Andrej Danko sa už opraviť nedá

V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie. Obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali.

Predseda účelovej komisie UMB Banská bystrica profesor Vladimír Janiš

Plagiátorstvo -a s. (lat.) odb. privlastnenie si cudzej práce, alebo literárneho, či vedeckého diela; uverejnenie práce iného autora pod vlastným menom; napodobňovanie pôvodín

Samo Šaling: Veľký slovník cudzích slov.

V celom texte však nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali.

Andrej Danko na tlačovej konferencii

Po dvadsiatich rokoch vás nemôžu sekírovať za to, že ste niekde nedali úvodzovky.

Ministerka školstva SR Martina Lubyová

Andrej Danko nás žiada o opravu, lebo o jeho rigoróznej práci píšeme ako o plagiáte. Hnevá ho, že ju tak označujeme, aj…

Uverejnil používateľ Matúš Kostolný Piatok 11. januára 2019

Andrej Danko nás žiada o opravu, lebo o jeho rigoróznej práci píšeme ako o plagiáte. Hnevá ho, že ju tak označujeme, aj keď komisia bystrickej Univerzity Mateja Bela tento termín nepoužila. Komisia však jasne povedala, že Danko použil neprimerane veľa cudzích textov, ktoré nesprávne citoval a nedajú sa považovať ani za parafrázy. Iným slovom: Andrej Danko odovzdal plagiát. To sa už nedá opraviť.
Share Button