Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Praktický lekárnik o praktických sestrách – takže jednoducho a lopatisticky

Ak má byť v nádobe plný stav, musíte zabezpečiť dve miesta – zabrániť nefyzilogickému  odtoku a zabezpečiť prítok.

Riešenie v zdravotníckom programe SaS je jasné:

 1. pomocou komplexných opatrení v systéme zdravotníctva udržať viac financií a tak môcť navýšiť platby poskytovateľom za skutočné výkony
 2. jasne definovať hierarchiu v systéme zdravotníckych povolaní a tak podporiť prílev záujemcov o štúdium a vytvroiť si priestor pre posúvanie kompetencií

A teraz ľudskou rečou, aby ja moje deti, inžinier a zememerač pochopili.

Hierarchia v zdravotníctve je nasledovná

 1. lekár – absolvent lekárskej faktulty – ich kompetencie rastú tak, ako si dopĺňajú vzdelanie systémom atestácii.
 2. sestra – absolvent Bc., je to asistent lekára súčasne plne odborník vo vlastnej odbornosti – ošetrovateľstve. Časť lekárskych kompetencii postupne prechádza na sestru, tak, ako si ďalej doplňuje vzdelanie a špecializuje sa.
 3. zdravotnícky asistent  – je to asistent sestry, kompetentný v ošetrovateľstve, časť sesterských kompetencii postupne prechádza na asistentov, tak ako si ďalej dopĺňajú vzdelanie.

Dnešný stav je taký, že na pozícii sestra pracujú súčasne dve skupiny.

 • absolventi strednej zdravotnej školy + 10,15,20 rokov praxe.
 • čerstvý absolventi Bc. +0 či 5 rokov praxe.

Tak, ako sa za ostatných 20 rokov vyvíja celý stav, vyvíja sa aj medicína. Preto má zmysel aj zmeniť systém vzdelávania sestier. Zo stredoškolského systému na systém vysokoškolský. Ale vieme, že bohate stačí bakalársky stupeň.

Bez presunu vzdelávania sestier zo strednej školy na vysokú školu nemôžeme začať presúvať niektoré lekárske kompetencie na sestry. Toto je tá čistá pepsicola, ktorú nám páni s titulom  MUDr. nedokážu naliať.  Stredoškolsky vzdelávané sestry betónujú problém s nedostatkom lekárov, s ich časovou nedostupnosťou.

Naopak, systém 3 stupňov, kde aj vzdelávanie je v troch rôznych stupňoch, umožňuje riadiť náš problém s prázdnou nádobou oboma smermi.

Zabrániť odtoku –  otvárať jasnú cestu k vyššej prestíži vrámci svojej sekcie – lekári sa špecializujú, sestry vykonávajú niektoré činnosti namiesto lekárov, asistenti skutočne asistujú sestrám, pracujú samostatne.  Narastajú kompetencie, narastá aj vyjednávacia pozícii pre plat.

Posilniť prítok – posilníme počty miest pre študentov na Bc. odboroch, ktoré vychovávajú sestru. Posilníme počty študentov stredných škôl na pozíciu zdravotný asistentov. Pustíme zdravotných asistentov do časti kompetencií sestier. Pustíme sestry do časti kompetencii lekárov.  Posunom kompetencii dokážeme riadiť nedostatok personálu.

Ale opakujem, aby sme si mohli vôbec dovoliť presúvať kompetencie, musíme mať istotu, že cieľová destinácia je adekvátne vzdelávaná. 

Ak chceme, a verte mi, budeme to musieť robiť, prenášať časť kompetencii lekárov na sestry, tak musíme pripravovať sestry vysokoškolským systémom.  Alebo musia mať sestry pri síce nižšom stupni dostatočne dlhú prax a tým sa myslí 10 a viac rokov.

Ak chceme prenášať časť kompetencii sestier na nejaký stupeň pod nimi, musíme ten stupeň pripravovať plne stredoškolsky s maturitou.  Nemôžeme preniesť  osobnú starostlivosť o pacienta na sanitára bez maturity.  Preto vznikol stupeň zdravotnícky asistent. Aby sme mali istotu, že v prípade potreby môžeme časť sesterských kompetencii presunúť na ich zdravotníckych asistentov.

Keď máme k dispozícii hierarchiu, môžeme bez akýchkoľvek problémov v čase posúvať kompetencie medzi stupňami takejto hierarchie.

Vidíte tam niekde premaľovanie asistentov na sestry?  Návrat stredoškolsky vzdelávaných sestier zabetónuje nedostatok lekárov. Zdraží prevádzku. Prehĺbi priepasť medzi kompetenciami lekárov a sestier. Všetko sú to dôsledky, ktoré zhoršia fungovanie zdravotníctva.

Samozrejme, prví, ktorí sú za túto betonárku v podobe stredoškolských sestier, sú lekári.

V tíme SaS  sme sa snažili urobiť veci trvalo udržateľne a s víziou do budúcnosti. Preto 3 stupne hierarchie, preto sestry vzdelávané systémom Bc.,  preto 105x lepšie zdravotníctvo.

Špeciálny nezdravotnícky dodatok: V celom texte  využívam rozdiel v systéme vzdelávania na VŠ a na strednej škole.

 • Vysokoškolský systém  – Systém prednáškok, praktických cvičení, skúškového obdobia. Vzdelávanie docentmi a profesormi.
 • Stredoškolský systém vzdelávania formou vyučovacích hodín, maturitných predmetov, priebežného známkovania. Vzdelávanie absolventami magisterského štúdia v odbore učiteľ.
Share Button

O 5 minút 12 – o zdravotníctve (13.5.2018)

Hodina dojmológie, ekonomických absurdít, demagógie, hlúpostí, bezradnosti, prázdnych frází, schizofrénie. Moderátor sa snažil ako len vládal, nepomohlo.

O 5 minút 12 Nedeľa 13.05.2018 11:55 O 5 minút 12 – RTVS.sk

Nik z tých čo tam za SNS, Smer, Sme rodina a OĽaNO nemá ani najmenšiu šajnu, ani najmenší plán, ani najmenší záujem meniť dnešných stav slovenského zdravotníctva.

SaS je jediná politická strana, ktorá má zdravotnícky program pre Slovensko rozpracovaný do 105 konkrétnych opatrení. SaS je jediná, ktorá si dala tú námahu a zorganizovala tím odborníkov, zorganizovala vnútrostranícku diskusiu, zhromaždila fakty, dokáže hľadať odborné riešenia.

Share Button

Úspechy vládnej koalície: Zničený systém výdaja liekov v totálnom chaose

Požiadal som kolegov lekárnikov, aby sa zapojili na našej profesnej FB skupine do ankety. Položil som im otázky, ktoré sa týkajú kvality predkladaných eReceptov. Výsledok je zarážajúci.

Za prvé 2 dni sa zapojilo cca 60 kolegov.

Nikto zatiaľ nemal opakovací eRecept – čo mala byť jedna z významných prínosov – aby chronický pacienti nemuseli chodiť k lekárovi len pre recept každé 3 mesiace.

„Až“ 2 kolegovia zo 60 hlásia, že majú viac ako 25% receptov vystavených správnych a plne v súlade so zákonom.

„Až“ 2 kolegovia zo 60 hlásia, že majú viac ako 50% receptov vystavených správnych a plne v súlade so zákonom.

„Až“ 1 kolega hlási zo 60, že majú viac ako 95% receptov vystavených správnych a plne v súlade so zákonom.

Zato 44 kolegov hlási, že majú jednotky kusov bezchybných eReceptov.

 

eZdravie je v 100% nasadení 4 mesiace. Lekárne hlásia, že správnych eReceptov sú JEDNOTKY KUSOV za deň. Všetko ostatné sú de jure neplatné recepty.

Ak by NCZI nemalo povypínané ochrany podľa zákona, 80% možno 90%  receptov každý deň by nemohlo nikdy byť vystavených. A liečba liekmi by sa na Slovensku totálne zastavila.

Predseda Smeru Fico tvrdí celému národu, že takto vyzerá jediná alternatíva pre Slovensko. Totálne rozbitý systém predpisovania a expedície liekov.

Držiac sa litery zákona by dnes každý, ale každý jeden recept nemal byť v lekárni expedovaný. 

Na jednej strane  – povinné vytváranie eReceptov v ambulanciách. De jure dnes platí, že recept je vystavený len a len vtedy správne, ak je vytvorený preskripčný záznam, teda eRecept v súlade so zákonom.  A vytvorenie papierovej verzie je len dobrovoľná možnosť, ako informovať lekáreň, že pacient má vystavený recept.

Na druhej strane – lekárnik povinne musí kontrolovať existenciu preskripčného záznamu – teda eReceptu a expedovať lieky z údajov podľa eReceptu.

Dnešný stav je, že z tisícov receptov sú skutočne správne vystavené v ambulanciách JEDNOTKY RECEPTOV denne.

Teda, že sú splnené všetky nasledovné požiadavky zákona súčasne

 1.  eRecept (preskripčný záznam) je plnohodnotne podpísaný čipovou kartou lekára,
 2.  sú správne vyplnené preskriprčné obmedzenia lieku,
 3.  v kombinácii s dávkovaním je správny počet balení na maximálne 3 mesiace a ak ide o väčší počet balení, je  eRecept vystavený ako opakovací.

Tak, ako to bolo vo februári, rovnaký stav trvá aj 20. apríla – skoro 4 mesiace po tom, ako štát pod vedením koalície Smer+SNS+Most zmenil systém predpisovania liekov na Slovensku.

Ak má Róbert Fico pravdu, on sám podľa jeho vlastných slov priviedol terapiu liekmi na Slovensku do totálneho chaosu a zániku.

Ak by bolo potrebné vykonať  len  nejaké malé úpravy, ako člen SaS a člen zdravontíckeho tímu a autor kapitol liekovej politiky SaS veľmi rád prispejem pripomienkami.  No Smer zaviedol totálnu zmenu paradigmy a ako taká vyžaduje aj totálne prepísať a koncepčne zmeniť znenia zákona o lieku číslo 362/2011.

Predseda strany Smer hovorí, že oni sú jedinou alternatívou – politickou stranou, ktorá nie je schopná napísať novelu zákona tak, aby bola v súlade s ich riešením eReceptu. Róbert Fico hovorí, že oni sú tou jedinou alternatívou, ktorá jediná je neschopná previesť Slovensko elektronizáciou zdravotníctva.  Robia to od roku 2013 a výsledkom ich 5 ročnej práce je, že 80-90% receptov na lieky sú neplatné zdrapy papiera a nezmyselné zhluky dát bez právnej relevancie.

Priatelia, nakoniec vždy dostaneme len a len to, čo si zvolíme. Sme demokratické krajina a strany Smer a ĽSNS volilo vo voľbách 38% občanov Slovenska.

Som presvedčený, že prechod slovenského zdravotníctva od papieru k elektronizácií  sa dá urobiť aj inak, ako nám to ukázali politici strany Smer vo vládnych funkciách. Preto som členom zdravotníckeho tímu SaS, preto sa podieľam na reforme 105x lepšie zdravotníctvo.  Naša liekové politika, naše riešenia pre eZdravie sú jasná alternatíva chaosu a rozvratu, ktoré tu za 5 rokov predviedli diletanti zo strany Smer.

Share Button