Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Otázka: „cenou za zisk v zdravotníctve je to, že kto na to nemá, tak tu starostlivosť mať nebude“

Krátka odpoveď – toto nie je pravda. Je to mýtus, blud, somarina. 

Pokročilá odpoveď:

Slovenský systém je založený na solidárnom princípe. V našom materiály kladieme zásadný dôraz na definovanie nároku. Presné, jasné, zrozumiteľné definovanie na čo má pacient nárok zo solidráneho zdravotného poistenia. Nemeníme ani dnes platné rozdelenie diagnóz na prioritný balík – v zmysle dnešného znenia zákona – plne hradený zo solidárneho positenia a na diagnózy mimo prioritného balíka.

To čo je v nároku pacient vždy dostane. bez ohľadu na to, či zaplatil veľa alebo málo do systému. To je princíp solidarity a ten je pre SaS neprekročiteteľný.

Navyše, jasným definovaním nárok vzniká priestor pre vytvorenie pripoistenia a ponuky poisťovní pre riešenie doplatkov, úhrad neprioritných chorôb a podobne.

Rovnako počítame s tým, že budú fungovať ochranné limity, do ktorých chceme započítavať každú platbu pacienta.

V našom materiále kladieme zásadný dôraz na úlohu štátu definovať nárok, podieľať sa na cenotvorbe (typicky rovnovážne postavenie poisťovní a štátu v kategorizačných komisiách), definovať požiadavky na poisťovne, aký rozsah musia svojim klientom/poistencom poskytovať aby vôbec mohli existovať na poistnom trhu a aké podmienyk musia splniť aby si vôbec mohli vyplatiť zisk.

Kladieme dôraz úlohu štátu kontrolovať, na funkčný Úrad pre dohľad, aby sa pacienti dovolali spravodlivosti, aby sa dovolali konkurenti na trhu poskytovateľov, keď niektorý prevádzkovateľ nemocnice začne posielať ťažké a sfušované prípady inam (dnes do štátnych nemocníc).

Je tam kopu kontrolných a poistných mechanizmov, aby ten trh poskytovateľov bolo možné regulovať. My zdravotnícky odborníci v tíme SaS pre zdravotníctvo sme zvádzali dosť veľký zápas za regulácie. Ostatní členovia zas oponovali slobodou, voľným trhom. Vzniklo dobré riešenie. Motivácie, ktoré trh vie skvele tam sú, regulácie a solidarita je tam tiež.

Share Button

Praktický lekárnik o praktických sestrách – takže jednoducho a lopatisticky

Ak má byť v nádobe plný stav, musíte zabezpečiť dve miesta – zabrániť nefyzilogickému  odtoku a zabezpečiť prítok.

Riešenie v zdravotníckom programe SaS je jasné:

  1. pomocou komplexných opatrení v systéme zdravotníctva udržať viac financií a tak môcť navýšiť platby poskytovateľom za skutočné výkony
  2. jasne definovať hierarchiu v systéme zdravotníckych povolaní a tak podporiť prílev záujemcov o štúdium a vytvroiť si priestor pre posúvanie kompetencií

A teraz ľudskou rečou, aby ja moje deti, inžinier a zememerač pochopili.

Hierarchia v zdravotníctve je nasledovná

  1. lekár – absolvent lekárskej faktulty – ich kompetencie rastú tak, ako si dopĺňajú vzdelanie systémom atestácii.
  2. sestra – absolvent Bc., je to asistent lekára súčasne plne odborník vo vlastnej odbornosti – ošetrovateľstve. Časť lekárskych kompetencii postupne prechádza na sestru, tak, ako si ďalej doplňuje vzdelanie a špecializuje sa.
  3. zdravotnícky asistent  – je to asistent sestry, kompetentný v ošetrovateľstve, časť sesterských kompetencii postupne prechádza na asistentov, tak ako si ďalej dopĺňajú vzdelanie.

Dnešný stav je taký, že na pozícii sestra pracujú súčasne dve skupiny.

  • absolventi strednej zdravotnej školy + 10,15,20 rokov praxe.
  • čerstvý absolventi Bc. +0 či 5 rokov praxe.

Tak, ako sa za ostatných 20 rokov vyvíja celý stav, vyvíja sa aj medicína. Preto má zmysel aj zmeniť systém vzdelávania sestier. Zo stredoškolského systému na systém vysokoškolský. Ale vieme, že bohate stačí bakalársky stupeň.

Bez presunu vzdelávania sestier zo strednej školy na vysokú školu nemôžeme začať presúvať niektoré lekárske kompetencie na sestry. Toto je tá čistá pepsicola, ktorú nám páni s titulom  MUDr. nedokážu naliať.  Stredoškolsky vzdelávané sestry betónujú problém s nedostatkom lekárov, s ich časovou nedostupnosťou.

Naopak, systém 3 stupňov, kde aj vzdelávanie je v troch rôznych stupňoch, umožňuje riadiť náš problém s prázdnou nádobou oboma smermi.

Zabrániť odtoku –  otvárať jasnú cestu k vyššej prestíži vrámci svojej sekcie – lekári sa špecializujú, sestry vykonávajú niektoré činnosti namiesto lekárov, asistenti skutočne asistujú sestrám, pracujú samostatne.  Narastajú kompetencie, narastá aj vyjednávacia pozícii pre plat.

Posilniť prítok – posilníme počty miest pre študentov na Bc. odboroch, ktoré vychovávajú sestru. Posilníme počty študentov stredných škôl na pozíciu zdravotný asistentov. Pustíme zdravotných asistentov do časti kompetencií sestier. Pustíme sestry do časti kompetencii lekárov.  Posunom kompetencii dokážeme riadiť nedostatok personálu.

Ale opakujem, aby sme si mohli vôbec dovoliť presúvať kompetencie, musíme mať istotu, že cieľová destinácia je adekvátne vzdelávaná. 

Ak chceme, a verte mi, budeme to musieť robiť, prenášať časť kompetencii lekárov na sestry, tak musíme pripravovať sestry vysokoškolským systémom.  Alebo musia mať sestry pri síce nižšom stupni dostatočne dlhú prax a tým sa myslí 10 a viac rokov.

Ak chceme prenášať časť kompetencii sestier na nejaký stupeň pod nimi, musíme ten stupeň pripravovať plne stredoškolsky s maturitou.  Nemôžeme preniesť  osobnú starostlivosť o pacienta na sanitára bez maturity.  Preto vznikol stupeň zdravotnícky asistent. Aby sme mali istotu, že v prípade potreby môžeme časť sesterských kompetencii presunúť na ich zdravotníckych asistentov.

Keď máme k dispozícii hierarchiu, môžeme bez akýchkoľvek problémov v čase posúvať kompetencie medzi stupňami takejto hierarchie.

Vidíte tam niekde premaľovanie asistentov na sestry?  Návrat stredoškolsky vzdelávaných sestier zabetónuje nedostatok lekárov. Zdraží prevádzku. Prehĺbi priepasť medzi kompetenciami lekárov a sestier. Všetko sú to dôsledky, ktoré zhoršia fungovanie zdravotníctva.

Samozrejme, prví, ktorí sú za túto betonárku v podobe stredoškolských sestier, sú lekári.

V tíme SaS  sme sa snažili urobiť veci trvalo udržateľne a s víziou do budúcnosti. Preto 3 stupne hierarchie, preto sestry vzdelávané systémom Bc.,  preto 105x lepšie zdravotníctvo.

Špeciálny nezdravotnícky dodatok: V celom texte  využívam rozdiel v systéme vzdelávania na VŠ a na strednej škole.

  • Vysokoškolský systém  – Systém prednáškok, praktických cvičení, skúškového obdobia. Vzdelávanie docentmi a profesormi.
  • Stredoškolský systém vzdelávania formou vyučovacích hodín, maturitných predmetov, priebežného známkovania. Vzdelávanie absolventami magisterského štúdia v odbore učiteľ.
Share Button

O 5 minút 12 – o zdravotníctve (13.5.2018)

Hodina dojmológie, ekonomických absurdít, demagógie, hlúpostí, bezradnosti, prázdnych frází, schizofrénie. Moderátor sa snažil ako len vládal, nepomohlo.

O 5 minút 12 Nedeľa 13.05.2018 11:55 O 5 minút 12 – RTVS.sk

Nik z tých čo tam za SNS, Smer, Sme rodina a OĽaNO nemá ani najmenšiu šajnu, ani najmenší plán, ani najmenší záujem meniť dnešných stav slovenského zdravotníctva.

SaS je jediná politická strana, ktorá má zdravotnícky program pre Slovensko rozpracovaný do 105 konkrétnych opatrení. SaS je jediná, ktorá si dala tú námahu a zorganizovala tím odborníkov, zorganizovala vnútrostranícku diskusiu, zhromaždila fakty, dokáže hľadať odborné riešenia.

Share Button