Zdravotníctvo – vládny program jediného konkrétneho čísla a Gerlachu prázdnych slov

Tak to sme tu ešte nemali. Na 100% bezplatné zdravotnícke výkony, lieky, pomôcky v tej najšpičkovejšej forme medicíny aká je na svete dostupná. 

V slohovom cvičení sa píše:

„Štát zabezpečuje a poskytuje vo verejnom a hospodárskom záujme na základe verejného zdravotného poistenia bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorej rozsah je nevyhnutný na poskytnutie takej zdravotnej starostlivosti, ktorá vedie k … vyliečeniu choroby… zisteniu choroby, zmierneniu prejavu chorôb, ako aj iných nevyhnutných výkonov, ktoré súvisia s poskytovaním takejto zdravotnej starostlivosti.“

Ešte raz: Bezplatné vyliečenie, zistenie či zmierneniu prejavu choroby. Je to tam! Lieky bez doplatku, výkony bez doplatku, lôžko v nemocnici bez doplatku. Pre všetkých a na všetky choroby, ktoré existujú a ktorú nebodaj dostane akýkoľvek pacient na Slovensku.

A hlavne všetky spôsoby liečby. Každý jeden dostane automaticky to, čo špičkový hokejista v USA či blahej pamäti prezident Schuster v Innsbucku.

Pozor, to nie je to, čo sa píše v Ústave, že detaily čo je „nevyhnutný rozsah“ upraví zákon. A tým sa dáva priestor na to, že je vždy nutné niekým rozhodnúť na čo máme a na čo už žiaľ nie.

Toto je pod- pod- pod- zákonný dokument. Teda ten na tej najnižšej úrovni. Toto je práve ten dokument, ktorý nastavuje tie detaily, práve to na čo ako spoločnosť máme a na čo nemáme A nastavil to tak, že bezplatné vyliečenie, zistenie či zmierneniu prejavu choroby. Bez žiadnych zadných vrátok.

Takže invalidné vozíky z titanu a kevralu bez doplatku. Je to „starostlivosť, ktorej rozsah je nevyhnutný na poskytnutie takej zdravotnej starostlivosti, ktorá vedie k zmierneniu prejavu chorôb.“? No je? No jasne že je! Keď má pacient obmedzenú kapacitu bicepsov a tricepsov, tak nemôže mať stokilový vozík z ocele. Na zmiernenie prejavu choroby nevyhnutne potrebuje ultraľahký.

Tento bod je vyslovene medicínskym amaterizmom najväčšieho zrna.  Kukurica konský zub bledne závisťou.

Vivat centrálne nákupy liekov

Vláda okamžite začne s postupnou centralizáciou transparentného obstarávania štátnych nemocníc na úrovni MZ SR a so zverejňovaním porovnávacích cenníkov.

Centrálne nákupy sú jedným z najlepších spôsobov ako financovať spriatelené subjekty dodávajúce materiál a lieky do nemocníc.

Tento bod je pokračovaním v rozkrádaní zdravotníckach zdrojov.

Sieť nemocníc naplánovaná od stola

– prehodnotenie koncovej siete nemocníc s ohľadom na geografické, finančné a regionálne potreby, ako aj na bezpečnosť pacienta. Cieľom takéhoto prehodnotenia bude zabezpečenie optimalizácie lôžkového fondu nemocníc podľa potrieb regiónov so zvýraznením skvalitnenia chronických lôžok, optimalizácie siete ambulantnej zdravotnej starostlivosti, centralizácie medicínsky náročných a špecializovaných činností, primeranej potrebnej dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Takto formulované centrálne prehodnotenie je v príkrom rozpore s posilňovaním dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Nie je možné tvoriť sieť, ktorá súčasne splní požiadavky na bezpečnosť pacienta a regionálne potreby. Jednoducho na to nie je dostatok kvalifikovaných ľudí.

To čo píšu znamená, špičkové lôžko na mozgovú mŕvicu v každej doline.

Navyše, plánovanie siete nemocníc od stola sa absolútne vylučuje s princípom DRG

– príprava a implementácia zoznamu zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zavedenie systému  DRG v plnom rozsahu pre nemocnice.

Princípom DRG je, že ktokoľvek príde s faktúrou za vykonaný výkon na pacientov, dostane zaň zaplatené. Pretože výkon už bol vykonaný, nemocnica stojí, personál je zaplatený, pacient v procese liečenia.

Tento bod je láskavým slovom pre majiteľov a prevádzkovateľov súkromných nemocníc a ambulancii. Je to uzatvorenie a zabetónovanie poskytovateľov bez zreteľa na kvalitu.

Aj čísla máme

– plnú  aplikáciu systému e-Health v roku 2017.

Toto je jediné číslo, a teda jediný skutočne merateľný ukazovateľ v plánoch vlády Smeru a Smeru podobných na roky 2016-2020.

Jediné číslo!

Tento bod tam musel byť, inak by tie vyhodené milióny v IT naozaj niekomu spadli na gebuľu.

Investície to tehál a cementu

Prijme záväzok vybudovania a odovzdania do prevádzky novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s optimalizáciou súčasného lôžkového fondu UNB.

Tak DRG a výstavba štátnej budovy nemocnice. Viac: Naozaj ideme v Bratislave platiť za tehly novej nemocnice?

Tento bod je komunistická oná.

Kontrola len bez politickej opozície

Zabezpečí zastúpenie opozície (stavovské organizácie, odborné zastúpenie v oblasti finančnej kontroly, tretí sektor) v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vláda Smeru a Smeru podobných si zadefinovala slovo „opozícia“ ako stavovské organizácie, odborné zastúpenie v oblasti finančnej kontroly, tretí sektor. 

Alebo tam niekto vidíte formuláciu zástupcovia parlamentných politických strán nezúčasnených na vláde?

Takže keď dozorná rada VšZP a UpDnZS bude bez opozičných politikov, všetko bude v súlade s programovým vyhlásením. Takže keď v dozornej rade VsZP bude sedieť člen prezídia Lekárskej komory, ktorý je členom Smeru, bude to zastúpenie opozície v duchu programového vyhlásenia vlády.

Tento bod: Opozícia jedného len vyrušuje. Ticho, vládneme!

Načo vládnuť, stačí chápavé slovo

Vláda si uvedomuje dôležitosť rezidentského programu pre všeobecné lekárstvo, ako aj pre skupiny špecialistov v chýbajúcich odboroch a získavania absolventskej praxe v zubnom lekárstve. Rovnako si uvedomuje podporu pre revitalizáciu ambulantnej starostlivosti aj v oblasti posilňovania integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Si robia srandu? Fakt si robia prdel z občanov Slovenska? Do programového vyhlásenia, teda dokumentu, ktorý má popisovať čo sa bude diať, dajú niečo o tom, že si uvedomujú podporu? 

Tento bod: Blá, blá, blá, nič. Žiadne riešenie, žiadne konkrétne kroky, ako zabezpečiť obmenu a doplnenie obvodných lekárov.

Suma sumárum

Programové vyhlásenie vlády je v oblasti zdravotníctva len slohovým cvičením ôsmaka základnej školy  súdruha okresného tajomníka pre veci politické.

Zadanie bolo jasné: Dvě dávky!

  1. musí tam byť kopa slov
  2. nesmie tam byť nič povedané

A výsledok je skutočne dokonalý. Programové vyhlásenie vlády pre zdravotníctvo obsahuje práve jedno jediné číslo. Práve jeden jediný merateľný ukazovateľ.  Veď Pán Boh uchovaj, aby sa vláda dala podľa niečoho  kontrolovať.

Po 4 rokoch ďalšie 4 roky slov a slov a tárania a tárania, ktoré nikdy nebolo plánované na realizáciu.

A za toto menovite ďakujeme…

Share Button