Dvojročné väzenie za falšovanie očkovacieho preukazu

Dvojročné väzenie hrozí neznámemu páchateľovi za sfalšovanie dokladov o očkovaní. Polícia informovala, že očkovací preukaz potvrdzoval podanie dvoch dávok a boli na ňom aj dve pečiatky lekárov. Počas požiadavky na aktiváciu tzv. green pasu polícia zistila, že osoba sa v záznamoch o očkovaných nenachádza. Rovnako lekári nepracovali vo vakcinačnom centre.

Source: Dvojročné väzenie hrozí neznámemu

Share Button