Neminiete peniaze na lieky hlúpo a v konflikte záujmov – môžete zachrániť životy pacientov

Môžem vám hodiny rozprávať o tom, ako sa lieková politika nemá robiť a ako sa poučiť z cudzích chýb.

Ak sa pýtate, prečo je taký priepastný rozdiel medzi zdravotníctvom ČR a SR tak toto je čriepok do mozaiky:

Výrobca navrhol štátu akúsi výšku úhrady.

SR: MZ SR akceptovalo návrh výrobcu na úhradu poisťovne vo výške 60,144‬ EUR

ČR: SÚKL zamietol žiadosť a navrhol, nech prídu znova, ale s akceptovatelejšou hodnotou úhrady poisťovne vo výške 1138,02 CZK / 24,00 = 47,42 EUR

Predpokladaný dopad na rozpočet zdravotného poistenia vyčíslil výrobca pre SR vo výške 430 582 EUR za 3 roky.

Predpokladaný dopad si spočítal český SÚKL od 20,0 až 135,2 milionů Kč v prvních pěti letech. čo je pri prepočte na 3 roky 12-81,12 mil. CZK, teda 0,5 – 3,38 mil EUR pri dvojnásobnej populácii a cca 2/3 výške úhrady.

Takže na slovenské pomery by to bolo cca 333 tisíc až 2,3 miliónov EUR (1/2 populácie, 4/3 navrhnutej úhrad a kurze 24,00CZK/EUR)

Dôsledok?

Preto v Česku hradia bez diskusie po splnení indikačných a preskripčných pravidiel lieky, ktoré na Slovensku poisťovne odmietajú hradiť vo výnimkovom režime. Neminiete hlúpo a v konflikte záujmov – môžete zachrániť životy pacientov.

Naozaj tak čierno-biele to je.

Na jednej strany rieky Moravy o tom istom lieku napíšu:

Na základe odhadu dopadu liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov a odhadovaného vývoja výdavkov na lieky z VZP (verejné zdravotné poistenie) ministerstvo zastáva názor, že nemôže nastať situácia, že prostriedky zdravotných poisťovní v súčasnosti určené nebudú postačovať na úhradu týchto liekov v roku 2023.

A za riekou Moravou napíše štátna inštitúcia, že:

Zařazení přípravku do systému úhrad představuje dle vyjádření zdravotní pojišťovny VZP neakceptovatelný finanční dopad na prostředky veřejného zdravotního pojištění, což není v souladu s veřejným zájmem na zachování stability financování systému zdravotnictví. Ústav proto vydává pro výše definované populace pacientů negativní zhodnocení a navrhuje úhradu nepřiznat.

Keby ste hľadali význam pre slovo „absurdný“, tak nechajte Kefalína odpočívať.

Môžem vám hodiny rozprávať o tom, ako sa lieková politika nemá robiť a ako sa poučiť z cudzích chýb.

Ak niekto 3 roky rozkladal liekovú politiku, ak niekto 10 rokov rozkrádal rozpočet určený na lieky, tak jeho znovuzvolením nikdy nedosiahnete inakšie výsledky.

To hovorí elementárna logika…

Toto hovoria fakty:

Elementárna logika…

Jo, inak rozprávame sa o lieku na znižovanie cholesterolu, kde v skupine má nastavenú úhradu viac ako desiatka účinných látok v podobe 99 kategorizovaných liekov.

V skupine, kde na začiatku terapie je požiadavka na diétne opatrenia a zmenu životného štýlu (nežer a hýb sa).

Jo, hovoríme o stratách, ktoré sú rozdielom v skutočných výdavkoch na základe rozhodnutí MZ z rokov 2021-22 (zdrojom je Úrad pre dohľad!) a rozhodnutí MZ o spôsobe zostavenia rozpočtu na rok 2023. Ak hovoríme o porovnaní reality so vzdušnými zámkami, treba do vzdušných zámkov zamestnancov Ministerstva zdravotníctva SR započítať aj ich veľkohubé predsavzatie vykonať úsporné opatrenia v hodnote 60 miliónov eur. Skutočná realita rokov 2020-2022 hovorí, že z úsporných opatrení nevykonali nikdy nič (zdrojom je NKÚ!).

Sú TÉMY predvolebnej kampane a témy predvolebnej kampane.

Medvede? 158 mileniek, žien a detí kandidáta? Ruble pre mimovládky? Rozvracanie manželstiev kaviarenskými povaľačmi? Tabule v maďarčine pred obcou?

Mojou témou je rozdiel 12,724€. To je hranica medzi Slovenskom a Českom, to je hranica medzi životom a smrťou.

12,72€

alebo aj 2 200 000,00€

Áno, tento článok je rýdzo politický. Nie, nie je o medicíne, je to o politike, o výsledku volieb z 30 septembra 2023. Ešte raz opakujem: Ak niekto 3 roky rozkladal liekovú politiku, ak niekto 10 rokov rozkrádal rozpočet určený na lieky, tak jeho znovuzvolením nikdy nedosiahnete inakšie výsledky.

To hovorí elementárna logika…

Voľby sú slobodné, rovné a tajné.

Nikomu sa nemusíte priznať, že svoj hlas dáte bez pištole na spánku niekomu, kto vie zabezpečiť spravodlivú dostupnosť život zachraňujúcich liekov. Pretože vaše peniaze neminie na menej účinné lieky, ale za to drahšie.

Je to len a len na vás, komu dáte preferenčný krúžok na kandidátke SaS a ako potom bude vyzerať lieková politika na Slovensku.

Som jediný profík na lieky, ktorý sa dlhé roky venuje liekovej politike a elektronizácii zdravotníctva, na 25 kandidátkach strán vo voľbách. To sú fakty.

Share Button