Tri dôkazy o tom, že vlakové hliadky sú znakom diktatúry

Návod od liberála, štváča demokracie, ako diskutovať a hľadať argumenty s diktátormi. Je len na vás, či ich využijete.

Ak sú hliadky ĽSNS diktátorské (a to teda sú – argumenty uvádzam) tak naozaj nie je dôvod sa k nim správať v duchu demokratických pravidiel.

  1. Len debilný demokrat nechá diktátorom zlikvidovať demokraciu
  2. Akonáhle sa ohradia, že sa k nim musí pristupovať podľa demokratických pravidiel, tak stačí požadovať, aby hliadky prestali existovať. A môžeme zas začať s demokratickou diskusiou.

Najprv musia prestať existovať diktátorské maniere, až potom je možné sa vrátiť k demokratickým nástrojom.

Jediné riešenie je policajnou silou zlikvidovať ich existenciu. Bez ohľadu či sa navonok tvária ako bežný cestujúci. Polícia musí zakročiť. Nebude pritom konať proti cestujúcemu, ale proti členovi hliadky ĽSNS. Zákrok polície proti diktátorským silám je vždy oprávnená  – Trestný zákon hovorí:

§317 Sabotáž
(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby
a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo
b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu,
potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) za krízovej situácie.

Preto sú tie hliadky diktátorské?

  1.  diktátor si tvorí vlastnú silovú zložku, ktorá nepodlieha demokratickej kontrole – on sa nikdy nemýli
  2. diktátor napriek námietkam neobhajuje svoje riešenia vo verejnej diskusii – on rozhodol ostatných do toho nič
  3. diktátor na základe svojich osobných záujmov rozhoduje, čo je a čo nie je pre spoločnosť dobré a zlé – on má najsprávnejší názor

Ad1: Tí tichí a húževnatí sú držiteľmi zbraní – silová zložka. Majú cudzie pokyny o ktorých nikto nevie aké sú – silová zložka bez verejnej kontroly.

Ad2: Existujú verejné námietky voči hliadkam – Predstavitelia ĽS NS na žiadnu z nich nereagujú vo verejnom priestore.

Ad3:

  1. Osadenstvo vlaku tvorí viac ako 2 ľudia – znak spoločnosti. Vlak je „špecifický verejný priestor“ – znak spoločnosti. Prevádzka verejnej dopravy je financovaná z daní – je teda spoločnosťou objednávaná, je teda sice špecifickým, ale „verejným priestorom“.
  2. Princípom demokracie je, že o tom čo je vo verejnom priestore dobré/zlé pre spoločnosť jej členovia diskutujú, POTOM hlasujú a POTOM sa tieto dohodnuté pravidlá vymáhajú. Neprebehla ani verejná debata, ani demokratické hlasovanie ani definovanie verejných pravidiel o spôsobe vymáhania.

Je len na vás, či argumenty využijete.

Je mi jedno, či tú diktatúru nazvete komunizmus, nacizmus, fašizmus, alebo aparteid. Nástroje diktatúry nemajú v našej spoločnosti čo hľadať. Najprv musia prestať existovať a až potom môžeme pokračovať v čomkoľvek čo navrhnete. Z nepráva nevyplýva právo.

Disclaimer: Som presvedčený, že som nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by som seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy.

 

Share Button