Pevná zdravotná záchranná sieť je podmienkou liberalizmu

Viem, že kopa ľudí kade – tade trúsi kadejaké absurdnosti, preto vznikol tento článok. Tie absurdnosti pramenili s akýchsi predsudkov voči pravicovým či liberálnym riešeniam.

Tradícia a európsky kontext

Európa 21. storočia je spomedzi všetkých kútov zemegule (ak teda uznáme, že guľa má kúty) ťahúňom pri definícii ľudských práv a nárokov. Do portfólia humanizmu Európy 21. storočia patrí neodmysliteľne plná nediskriminujúca zdravotná záchranná sieť.

V Európe 21. storočia nielen že nikoho nenecháme umrieť, aj keby na lieky a doktora nemal. V Európe 21. storočia sa snažíme, aby mal každý k dispozícii najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť.

Nič nie je presnejším dokladom snahy o tento trend, ako štatistika, ktorá sleduje mieru úmrtia na odvrátiteľné príčiny. Podmienkou, aby sa štát v tomto parametre zlepšoval, je práca na zlepšení čo najskoršej dostupnosti novej modernej liečby pre všetkých občanov v štáte.

Ruka v ruke s týmto trendom ide aj spôsob, akým sa v Európe 21. storočia vytvárajú materiálno-technicko-personálne predpoklady pre dosiahnutie vlastností zdravotníckej záchrannej siete.  Etalónom sa stal solidárny poistný systém.

Hlavným princípom pre financovanie v Európe 21. storočia je, že každý jeden člen spoločnosti sa solidárne zapája do poistenia. Každý sa poisťuje voči riziku ochorenia. A v prípade poistnej udalosti – choroby/úrazu/zmeny fyziologických funkcii – solidárny zdravotný systém prepláca náklady na liečenie z jedného balíka.

Takýto je ideál európskeho zdravotného systému. Absolútne solidárny, poistný systém so 100% pokrytím občanov.

Liberálna ekonomika vyžaduje pevnú záchrannú sieť

Slobodný človek v slobodnej krajine potrebuje mať pre slobodné rozvíjanie svojich talentov istotu sociálnej a zdravotnej záchrannej siete.

Potrebujete vedieť, že keď sa nezadarí, keď si vytiahnete Čierneho Petra, keď zabúcha na vašu telesnú schránku C-čková (rakovinová) diagnóza, že neumriete hladom a zimou. Potrebujete to vedieť, aby ste mohli byť slobodnejší, byť veľkorysejší, byť odvážnejší pri realizácii svojich osobných túžob.

Preto ani liberál, ani pravičiar nevyleje  dobré východiská pre svoj liberalizmus, pre svoje pravicové riešenia v ekonomike, vzdelávaní či v akejkoľvek časti svojho života.

Štát si tvoríme preto, lebo sme ako spoločnosť, ako komunita zistili, že má zmysel vytvárať spoločné ochranné a záchranné siete len na skutočne veľkej úrovni. Až na úrovni štátu je obrana a bezpečnosť  dostatočne účinná svojim odstrašujúcim potenciálom. Až na úrovni štátu sa dostatočne rozloží  solidárne zaťaženie pre sociálnu záchrannú sieť.

A až na úrovni štátu sa dostatočne účinne rozloží solidárne zaťaženie pre pokrytie poistenia voči zdravotným poistným udalostiam.

A naopak, ekonomika funguje oveľa lepšie, keď sa ekonomické riziká priblížia na dosah majiteľom, manažérom a zamestnancom.

Kým v prípade ekonomických otázok neexistuje žiadna potreba nenulového dna – pokojne môžete totálne skrachovať a stále môžete znovu postaviť svoje podnikanie znovu.

V oblasti zdravotníctva potrebujeme nenulové dno, aby sme vôbec mali ešte nejakú šancu žiť. Ak umrieme, sme na 100% mŕtvi – je na 100% koniec.

Aj liberál aj pravičiar buduje solidárne zdravotníctvo

Takže, aby aj inžinieri, zememerači (nebojte, raz už vám túto narážku vysvetlím)  a moje deti pochopili ako je to so zdravotníckym programom:

  • Solidárny princíp je neprekročiteľný. Každý sa podieľa na napĺňaní spoločného štátneho poistenia. Je viazané na občana, človeka ako takého. Každá solidarita, aj zdravotná, má svoj strop.
  • Dostupnosť a rozsah liečby na úrovni doby pre všetkých bez rozdielu – miera dostupnosti a miera rozsahu závisí len a len na ochote občanov – členov  štátu, komunity –  podieľať sa na platení poistného.

Miera solidarity a miera dostupnosti zdravotnej starostlivosti sú neoddeliteľné atribúty zdravotníckeho systému. Je úplne jedno či ho riadi liberál, konzervatívec, pravičiar alebo ľavičiar.  Len a len toľko, koľko sa solidárne poskladáme spoločne, len za toľko môžeme dostať zdravotnú starostlivosť.

  • Poistný princíp platieb je neprekročiteľný.  Keď príde k poistnej udalosti – choroba/úraz/zmena fyziologických funkcii – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti získa úhradu nákladov z jedného balíka vytvoreného na základe spoločnej solidarity zdravých a produktívnych bez ohľadu na výšku zaplateného poistného.
  • Sociálny princíp je neprekročiteľný.  Keď dodatočné náklady vyvolané chorobou/úrazom/zmenou fyziologických funkcii prekročia schopnosti člena štátu, komunity riešiť ich vlastnými prostriedkami, štát nenechá nikoho ani hladovať ani trpieť zimou.

Ak má fungovať poistný princíp platieb v zdravotníctve, musí ruka v ruke s ním fungovať aj sociálna záchranná sieť pre tých, ktorí nie sú schopní platiť ani len základné poistné.  Niekto to vždy zaplatiť musí.

To sú  neprekročiteľné  princípy, ktoré vždy budú mantinelmi zdravotníckej politiky každého Európana 21. storočia.

Liberálna próza v mantineloch Európy 21. storočia

Ako sa prakticky základné princípy realizujú, to je to, čím sa líši socialistické zdravotníctvo od pravicového, liberálne od konzervatívneho.

Napĺňanie zdravotníckeho rozpočtu má pre mňa jednoduché riešenie – je to úloha ekonomiky. Tí, čo riešia ekonomiku sa musia postarať o to, aby ľudia zárobkom či podnikaním vytvorili také hodnoty, že platba poistného bude pre občanov totálna pohodička. Pohoda bez závisti medzi rôznymi formami príjmov.

Úlohou zdravotníckeho tímu v oblasti napĺňania rozpočtu, je dokázať obhájiť spôsob míňania tak, aby rástla spokojnosť solidárnych platcov so systémom zdravotníctva.

Ako som bol býval bol napísal – odvodový bonus je dobrá ľavá strana zdravotníckeho rozpočtu. Pretože je odvodovo neutrálny a teda zabezpečuje rozpočet na financovanie zdravotníctva na úrovni súčastnosti. A súčasne – čo je asi ešte chvályhodnejšie – automatizuje valorizáciu zdravotníckeho rozpočtu v tesnej závislosti s rastom ekonomiky a bohatnutím občanov.

Míňanie poistného fondu – to je už iná vec.  Je potrebné naplniť horeuvedené princípy a na ich naplnenie existujú overené, vyskúšané manažérske, ekonomické, vedecké, filozofické postupy.

Liberálne princípy  sa môžu plne uplatniť. Predpokladám, že tak ako bolo Richardom Sulíkom prisľúbené, po Novom roku ich zapracujeme v zdravotníckom tíme SaS do komplexného zdravotníckeho programu.

Jednou z hlavných úloh, nie však jedinou, bude pripraviť také riešenia, ktoré navrátia spokojnosť solidárnych platcov so systémom zdravotníctva.

Viem, že kopa ľudí kade – tade trúsi kadejaké absurdnosti, preto vznikol tento článok. Tie absurdnosti pramenili z akýchsi predsudkov voči pravicovým či liberálnym riešeniam.

Môžem vás uistiť, že tradičný európsky kontext zdravotníctva 21. storočia nikto nechce narúšať. Nikto nemieni objavovať koleso či nebodaj vyhrabávať systém financovania zdravotnej starostlivosti z 18. storočia.

Samozrejme, že nikoho nenecháme umrieť! Sme predsa v Európe 21. storočia. Vlastnosťou akéhokoľvek zdravotníckeho systému preto je, že je súčasťou sociálnej a zdravotnej záchrannej siete.

Práve preto, že sme súčasťou Európy a fungujúca sociálna a zdravotná záchranná sieť je to, čo robí Európu Európou.  Práve preto, že fungujúca sociálna a zdravotná záchranná sieť podporuje rozvoj liberálnej spoločnosti.

Share Button

Názor na “Pevná zdravotná záchranná sieť je podmienkou liberalizmu”

Komentáre sú zakázané.