Prestaňte s „nie sú rozdiely“

Hlúpa poznámka: Ja to už dlho tvrdím, že rozdiely v našom politickom spektre sú minimálne až žiadne.

Správna odpoveď:  Ak mňa bude niekto považovať za „minimálny rozdiel“ tak to si vyprosím!

(Inšpirované Jozefom Mihálom)

Share Button