PRP: Vláda vládne tak, že si to prikáže zákonom

Konzílium môže zakazovať tak akurát špáranie sa v nose. Zákonný rámec konzília je na úrovni spolku záhradkárov.

Rovnako aj pandemická komisia.

Sú to všetko poradné orgány bez zaväznosti pre kohokoľvek.

Správne slová ministra by boli: „Na základe porady s odborníkmi JA osobne prijímam tieto opatrenia v zmysle zákona xxx…“

Celorepublikové opatrenia podľa ústavy rieši vláda. Akurát minister zdravotníctva nemá ani poňatia, čo sa v akom zákone píše, takže ani nevie navrhnúť úpravu pre situáciu, keď všetci intuitívne tušíme, že štát nemôžu riadiť ujovia a tety z okresných hygienických staníc. Ani by som nebol taký príkry, ale tvrdé dáta ukazujú, že naozaj netuší.

Ak by tušil, tak by vedel, že si dnes nemôže bez vyhlásenia núdzového či výnimočného stavu len tak podľa osobnej nálady vyhlasovať, prikazovať, nariaďovať. Lebo žiadne také poverovacie ustanovenie pre seba v zákonoch nenájde.

Takže, aby aj inžinier, zememerač a minister pochopili:

Vláda vládne tak, že naplňuje znenie zákonov, ktoré si sama navrhne a parlament jej to schváli. Lebo stále platí Ústava, ktorá hovorí, že orgán môže konať len to, čo mu prikazuje zákon, ani o pol písmenka viac.

Preto na vine nie je prezidentka, že sa nechce podieľať na protiústavnom špehovaní všetkých občanov. Na vine je len a len nulová schopnosť predsedu OĽaNO dať dohromady 53 svojich poslancov počas dovoleniek.

Keď je OĽaNO tak silne presvedčené, že treba obetovať súkromie všetkých, aby sa vedeli hygienici pozrieť na zúbok neohláseným navrátilcom z ne-EU krajín, tak stačilo zavolať svojich 53, multioteskovi sľúbiť nejaké trafikantské lízatko a po zamávaní koaličnou zmluvou pred očami SaS a Za ľudí by bolo 95 poslancov pripravených odmávať, čo vláda predloží.

Na druhý deň po odmávaní, by mohli hygienici začať vymáhať dodržiavanie zákona. Kým by to Ústavný súd prejednal, bolo by to už aj tak jedno.

Rovnako si už dávno mohol minister zdravotníctva prehodiť kopu oprávnení zo zákona 355/2007 Z. z. Stačilo by doplniť jeden jediný odsek. Niečo v zmysle, že vybrané právomoci (ktoré má UVZ) podľa paragrafu 12 odsek 1 až 3 môže navrhovať ministerstvo aj vo vlastnej iniciatíve.

Ale to by musel minister pri čítaní toho zákona zistiť, že v aktuálne platnom znení ani neexistuje v §12 to ten odsek 7, ktorý by MZ vôbec umožňoval čo i len prstom pohnúť, aj keby tu bol výnimočný stav.

Ale ja som len jednoduchý farmaceut. Som síce dnes nabúšený zdravotníckymi zákonmi, že by mi moje mladšie ja z roku 1996 na štátnici závidelo, ale tento právny rébus nechám naozaj na povolanejších.

Takže čo myslíte? Čítal vôbec MUDr. Krajči zákon, podľa ktorého sa dnes riadi celá republika viac, ako podľa Ústavy? Zákon o zdravý ľudu 272/1994 Z. z. už dávno neplatí.

Disclaimer: Aj keď som ako člen zdravotníckeho tímu SaS súčasťou vládnej koalície, politická činnosť OĽaNO na MZ je prísne v intenciách – my sami a nik nám z koaličných partnerov do toho nemá čo hovoriť. Keďže nemám momentálne žiadnu možnosť, okrem verejného priestoru, ovplyvniť fungovanie MZ, nik nemôže odo mňa spravodlivo očakávať, že ponesiem zodpovednosť za činnosť strany OĽaNO na MZ.

Share Button