V súťaži rýchlych prstov o príspevok na obnovu domu mnohí neuspeli. Výzva sa po hodine uzatvorila

Samotné online zaevidovanie žiadosti nestačí. Žiadateľ musí papierovú žiadosť formulára spolu s prílohami do 90 dní predložiť agentúre.

Papierovú žiadosť je možné poslať poštou. Formulár žiadosti, ktorý žiadateľ vyplnil online, vytlačí (má formát PDF), podpíše a vloží ho spoločne s povinnými prílohami do obálky, na ktorú napíše „Žiadosť – Plán obnovy“ a „Výzva 02/01/18-V04“ s adresou Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.

Source: V súťaži rýchlych prstov o príspevok na obnovu domu mnohí neuspeli. Výzva sa po hodine uzatvorila

Au, au, au.

Share Button