumierali od hladu a na liečiteľné choroby len preto, že sa im momentálne nedarí, alebo mali už od narodenia nejakú smolu, znevýhodnenie či nie sú až takí priebojní.

Áno, a budem to opakovať aj viackrát. Práve preto, že som liberál a pravičiar.

Jasne, že sa mi ozve kopa ľudí, ktorí budú hovoriť, že ako liberál a pravičiar by som mal podporovať  ideu „Nechať ľudí rozhodovať o svojich peniazoch znamená žiadne im nebrať.“

Áno, to je pravda. To súčasne znamená nulovú sociálnu záchrannú sieť. V prípade zdravotníckej záchrannej siete to znamená nechať nemajetných umrieť bez prístupu k liečeniu.  Toto odo mňa nikdy nebude počuť!

Treba sa rozhodnúť, poctivo sám pred sebou, čo si vlastne prajeme

Ja viem, nie je to jednoduché, rozhodnúť, ktorú drahú chorobu budeme ešte financovať zo zdravotného poistenia.

Navyše, pre každého pacienta je práve tá jeho choroba to, čo je nutné, povinné a nedokladné a  zdravotníctvo to musí, proste musí teraz a hneď riešiť a vyriešiť.

Nie, nie je to jednoduché rozhodnúť, či by nebolo dobré začať presviedčať spoluobčanov, že je dobré prispievať na väčšiu mieru solidarity.

Nie, nie je to jednoduché rozhodnúť, že na tieto lieky si musíme počkať, kým sa nevymania z patentovej ochrany a vďaka generickému princípu ich cena nezlezie na úroveň, ktoré uvládze náš systém zdravotného poistenia.

Nie, tieto rozhodnutia  – kto ešte má nárok na život – naozaj nechcem robiť. Nie, tieto rozhodnutia – kto ešte má nárok na akú kompenzačnú pomôcku – naozaj nechcem robiť.

Liberálny pravicový princíp v zdravotníckej politike znamená, že poskytneme občanom  – solidárnym platcom – maximum informácii pre rozhodovanie. Liberál sa snaží, aby boli občania do tohto rozhodovania dobre zapojení. (O tom si napíšeme čosi nabudúce.)

Pravičiar nikdy nerozhodne len tak, sám, čo je pre všetkých ostatných najlepšie.

No rozhodnúť sa nejako musí! Je povinnosť pri tvorbe zdravotníckeho programu sa vysporiadať aj s týmito rozhodnutiami. Preto vždy, ale vždy budem vyžadovať, aby odborníci, ktorí roky sledujú, študujú, vyhodnocujú rozhodnutia o schvaľovaní či neschvaľovaní platieb za drahé diagnózy, aby vždy poskytli tvrdé vedecké poznatky o účelnosti či neúčelnosti.

Len tak, cvične, tu je jeden príklad:

Otázka, která je v tomto bodě nejčastěji na stole, je výběr těch nákladných léků, jejichž efekt bude vzhledem k jejich ceně pro systém přijatelný. „Například u mnohočetného myelomu jsou ceny některých léků stonásobné oproti tomu, co bylo dřív, a prodlužuje se život o tři týdny. Je otázka, jestli je to adekvátní. Když si vezmu lék na cystickou fibrózu, ten prodlouží život o 25 let a zlepší jeho kvalitu natolik, že člověk může pracovat, odvádět daně a nezatěžovat sociální systém,“

Zdroj: Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

No, tak ako by ste sa VY rozhodli? Len tak cvične.

Je povinnosť brať zreteľ na vývoj vedy pri týchto rozhodnutiach. Preto budem maximálne tlačiť na pravidelné prehodnocovanie prístupu k platbám za drahé diagnózy. Nesmieme ani o deň premeškať šancu na sprístupnenie liečby.

„To, co nám vadí, je, že když přípravek získá úhradu a nemocnice uzavře dodatek ke zvláštní smlouvě, máme rozpočet na deset nemocných – a ono jich přijde padesát. Lékař by neměl rozhodovat mezi dvěma, třemi či více pacienty, kteří splňují indikační kritéria, komu lék dá nebo nedá,“

Zdroj: Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

Niekto to rozhodnúť musí a to najhoršie, čo môžeme urobiť, sú netransparentné a hlavne alibistické riešenia, ktoré nechávajú rozhodovať emócie, cit a úplatky.

Autor je členom zdravotníckeho tímu SaS. 

Share Button