Archívy značky: zdravotnícky program

Drahá liečba stojí veľa peňazí

Nie, nadpis nie je absurdný. Je dôležitý práve tak ako je napísaný. Upozorňuje na dve zásadné veci v oblasti zdravotníctva.

Po prvé: Existuje liečba, ktoré je fakt drahá.

Nikto z pacientov si svoju chorobu nevybral. A teda si nevybral ani to, že práve jeho liečenie je fakt drahé. Vyžaduje špecifické znalosti operatéra, skúsenosť diagnostika, na výrobu a skladovanie náročné lieky či nebodaj veľké množstvo jednorázového materiálu.

Toto všetko niekto zaplatiť musí. Aj keď sa postaráme o maximálnu účinnosť regulácii, stále je liečba konkrétnych diagnóz drahá.

A zatímco v roce 2009 centrové léky spolkly tři procenta zdravotnického rozpočtu, nyní jsme na šesti procentech. K tomu je ovšem třeba dodat, že do loňska stoupl počet léčených pacientů o 50 procent (průměrné náklady na pacienta jsou stále stejné, pohybují se kolem 300 tisíc korun ročně). To je velmi důležité i proto, že například v onkologii, ale i řadě dalších odborností, prevalence i incidence chorob roste. Zdroj: Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

Preto nie veľmi rád hovorím o tom, že liečba je drahá. Ale radšej používam presnejší termín – sú diagnózy, ktorých liečenie je drahé.  Stoja veľa peňazí na jedného pacienta. A tu sa dostávam k druhej časti nadpisu

Po druhé: Za liečbu treba zaplatiť skutočnými peniazmi

Pacient vojde do ordinácie, prebehne vyšetrenie, nastolia sa nejaké liečebné opatrenia, pacient dostane lieky. A odchádza. Niekde na pozadí to všetko niekto musel zaplatiť. Niekto to musel zaplatiť reálnymi peniazmi.

Skutočné peniaze sa berú v zdravotníctve zo zdravotného poistenia. Každý mesiac sa spoločne skladáme, na základe princípu solidarity. Tí čo sú zdraví dajú dohromady peniaze, ktoré potom slúžia na to, aby sme mohli zaplatiť za liečbu tých z nás, ktorí ochoreli.

A liečba drahých ochorení treba zaplatiť. V jednom pacientovi sa v prípade drahej diagnózy stretáva veľké množstvo zdrojov.

Nie, nenecháme nikoho umrieť

Samozrejme, že nikoho nenecháme umrieť! Sme predsa v Európe 21. storočia. Vlastnosťou akéhokoľvek zdravotníckeho systému preto je, že je súčasťou sociálnej a zdravotnej záchrannej siete. Práve preto, že sme súčasťou Európy a fungujúca sociálna a zdravotná záchranná sieť je to, čo robí Európu Európou. Solidarita je jej vlastnosťou.

Áno, zdravotné poistenie je nástroj prerozdeľovania. Je to nástroj sociálnej záchrannej siete a tá je vždy založená na istej miere prerozdeľovania. Tak to funguje v európskej spoločnosti 21. storočia, je to to, čo robí Európu Európou. Že sa spoločne skladáme na to, aby naši blížni neumierali od hladu a na liečiteľné choroby len preto, že sa im momentálne nedarí, alebo mali už od narodenia nejakú smolu, znevýhodnenie či nie sú až takí priebojní.

Áno, a budem to opakovať aj viackrát. Práve preto, že som liberál a pravičiar.

Jasne, že sa mi ozve kopa ľudí, ktorí budú hovoriť, že ako liberál a pravičiar by som mal podporovať  ideu „Nechať ľudí rozhodovať o svojich peniazoch znamená žiadne im nebrať.“

Áno, to je pravda. To súčasne znamená nulovú sociálnu záchrannú sieť. V prípade zdravotníckej záchrannej siete to znamená nechať nemajetných umrieť bez prístupu k liečeniu.  Toto odo mňa nikdy nebude počuť!

Treba sa rozhodnúť, poctivo sám pred sebou, čo si vlastne prajeme

Ja viem, nie je to jednoduché, rozhodnúť, ktorú drahú chorobu budeme ešte financovať zo zdravotného poistenia.

Navyše, pre každého pacienta je práve tá jeho choroba to, čo je nutné, povinné a nedokladné a  zdravotníctvo to musí, proste musí teraz a hneď riešiť a vyriešiť.

Nie, nie je to jednoduché rozhodnúť, či by nebolo dobré začať presviedčať spoluobčanov, že je dobré prispievať na väčšiu mieru solidarity.

Nie, nie je to jednoduché rozhodnúť, že na tieto lieky si musíme počkať, kým sa nevymania z patentovej ochrany a vďaka generickému princípu ich cena nezlezie na úroveň, ktoré uvládze náš systém zdravotného poistenia.

Nie, tieto rozhodnutia  – kto ešte má nárok na život – naozaj nechcem robiť. Nie, tieto rozhodnutia – kto ešte má nárok na akú kompenzačnú pomôcku – naozaj nechcem robiť.

Liberálny pravicový princíp v zdravotníckej politike znamená, že poskytneme občanom  – solidárnym platcom – maximum informácii pre rozhodovanie. Liberál sa snaží, aby boli občania do tohto rozhodovania dobre zapojení. (O tom si napíšeme čosi nabudúce.)

Pravičiar nikdy nerozhodne len tak, sám, čo je pre všetkých ostatných najlepšie.

No rozhodnúť sa nejako musí! Je povinnosť pri tvorbe zdravotníckeho programu sa vysporiadať aj s týmito rozhodnutiami. Preto vždy, ale vždy budem vyžadovať, aby odborníci, ktorí roky sledujú, študujú, vyhodnocujú rozhodnutia o schvaľovaní či neschvaľovaní platieb za drahé diagnózy, aby vždy poskytli tvrdé vedecké poznatky o účelnosti či neúčelnosti.

Len tak, cvične, tu je jeden príklad:

Otázka, která je v tomto bodě nejčastěji na stole, je výběr těch nákladných léků, jejichž efekt bude vzhledem k jejich ceně pro systém přijatelný. „Například u mnohočetného myelomu jsou ceny některých léků stonásobné oproti tomu, co bylo dřív, a prodlužuje se život o tři týdny. Je otázka, jestli je to adekvátní. Když si vezmu lék na cystickou fibrózu, ten prodlouží život o 25 let a zlepší jeho kvalitu natolik, že člověk může pracovat, odvádět daně a nezatěžovat sociální systém,“

Zdroj: Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

No, tak ako by ste sa VY rozhodli? Len tak cvične.

Je povinnosť brať zreteľ na vývoj vedy pri týchto rozhodnutiach. Preto budem maximálne tlačiť na pravidelné prehodnocovanie prístupu k platbám za drahé diagnózy. Nesmieme ani o deň premeškať šancu na sprístupnenie liečby.

„To, co nám vadí, je, že když přípravek získá úhradu a nemocnice uzavře dodatek ke zvláštní smlouvě, máme rozpočet na deset nemocných – a ono jich přijde padesát. Lékař by neměl rozhodovat mezi dvěma, třemi či více pacienty, kteří splňují indikační kritéria, komu lék dá nebo nedá,“

Zdroj: Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

Niekto to rozhodnúť musí a to najhoršie, čo môžeme urobiť, sú netransparentné a hlavne alibistické riešenia, ktoré nechávajú rozhodovať emócie, cit a úplatky.

Autor je členom zdravotníckeho tímu SaS. 

Share Button

Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

Otázka, která je v tomto bodě nejčastěji na stole, je výběr těch nákladných léků, jejichž efekt bude vzhledem k jejich ceně pro systém přijatelný. „Například u mnohočetného myelomu jsou ceny některých léků stonásobné oproti tomu, co bylo dřív, a prodlužuje se život o tři týdny. Je otázka, jestli je to adekvátní. Když si vezmu lék na cystickou fibrózu, ten prodlouží život o 25 let a zlepší jeho kvalitu natolik, že člověk může pracovat, odvádět daně a nezatěžovat sociální systém,“ poukazuje poslanec David Kasal (Ano).

Zdroj: Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

Share Button

Ministerstvo zdravotníctva na rok 2017 plánuje šetrenie pomocou zhoršenej dostupnosti liečenia

Začítajme sa spolu do návrhu rozpočtu vlády režimu Róberta Fica.  Keďže mojou doménou je oblasť zdravotníctva, pozrieme sa na to, čo vás, vás osobne čaká, keď si v roku 2017 vytiahnete Čierneho Petra a vaša telesná schránka vás zradí.

Vy osobne, každý jeden z vás tam za monitorom.

Stihneme to vôbec včas?

„V roku 2017 výdavky na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky spomalia rast približne o 13 mil. eur, vďaka zavedeniu limitov a nižších jednotkových cien za CT a MR výkony.“ – To v ľudskej reči pre nás všetkých znamená predĺženie času v poradovníkoch za 13 miliónov eur. Bolo by dobré vyčísliť, že namiesto tohto opatrenia stačilo v Žiline nenakúpiť CT o pol milióna eur drahšie a potom ešte 10-15x taký prístroj lepšie nakúpiť inde.

Takže keď vás bude bolieť hlava, keď budete mať nevysvetliteľné šklbanie v niektorej končatine, lekár vám povie, že ešte vydržte, kým sa dostanete do sprísneného limitu a teda do poradovníku na MR mozgu.

O týždeň? O 10 dní? O mesiac dlhšie? Koľko je to tých 13 miliónov plánovaných úspor v dlhšom čakaní, to nik netuší. Ale to je vlastne jedno, pretože toto opatrenie v rozpočte zdravotníctva na rok 2017 vôbec nemuselo byť.

Preplatia nám liečbu?

Štát – SMER chce ušetriť sprísnením revíznej činnosti a sprísnením povolovania na schvaľovaní závislého liečenia citujem: „Zavedenie pravidiel pre schvaľovanie liekov na výnimky prinesie v roku 2017 úsporu 10 mil. eur.“ V ľudskej reči to pre nás všetkých znamená, že pacienti sa proste nedostanú – nebude im schválená liečba za 10 miliónou eur. Ako bude zabezpečená objektivita rozhodovania?!? Videl niekto tie pravidlá?

Takže naveľa naveľa a konečne už viete tú zúfalú novinu. Potrebujete modernú biologickú liečbu. Potrebujete supr-čupr cytostatiká. Potrebujete 5-7 pomocných liekov na zvládanie symptómov choroby a nežiadúcich účinkov hlavnej medikácie.  A lekár vám povie, že sa sprísnili podmienky na schválenie vašej liečby. Ešte prísnejšie ako minulý rok.  Nuž, keby vám to diagnostikovali minulý rok, ešte sa to neschvaľovalo…

Jedna pečiatka, druhá pečiatka, tretia pečiatka, čas beží, hlava vás bolí, v nohe vám šklbe, ruky sa trasú a dúfate, že vám to schvália.

O týždeň? O 10 dní? O mesiac dlhšie? Koľko je to tých 10 miliónov plánovaných úspor v dlhšom čakaní, to nik netuší. Ale to je vlastne jedno, pretože ani toto opatrenie v rozpočte zdravotníctva na rok 2017 vôbec nemuselo byť.

Bez televízie a bez klimatizácie?

Efektivita hospodárenia nemocníc: „Optimalizácia prevádzkových nákladov a procesov ako aj hospodárne obstarávanie zdravotníckej techniky a liekov prinesú nemocniciam v roku 2017 úsporu vo výške 31 mil. eur.“ Koľko že sa odhaduje, že sa prehajdákalo len na tej kaliňákovej nemocnici? Pri cene zákazky 22,5 milióna ak by bolo predraženie len o 1/4, tak tento parameter rozpočtu má „vyďeláno“ len na tejto jednej nemocnici 5,5 milióna čo je skoro 20% naplnenie .

Skvelé, liečba je schválená, zaberá, po operácii a chemoterapii ste na tom tak biedne, že vám vlastne ani nevadí, že ste na izbe už 2 mesiac bez televízie, že maľovka po 10 rokoch od posledného maľovania opadáva.

Áno, to to je užitočné opatrenie. Akurát tak trochu neskoro. Hreje vás v auguste 2017 pocit, že kdesi v Bratislave v nemocnici ministerstva vnútra sa počas leta pacienti ochladia vďaka klimatizácii, ktorú režim Róberta Fica nakúpil v roku 2016 namiesto 2-3 tisíc len  20 000 eur.

No je to zábavné čítanie ten rozpočet

Áno, takto tiež môžete čítať rozpočet vlády strán Smer+SNS+Most. Smer riadi zdravotníctvo 10 rokov s malými prestávkami.

To sú fakty a čísla. Nie moje! To sú čísla čerpané z ich vlastných materiálov. Z ich vlastného rozpočtu. Pritom celková suma na zdravotníctvo, teda na naše liečenie, na vaše, na moje, tak celková suma v tom rozpočte je úplne rovnaká ako predchádzajúci rok.

Spoločne sa poskladáme rovnakými peniazmi na menej zdravia. Aspoň tak si to naplánovali na ministerstve zdravotníctva na rok 2017.

Po desaitich rokoch režimu Róberta Fica, ktorý pokračuje vďaka politikom strán Sieť a Most-Híd, je na Slovensku o 18% vyššia úmrtnosť odvrátiteľná systémom zdravotnej starostlivosti a zároveň sa  obyvatelia Slovenska dožívajú nižšieho veku ako občania v krajinách V3 (Maďarska, Česka a Poľska).

Autor je členom zdravotníckeho týmu SaS. 

Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.

Share Button