Výsledky konaní sa začínajú nápadne podobať na ruské referendá | Konzervatívny denník

Pri výbere riaditeľa národného ústavu vo Vyšných Hágoch sa ministerská štvorka zhodla na manažérsky neskúsenom doktorovi Kokorákovi. Doterajším vedením ústavu poverený riaditeľ Rodák nezískal od komisie ani potrebných 120 bodov, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zvládnutie výberového konania.

Projekty uchádzačov týkajúce sa rozvoja ústavu nie sú na internete zverejnené, rovnako ako slovné zdôvodnenia výberu. Doktor Kokorák nakoniec z pozície riaditeľa odstúpil pre masívny protest zamestnancov nemocnice. Ústav teraz opäť vedie Slavko Rodák, ktorý vo výberovom konaní neuspel.

Source: Výsledky konaní sa začínajú nápadne podobať na ruské referendá | Konzervatívny denník

Share Button