Požadujem odpovede na otázky o majetku a podnikaní všetkých členov vlády Slovenskej republiky

Môj pohár trpezlivosti pretiekol, uchu sa odtrhlo a rubikon bol prekročený.

Požadujem odpovede na otázky o majetku a podnikaní členov vlády Slovenskej republiky

  1. Poznať majetkové pomery členov vlády je absolútne normálna požiadavka občanov Slovenskej republiky.
  2. Nepodnikanie členov vlády a prehľad zdrojov príjmov je absolútne normálna požiadavka na živobytie členov vlády Slovenskej republiky.
  3. Zrozumiteľné vlastnícke vzťahy každej firmy, ktorá sa podieľa na štátnych zákazkach je úplne normálna požiadavka občanov Slovenska – platcov daní.

Absolútnym dnom normálnosti  sú horeuvedené požiadavky.  Tam sa MUSÍME znova so štátom Slovenská republika dostať. Nie podľa zákona. Podľa morálky!

Tak jednoduché to je. Štát je postavený na jednoduchých princípoch.

Nie som ochotný na žiadne kompromisy v uvedených otázkach. Absolútne žiadne kompromisy. Je to tak jednoduché – odpovedať na otázky majetku akémukoľvek občanovi Slovenskej republiky.  Proste odpovedať na otázky svojich vlastných občanov.

Nie, nejde o titul nejakého zákona, ktorý by to deklaroval. Všetko sú to obyčajné logické požiadavky občana Slovenskej republiky. Na základe morálky, na základe charakteru, na základe pudu sebazáchovy.

Nateraz, bez odpovedí na uvedené 3 okruhy otázok,  sme v stave, že vláda Slovenskej republiky pozostáva z 15 kusov absolútnych „o ich slovách sa dá oprávnene pochybovať“. Za posledných 30 dní nám občanom odmietajú odpovedať na jednoduché otázky. Zatajovanie je forma klamstva.

Členovia vlády Slovenskej republiky sú zodpovedný nám občanom skrze volených zástupcov – poslancov. ONI NÁM. Je ich povinnosťou odpovedať nám občanom na otázky.

Na priame otázky – priame odpovede. Tak sa zo spoločnosti postavenej na klamstve zas stane spoločnosť postavená na dôvere, čestnosti a normálnosti.

Share Button

Politickú zodpovednosť majú špičky EU a členovia Rady EU

Politickú zodpovednosť musí niesť aj Európska komisia a vedenie Európskeho parlamentu.

A hlavne a v prvom rade, členovia Rady EU. Áno, priatelia, naši vlastní ministri vo vládnych funkciách našich národných vlád! Od Fínska po Portugalsko. Tí totiž schvaľujú všetky rozhodnutia EU.

Vrátane všetkých socialistických smerníc!

Naši vládni ministri sedeli v ostatných 6 mesiacoch v Radách EU a nedokázali urobiť takú kampaň, aby obyvatelia EU na britských ostrovoch chceli byť im podriadení voliči.

My, čo máme jasne opozičný – reformistický postoj vieme, ako aj v Rade EU poriešiť veci inak – lepšie. Proste menej socializmu, menej faktografických regulácii.

Viac pravicová EU – Nech pokojne aj federálna, pokojne ešte viac integrorvaná v zmysle rovnaké pravidlá pre všetkých. Ale v pravicovom duchu, kedy sa reguluje len a len jednota prostredia a neprikazuje sa, ako sa majú v tomto prostredí veci diať a kto ich ma vykonávať.

Zjednodušovania, väčšia zrozumiteľnosť, škrtanie. To je program pre EU. A vymáhateľnosť práva EU. Vrátane ekonomických pravidiel.

Áno, popadať by mali špičky EU, vrátane ministrov národných vlád na pozíciách zodpovedných za EU záležitosti. Všetkých národných vlád krajín EU.

Share Button

Neberte nikomu právo na jeho voľbu – ani svojmu odporcovi

Keď som sa v roku 1999 svojej starkej pýtal, či nechce ísť s nami voliť prezidenta, že jej aj dohodneme doniesť volebnú urnu, vravela, že to nie je už pre ňu. Že si to máme ísť zvoliť my mladí. Tak som sa jej aspoň spýtal, že kto sa jej pozdáva. A ona, s prehľadom, že tá žena. (Vašáriová). Mala vtedy 90 rokov a ešte pekných 5 rokov pri plnom duševnom a aj primeranom telesnom zdraví pred sebou.

Je jedno či ostala doma alebo išla voliť. Bola to jej voľba a mala na to právo. Rovnaké ako ktokoľvek s 23 chromozómami.

No a čo, že váha v kategórii 65+ bola 31% ku 22%? No a? vy ste nemali byť takí nešikovní v ich presviedčaní. Tak proste funguje demokracia.  Čo demokracia – tak fungujú ľudské práva. 

Tak funguje hneď to prvé:

Vezmite si do ruky Listina práv a slobôd (PDF) Prečítajte si ju.

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Zdroj:  Náruč nás slobodných ľudí je vždy otvorená, ruka vystretá s ponukou na spoluprácu 

No vidíte, ako vás to chytilo! Úplne to hltáte. Je tam opísané, čo je to slobodný človek a ako sa správa slobodný človek v spoločnosti iného slobodného človeka. Keď viem, že aj pre vás je Listina tým jediný popisom vášho života, tak viem, že sa vás nemusí báť.

Všetci sme si rovní a je len na nás, ako dokážeme presviedčať ostatných slovom. Slovom!

Share Button