Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Smerácka akcia s kubánskym liekom v štýle „Mengele“?

Ex-predseda vlády Fico s veľkou slávou priviezol v októbri 2015 z Kuby liek
Heberprot-P vrámci deblokácie starého kubánskeho dlhu z čias Československa. A vrámci predvolebnej kampane 2016. Keď sa novinári v týchto dňoch začali pýtať, ako je to s výsledkami, ako je to s nežiadúcimi účinkami, narazili na hradbu mlčania.

„Na Slovensku ním liečia pacientov v šiestich nemocniciach. Dopátrať sa však k akýmkoľvek informáciám o liečbe je takmer nemožné. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že jeho použitie podlieha zákonu o ochrane utajovaných skutočností, a tak odmieta poskytnúť akékoľvek informácie.“

Kubánsky liek: ministerstvo dostalo žiadosť o jeho stiahnutie | mediweb

Ako zdravotnícky profesionál, ako farmaceut, som tak strašne pobúrený prístupom vedenia ministerstva zdravotníctva.

To sa tam všetci úradníci v sekcii liekovej politiky takí vystrašení z obavy vyjadriť svoj zamietavý profesionálny postoj? Muchy a Smer zjedzte si nás?

Alebo je odbor liekovej politiky už naozaj tak profesionálne zdecimovaný, že nik tam ani len netuší, ako má vyzerať správna lieková politika?

Od čias contergánu (Talidomidu) všetci v oblasti farmácie vieme, že utajovanie je cestou do pekla. Dokonca tá hnusná byrokratka, čo požadovala ďalšie a ďalšie poriadne testovanie, sa stala národnou hrdinkou USA. Mohla sa ňou stať len a len preto, že si v otvorených verejných vedeckých časopisoch mohla prečítať zistenia farmaceutov z druhého konca planéty.

Aféra contergán zmenila od 60. rokov 20. storočia celosvetovo prístup farmácie ku klinickému skúšaniu a uvoľňovaniu liekov do klinickej praxe. Odvtedy sa už nikdy nemohlo stať, aby sa chemikália za 3 roky od prvej syntézy dostala k miliónom pacientov. Od vtedy sme významne preventívne opatrný a sledujeme, kontrolujeme, analyzujeme, vyhodnocujeme.

Farmácia sa poučila. Vyžaduje rozsiahle ale hlavne verejné testovanie pred uvedením do klinickej praxe. Poučení chybami z minulosti, všetky lieky sa sledujú aj po nasadení do bežného používania. Lekárni, farmaceuti sú povinný verejne hlásiť vedľajšie účinky a aj podozrenia na ne. Rovnaké právo majú aj pacienti.

Máme systém oprávnených autorít od EMA (Európska lieková agentúra) až po národné agentúry akou je na Slovensku ŠUKL, ktoré sme si zriadili práve preto, aby dohliadali.

A tu zrazu?

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) navyše začiatkom januára prijal podnet (pozn. red. máme ho k dispozícii), v ktorom bolo nahlásené podozrenie na nežiaduci účinok a predkladateľ v ňom vyzýva, aby sa klinické skúšanie lieku zastavilo. Keďže však ŠÚKL pred začatím liečby kubánskym liekom nebol požiadaný, a teda ani neschvaľoval žiadne klinické skúšanie predmetného lieku, nemal aké klinické skúšanie zastaviť. Preto o danej žiadosti informoval ministerstvo zdravotníctva.

Kubánsky liek: ministerstvo dostalo žiadosť o jeho stiahnutie | mediweb

Je škandalózne, že štátny úrad nemá prístup k dátam iného štátneho úradu. Je škandalózne, že štátnemu úradu určenému na dohľad nad liekmi iný štátny úrad zabraňuje vykonávať zákonom stanovené úlohy.

Je škandalózne, že v mene politickej propagandy strany Smer sa porušujú elementárne pravidlá so zaobchádzaním s liekmi.

V jednej vedeckej farmakoekonomickej štúdii slovenských vedcov sa dokonca dočítame, že celkové náklady na liečbu pacienta kubánskym liekom Heberprot-P sú ďaleko za hranicami zákonom nastavenej nákladovej efektivity. To znamená, že liek je tak drahý, že by nikdy podľa platných zákonov, nemohol byť hradený zo slovenského solidárneho zdravotného poistenia. Terapia týmto liekom je oveľa drahšia a neprináša ani len rovnakú, nie to lepšiu hodnotu v kvalite života pacienta v porovnaní s dnes existujúcimi, overenými a používanými postupmi.

A nezabúdajme, že ministerka Kaľavská, pre ktorú je liekové politika „srdcovou záležitosťou“, bola v čase ministra Druckera priamo zodpovedná za sekciu farmácie. Dnes je ministerkou – človekom na pozícii od ktorej sa očakáva služba občanom. Nie služba akýmsi propagandistickým straníckym záujmom. A už vonkoncom od ministerky zdravotníctva neočakávame službu výrobcom liekov.

Toto by sa v prípade riadenia liekovej politiky stranou SaS nikdy nestalo!

Nevieme! To je to hlasné slovo, ktoré je s kubánskym liekom na liečenie komplikácii diabetickej nohy spojené.

Nevieme! To je slovo, o ktorom každý farmaceutický profesionál vie, že nesmie byť súčasťou rozhodnutia o lieku.

Nevieme, či dnes na Slovensku neprebiehajú pokusy na ľuďoch v štýle Mengele. Čosi im dáme a uvidíme.

Nevieme, či je to skutočne účinný liek, ktorý by mohol pomôcť desiatkam pacientov. Nevieme, či nie sme svedkami prelomovej super liečby.

Nevieme nič, lebo sa vraj nesmieme pýtať.

Nesmieme sa pýtať? No na liek Heberprot-P z Kuby evidentne nie. Ale opýtať sa, kedy nám začnú holiť hlavy v záujme udržania neudržateľnej smeráckej propagandy, to sa pýtať musíme.

Share Button

Pravidlá výdaja liekov chránia predovšetkým pacienta

Pre mňa, ako profesionála lekárnika, je absolútne nepochopiteľné, že dnes si nejaký môj kolega dovolí predať lieky viazané na recept aj bez vystaveného eReceptu.

„Problémom je to, že sa v lekárňach jednoducho dajú zohnať. Hoci by nemali byť vydávané voľne,“ vysvetlila Šoltésová.

Odborníci upozorňujú na opiáty v domácich lekárničkách

Roky sa zaoberám dátovou analitikou v lekárenstve. Kusová kontrola a kontrola spôsobu výdaja je otázka troch kliknutí v akomkoľvek lekárenskom expedičnom SW. Dokonca dnes vrámci rôznych povinných reportov pre štátne inštitúcie dochádza pravidelne k samoudaniu sa.

V rámci liekovej politiky SaS platí absolútne nulová tolerancia k porušovaniu aktuálne platných pravidiel. Nástrojov máme dostatok, len nesmieme byť ľahostajní pri ich rozumnom využívaní.

Ak sú nejaké lieky až príliš prísne viazané na predpis, alebo je okolo nich príliš prísna iná regulácia, sem s nimi. Na stôl kategorizačnej komisii ministerstva zdravotníctva a zmeňme ich zaradenie. Tam je to miesto, kde sa o spôsobe regulácie výdaja liekov na Slovensku rozhoduje. Sú tam prítomní zástupcovia odborných spoločností, zástupcovia poisťovní aj zástupcovia pacientov.

Preto v kapitole liekovej politiky programu SaS 105x lepšie zdravotníctvo tak rozsiahlo píšem práve o reforme fungovania kategorizačnej komisie. Je to nie len o peniazoch, ale aj o dostupnosti liekov.

Dodržiavať pravidlá v oblasti medicíny je v záujme aj pacienta aj medicínskych profesionálov.

Share Button

Bude Fico hodnotiť na Ústavnom súde Ficov zákaz zisku zdravotných poisťovní?

Na rokovaní vlády 19.12.2018 prijala Smerácka vláda návrh postupu v sporoch SR s akcionármi zdravotných poisťovní. Dokument je to nadmieru zaujímavý v kontexte tančekov okolo Fica na Ústavnom súde.

V zásade a tak, aby to pochopil aj jednoduchý stredoškolák:

  1. Fico zabezpečil novelu zákona o poisťovniach a zakázal im zisk.
  2. Vlastníci súkromných poisťovní to dali daný zákon z dielne NR SR na Ústavný súd.
  3. Ústavný súd rozhodol, že je to potiústavné.
  4. Majitelia poisťovní zažalovali štát (NR SR) za ušlý zisk.
  5. Dňa 10.6.2017 na slovenskom súde (to je dôležité) bol vydaný rozsudok, že akcionárovi Európskej ZP vznikla škoda.
  6. Dôvera sa tiež súdi prostredníctvom slovenských súdov. Výsledok zatiaľ neznámy.
  7. Majitelia Unionu viedli spor prostredníctvom arbitráže a v Nemecku – EU orgány rozhodli, že takto nie je možné viesť intra-EU spor. (okrem iného vznikla šlamastika EU rozmerov)
  8. Vláda SR sa v decembri 2018 bojí, že majitelia Unionu prenesú svoj spor tiež do priestoru slovenských súdov.
  9. Vláda SR v decembri 2018 uvažuje nad tým, ako poriadne intervenovať v týchto súdnych sporoch.
  10. V súdnom spore Dôvery už takáto intervencia vlády do sporu Dôvera verzus NR SR bola zamietnutá.

Ako je vidieť – všetky spory skôr či neskôr budú prebiehať na pôde súdov SR a v kontexte rozhodnutia Ústavného súdu o protiústavnosti zákona o zákaze zisku.

Slovami Pellegríniho vlády: „Preto je veľmi dôležité sústrediť veľkú pozornosť na aktuálne prebiehajúce vnútroštátne súdne konania s akcionármi zdravotných poisťovní, keďže môžu nastaviť kurz smerovania potenciálnych budúcich sporov so zdravotnou agendou, precedens ohľadne legitímnosti zisku zdravotných poisťovní, čo môže mať dopad na budúce fungovanie verejného zdravotného poistenia, a v neposlednom rade môžu mať značný dopad na verejné financie.

V materiály vlády spomína niekoľko zaujímavých opatrení, ktoré chce vláda vykonať.

Základným je, aby sa vláda zapojila do súdneho sporu a pomohla národnej rade. To by sa zdalo ako legitáímna snaha. No pozrime sa o čo presne ide:

MF SR v spolupráci s MZ SR navrhuje zabezpečiť experta (odborníka) na otázky ústavného práva, ktorý podá odborné vyjadrenie v súdnych sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní. Odborné vyjadrenie by sa malo zamerať na dopad nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS. 3/09 z 26. januára 2011 na práva občanov vyplývajúce z článku 40 Ústavy Slovenskej republiky.

MF SR tiež navrhuje, aby vláda uložila MF SR, v spolupráci s MZ SR a s MS SR, v rámci ich pôsobnosti, zabezpečiť analýzu ohľadne možných opatrení štátnych orgánov Slovenskej republiky na zosúladenie článku 40 Ústavy Slovenskej republiky s (i) nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky (sp. zn. PL. ÚS 13/1997 zo dňa 19. júna 1998 a sp. zn. PL. ÚS. 3/09 z 26. januára 2011) a s (ii) právom EÚ (súdne konania C 262/18 P a C 271/18 P).

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23426/2

Áno, čítate medzi riadkami dobre – nejde o to riešiť zákonný rámec. Ide o to, že chcú riešiť Ústavný rámec.

S tým súvisí aj to, že týmto dvom opatreniam predchádza asi dvojstranový rozbor toho, ako by Ústavný súd eventuálne mohol meniť svoje predchádzajúce rozhodnutia.

A tu prichádza na scénu doc. JUDr. Róbert Fico CSc., ktorý je osobne autorom celej akcie „protizákonnosti zisku zdravotných poisťovní“. 

Nie, nemyslím si, že zisk zdravotných poisťovní je jednoduchá téma, že nie je nutné tieto peniaze regulovať. Naopak, výška odplaty za správu solidárnych prostriedkov verejného zdravotného poistenia má byť primerane regulovaná. Jednak na úrovni prikázaných povinností, ktoré musí poisťovňa plniť aby si vôbec mohla na zisk siahnuť. A samozrejme aj regulácia formou maximálnej výšky vyplácaného zisku je nutná. V tomto duchu narába s touto témou aj zdravotnícky program SaS.

Ak by sme sa snažili zjednodušiť meritum veci – základom je riešiť otázku, komu patria tie peniaze, ktoré zdravotné poisťovne spravujú. Normálnu odpoveď, podla vládneho materiálu, na to právnici nemajú.

No tento text je hlavne o logických a právnych dôsledkoch, keď sa dlhoročný predseda dlhoročne vedúcej politickej strany v štáte hrabe do funkcie ústavného sudcu.

V tom niekoľkostranovom právnom rozbore sa dookola naráža práve na úlohu už existujúcich rozhodnutí Ústavného súdu. Vládny dokument píše: Rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky nie je nemenná, pričom sám Ústavný súd Slovenskej republiky pripúšťa zmenu svojej vlastnej judikatúry.

V budúcnosti môžu vznikať veľké morálne a etické otázky nad oprávnenosťou rozhodnutí orgánu, ktorého osoby sú v permanentnom konflikte záujmov. Ak niekto 15 rokov tvoril zákonný rámec fungovania Slovenskej republiky, naozaj nemôže byť účastný na hodnotení samého seba.

A nejde len o osobu dlhoročného premiéra. Už dnes v Košiciach sedia ľudia, ktorý svoje osobné výsledky palcovania pri hlasovaní už dnes môžu hodnotiť. A ďalší, z rovnakého košiara, sa tam hrabú o dušu spasenú.

A naozaj nejde len o morálnu a etickú dilemu. Typicky v tomto spore ide o stovky a stovky miliónov eur len na istine. Nie to úrokoch, ktorých výška je funkciou času. Ide tu veru aj o… S ohľadom na skúsenosti s ich fungovaním vo výkonnej politike a bytových schôdzach, radšej ani nedomyslieť.

Share Button