Archívy značky: očkovanie

Ministri EU sa pri podmienkach pre AstraZeneca historicky znemožnili

O postoji k AstraZeneca sa politici nikdy nemôžu zhodnúť. Pretože sú politici. Aj keď vo výkonných funkciách, stále politici.

Práve držanie sa stále zlepšovaných pravidiel nám vo farmácii umožňuje robiť dobré rozhodnutia bez ohľadu na politiku, pocity a túžby. Vložte do toho politiku a vrátime sa o 80 rokov späť. Nie o 20, nie o 30. Ale presne o 80 rokov späť.

Varujem, každého varujem pred tým, čo sa včera stalo na stretnutí ministrov zdravotníctva členských krajín EU.

 Niektoré krajiny dnes oznámili rôzne vekové limity, ktoré pre očkovanie touto látkou zavádzajú.

Talianska a španielska vláda napríklad odporučili očkovať len ľudí od 60 rokov. Belgicko zase najmenej na štyri týždne preruší očkovanie touto vakcínou u ľudí mladších 56 rokov. 

Zdroj: Ministri zdravotníctva EÚ sa na jednotnej – Denník N

Čím sa to líši od experimentov z pred 80 rokov? Ničím.

Prírodné vedy sú bezrozporné. Ich politická interpretácia môže byť rôzna, ale podstata, základné vedecké informácie sú vždy jasné. V prípade AstraZeneca hovoríme o 20-30 výskytoch na desiatky až sto miliónov podaných dávok.

Áno, na úrovni akademickej debaty je samozrejmé, že jedna skupina vedcov sa rozhodne, že to bude interpretovať ako neprijateľné. Iná skupina sa môže rozhodnúť to interpretovať ako akceptovateľné riziko. Je dôležité aby sa akademici v záujme slobody hľadania mohli rozhodovať pre ich interpretácie. Pretože vo vede nasleduje vždy oponentúra, hľadanie nových podporných dôkazov pomocou pokusov a pozorovania. A tá to rozsúdi. Vedecky rozsúdi.

Budú teraz politici skúmať pomocou pozorovania a pokusu na celej populácii svojej krajiny, ako že sa to vlatsne rozhodli? Budeme teraz vyhodnocovať taliansky experiment verzus belgický experiment?

Varujem, nerobte to!

Vedci v jeden moment musia dodať rozhodné stanovisko pre politikov. Áno, môžu povedať, že budú ďalej skúmať, že budú ďalej hľadať podporné, ale aj oponentné dôkazy. To je ich samozrejmá povinnosť. Ale v istý moment musia vedci záväzne povedať, že takto je to podľa aktuálnych znalostí správne.

EMA a jej vedci členských krajín nechali politikov na holičkách (aj tých plešatých). Namiesto dodania jasného podkladu zlyhali vedci v EMA na plnej čiare.

Ale to by nebolo to najhoršie. Stále mohla byť šanca na opravu. Na výzvu politikov, aby EMA jasne stanovila aktuálne definitívne stanovisko. Ledaže by jasné stanovisko EMA, existovalo. Potom sa stala najhoršia vec – ignorácia vedy.

Politici – ministri zdravotníctva krajín EU – s rozbehom sami padli do pasce. Namiesto toho, aby vrátili toto zlyhanie naspäť do EMA s výtkou, oni začali rozhodovať. Rozhodli bez znalostí, bez vedeckého myslenia. Rozhodli na základe pocitu a politických preferencii.

Pritom vedci v oblasti liekov to dodávanie definitívnych stanovísk robia denno-denne. V zozname registrovaných liekov je dnes viac ako 60 000 položiek a každá jedna má striktne, bezrozporne a nespochybniteľne dané pravidlá pre indikácie, kontraindikácie, spôsob používania a ďalších 20 parametrov každého jedného lieku. V celej EU rovnako. Lebo EMA registrácia má povedať čo je správne.

Ak sa lekár odchýli od tohto postulátu spísaného v SPC (súhrne produktových charakteristík), tak nekoná lege artis. Neposkytol zdravotnú starostlivosť správne. Berie na seba osobnú zodpovednosť za poškodenie pacienta. Za nesprávne používanie lieku. Ak sa lekár odchýli od pravidiel daných pre liek v SPC, tak začal robiť na pacientovi neriadený a nekontrolovaný experiment. Toto urobili ministri zdravotníctva EU včera.

Páni ministri zdravotníctva EU: Ktorý z tých 4-5 spôsobov podávania je správny a ktoré N-1 sú hrubým porušením princípu lege artis?

Neviete!

Dokonca ani nesmiete pripustiť, že ten váš je horší, lebo v stávke je vaša politická reputácia. Ste na tom, ako sa rozhodnete osobne zainteresovaní a toto vaše osobné zatiahnutie do rozhodovania má vplyv na samotný výber výsledku, pre ktorý sa rozhodnete. Takto zaťažené rozhodnutie bude záväzné pre milióny vašich voličov.

Naopak, vedci, nech sa rozhodnú akokoľvek, ak bola dodržaná vedecká metóda, tak je to práve to správne rozhodnutie. Vedci vždy dodajú najlepšie možné pokyny na používanie lieku. Pretože toto rozhodovanie je bez citov, bez politických preferencii, bez osobnej náklonnosti, bez osobného finančného prospechu. Pretože vedecké rozhodovanie je založené na systéme a vedeckej metóde. Výhradne. (Aby to tak bolo, veda sa prebrodila, pri ladení vedeckej metódy, 40-50 rokmi chýb, afér a omylov. Z každej jednej z nich vzišla vedecká metóda vylepšená a s posilnením.)

Je samozrejmé, že sa pokyny k používaniu lieku vyvíjajú v čase. Zlepšujú sa a spresňujú sa tak, ako sa prehlbujú vedecké poznatky o lieku získané vďaka systému vedeckého bádania, vďaka vedeckej metóde. Bude úplne v pohode, ak o mesiac zmeníme očkovaciu schému. Vedcom to vôbec nebude blbé povedať: Prišli ďalšie vedecké poznatky, spracovali sme ich vedeckou metódou a ako najlepšie možné vychádza urobiť to celkom inak, ako sme odporúčali to urobiť pred mesiacom. Najbezpečnejší liek je Aspirin tbl. Nie pre svoju podstatu. Ale preto, že ho poznáme už 120 rokov a 120 rokov sa spresňujú pokyny na jeho používanie.

ALE, KUA, NA ZÁKLADE NOVÝCH VEDECKÝCH POZNATKOV. NIE NA ZÁKLADE POLITICKÉHO POCITU!

Nie, nekričím na vás preto, že si myslím že ste neschopní. Kričím na vás preto, že nemám trpezlivosť čakať, kým si uvedomíte, akú chybu robíte.

Áno, je správne, že nakoniec to rozhodnutie urobia politici. Lebo nesú osobnú politickú zodpovednosť pred občanmi. A práve preto, že nesú osobnú politickú zodpovednosť, tak to rozhodnutie v oblasti používania liekov môže byť len dvojaké:

 1. súhlasím s vedcami, plne sa staviam za vedcami dodané podklady (na to si ich platíme)
 2. rozhodol som sa nerozhodnúť, lebo existuje oprávnená pochybnosť a musia sa s ňou vedci vysporiadať a dodať do 14 dní vedecké stanovisko poplatné aktuálnemu stavu znalostí (aby si zaslúžili svoj plat)

Nie, nie je priestor na laické kutilovanie politikov tu raz od 40 rokov, tu zas do 55, tam zas od 60 rokov. Môžete to skúšať v ekonómii, môžete to skúšať vo filozoficko-politických otázkach demokracie či ľudských práv. Ale rozhodne to nerobte v oblasti výhradnej domény prírodných vied. Ak to, milí politici urobíte, určite a na 100% sa spoločensky znemožníte.

Po včerajšku sa na 100% znemožnili alebo belgickí alebo talianski/španielski politici. Ale čo je horšie, jedni alebo druhí ohrozili na 100% svojich voličov len preto, že ignorovali vedu a dali na politické preferencie a osobné city.


Moje vedecké odborné odporúčanie na základe mediálne známych informácii by bolo:

Riešime tu klasický výber z troch liekov voľby.

 • Očkovať aj naďalej všetkými tromi vakcínami, lebo výskyt je ďaleko pod normu stanovenú pre túto skupinu liekov (normou je klasický pomer benefit/riziko).
 • Doplniť zoznam kontraindikácií o spoločný znak pacienta pri výskyte tých niekoľko desiatok potvrdených nežiadúcich účinkov na desiatky miliónov podaných dávok (ak je potvrdená príčinná súvislosť musí byť známa anamnéza tých pacientov).

Tým je zabezpečené, že lekár, ktorý vyberá vakcínu pre pacienta, vezme do úvahy rôzny bezpečnostný profil troch z liekov voľby s rovnakým medicínskym prínosom. Buď je konkrétny pacient vylúčený pre niektorú vakcínu z dôvodu kontraindikácie, alebo nie je. Ak nie je, potom je vzhľadom na rovnaký medicínsky prínos úplne jedno, ktorú z troch vakcín dostane do pleca a rozhodnutie, ktorá bude v striekačke, môže byť ponechaná náhode.

Share Button

Zmysel koaličnej krízy – záchrana životov pri očkovaní – stále trvá

Bola raz jedna koaličná kríza, ktorú vyvolali strany Za ľudí a SaS, lebo ich členovia v koaličnej vláde toho už mali naozaj dosť.

V predvečer koaličnej krízy som napísal:

Minister Krajči nezabezpečil dodržanie tejto vyhlášky. Z 40 000 je zrazu 60 tisíc. Zo skutočnej kritickej infraštruktúry sú zrazu kritickou infraštruktúrou všetci vodiči MHD, všetci revízori (???) , všetci taxikári a úplný nonsens sú všetci predavači a dokladači v obchodoch. Pričom dokladom má byť potvrdenie zamestnávateľa. Takto nastavené pravidlá sú v rozpore so znením vyhlášky č. 58/2021 Z.z. z 11. februára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Podľa dostupných informácii neprebieha očkovanie kritickej infraštruktúri vo vyhradených očkovacích centrách, čím nie je zabezpečená dostatočná kontrola oprávnenosti pred aplikáciou vakcíny.

Minister Krajči svojim laxným prístupom umožnil očkovanie osôb na pozíciách nedôležitých pre priamu ochranu zdravia občanov a hospodárstva Slovenskej republiky len preto, že sú zamestnancami firiem kritickej infraštruktúry (administratívni pracovníci a upratovacie služby).

Minister Krajči nezabezpečil účinné obmedzenie osôb zamestnaných vo firmách kritickej infraštruktúry len na počty skutočne nevyhnutné na riešenie úloh daných zákonom o kritickej infraštruktúre.

Zvláštnym prípadom je nezabezpečenie prioritného očkovania v zariadeniach sociálnej starostlivosti formou výjazdových očkovacích tímov. Ani dva mesiace po začiatku očkovania nie je táto skupina (cca 42 000) našich najzraniteľnejších občanov zaočkovaná. Pritom sa jedná o logisticky nenáročnú operáciu.

Cynicky by som mohol povedať – za starkých 65+ a ťažko chorých nemá na rozdiel od predavačov hypermarketov kto lobovať. Tak berte tento otvorený list ako lobing za starých a chorých podložemný medicínou založenou na dôkazoch.

Zdroj: Otvorený list RR SaS: Podnet na požiadavku koaličnému partnerovi odvolať ministra Krajčiho

Potom bežala koaličná kríza, kde formou pohrozením odchodom z vlády strana SaS požadovala najprv odstúpenie Krajčiho a nápravu komunikácie Matoviča. OĽaNO, teda Matovič, na to pristúpilo, ale počas ohlásenia demisie Krajčiho nastal rečnícky exibisionizmus, počas ktorého, v príkrom rozpore s práve podpisovanou dohodou, pourážal Matovič všetkých navôkol. A tak sme si v SaS povedali, že už naozaj stačilo. Takto sa spolupracovať nedá a Matovič musí odstúpiť.

Naozaj toho bolo od Matoviča a Krajčiho toľko, že to už bolo životu nebezpečné. Ale veľká skupina občanov neverila, že hovoríme čistú pravdu, keď tvrdíme, že takto sa vládnuť nedá, že to presiahlo únosné hranice. Neverili ste, že nejde nejaké egoistické rozmary Sulíka. Posielali ste nás naspäť, nech si to vyriešime za dverami, v tichosti. Veď vy ste za plentou rozhodli a našou psou povinnosťou politikov je dohodnúť sa.

Neverili ste, že je to také zlé. Že sa nemáme s kým dohodnúť, lebo podstatou problému je osobnosť Matoviča a osoba Krajčiho.

Cez tento Veľkonočný víkend napísal Tomáš Szalay, priamy účastník pri organizácii očkovania, tento text na svojom FB:

Na Veľký piatok sme na očkovanie napozývali 300 ťažko zdravotne postihnutých, ďalších 170 pacientov nám poslali zdravotné poisťovne na základe analýzy ich diagnóz. Štát nám cez NCZI a Čakáreň poslal 2000 ľudí. Na rade mali byť päťdesiatnici (50+). Ale takmer tri štvrtiny (!) pozvaných boli mladší ako 50 rokov (priemerný vek 36). Ako sa dostali k pozvánke? V prihlasovacom formulári NCZI na očkovanie zaškrtli voľbu, že patria do akejsi „Fázy 1”.

Ten formulár je príšerne navrhnutý. Wrong on so many levels. Hanba neviem komu, ale zodpovednosť nesie NCZI, a nad nimi MZ SR. Časť ľudí chodila s tým, že im tento postup odporúčal zamestnávateľ (veľké telekom firmy, ako #Orange alebo #UPC, prípadne ústredie práce), podľa ktorého patria do Fázy 1 (nepatria).Časť ľudí chodila s potvrdeniami, že robili v nejakej MOMke. (Tieto formuláre sú na webe dostupné, stačí si ich stiahnuť, vyplniť, vytlačiť…) Kde a ako si to môžem overiť? Časť ľudí chodila s potvrdeniami a príbehom

*** napríklad pani vraví, že pracuje v softvérovej firme (ukazuje potvrdenie o zamestnaní). Táto firma robí softvér, ktorý používa nemocnica (ukazuje zmluvu medzi firmou a nemocnicou). Ona tento softvér spravuje (ďalší papier od nadriadeného).
*** Alebo – firma montuje podlahy, je v súťaži o montovanie podlahy v DSSke, ale podmienkou je, že montéri budú zaočkovaní.
*** Alebo manžel záujemkyne o očkovanie montuje klimatizácie, a to aj v nemocnici.

Odporúčania, aby sme pred štadión vyvesili informačné bilbordy sú scestným chytaním tigra za chvost. Ľudia, ktorí ešte nie sú na rade podľa očkovacej stratégie, nemajú dostať termín z Čakárne. Alebo naopak: termíny majú dostávať tí, ktorí sú na rade. A toto má manažovať štát. Toto nemá byť úloha očkovacích centier.Žiaľ, NCZI (a neviem-kto-všetko-ešte spáchal toto zverstvo) tu zlyháva na všetkých čiarach.

Výbuchu reaktora v černobyľskej jadrovej elektrárni☢️ predchádzalo vypnutie bezpečnostných poistiek, aby mohli urobiť jednu chýbajúcu kolaudačnú skúšku. The rest is history. Vo formulári NCZI boli a sú vypnuté kontroly. Ten formulár pustí všeličo. Nekorektné rodné čísla, nekorešpondujúce dátumy narodenia, vymyslené identity. A tieto virtuálne identity aj pozve na očkovanie. Mali sme tak v rozpisoch z Čakárne dva razy na jeden deň objednaného aj Igora Matoviča. Vyskytol sa aj Ute Kokott. Na východe mali zasa niekoľko stoviek robotom nahodených neexistujúcich pacientov. Kvôli ktorým sa pripravovali vakcíny…

https://www.facebook.com/tomas.szalay/posts/10225412923693323

Do klávesnice sa mi ponúka už len obligátne č.b.t.d. Tak, ako sa obvykle píše v dôkaze sporom. Ja som vám to hovoril, celá SaS vám to hovorila, ale stále sme boli u vás mnohých za povaľovačov vlády.

Viete, my sme to naozaj chceli riešiť v úzadí. Na jeseň 2020 som sa riadne prihlásil do výberového konania na riaditeľa NCZI. Aj projekt som napísal a kto chce, môže si tieto moje slová overiť, že tam naozaj boli:

Prísne zabezpečenie spätnej kompatibility pri súčasne vykonanom prieskume trhu. Bude priebežne vykonávaná analýza využívania starších-pôvodných verzii, formátov, štandardov a cielene bude vykonávaná konzultácia s používateľmi, prečo neprechádzajú na novšie verzie. Získavanie spätnej väzby je v systéme procesného manažmentu určujúcim prvkom. Na základe spätnej väzby je potom možné pristupovať k rozširovaniu štandardov prírastkovým spôsobom.
….
Definovanie vybraných činností ako súčasť kritickej infraštruktúry štátu. S tým sú spojené a j potrebné nastavenie procesov, ich mohutnosti a ochrany. Benefitom pre užívateľov je potom zabezpečenie vysokých štandardov dostupnosti a krátkej reakčnej doby podporných útvarov.

Prísne dodržiavanie legislatívnej kaskády – zákon, vyhláška, procesný manuál, dokumenty pre externých dodávateľov. Bude potrebné napraviť existujúci neprijateľný stav, kedy pracovné dokumenty a návody ustanovujú povinnosti súkromným subjektom nad rámec zákonov. 

Vízia pre NCZI, august 2020

Ľudskou rečou: Budeme testovať pohodlie používania a dodržanie všetkých zákonných požiadaviek pred nasadením. Budem trvať na tom, aby sme sa pýtali našich klientov ako sa im naše riešenia používajú. Budem trvať na tom, aby naše riešenia nerozbilo úplne obyčajné používanie užívateľmi. A budem trvať na tom, aby sa dodržiavala legislatíva a žiadny ajťák nebude tvorcom spravodlivosti, aj keby to jeho mamička povedala.

Áno, toto všetko sme my, politici SaS, absolvovali dávno pred tým, ako došlo na najhoršie. Naši koaliční priatelia z OĽaNO nikomu zo SaS neverili, nepočúvali, obviňovali nás z falošného politikárčenia a zbierania populistických preferenčných percent.

Politici SaS len vysielal opakované signály verejnosti, že OĽaNO, teda Matovič a Krajči robia hovadiny. Ex-Krajči si rukou svojho ex-Kolníka vybral za riaditeľa NCZI ex-Bielika a po ňom dočasne menoval bezpečáka. Smrteľne nebezpečné hovadiny.

Aktuálne a ešte tak asi mesiac, budeme vo fáze, kedy očkujeme proti smrti. Tvrdé a nekompromisné dáta hovoria, že ak očkujeme 45-50+ tak očkujeme naozaj proti smrti. Pre mladších ako 45 je to očkovanie proti infekcii. My politici musíme urobiť všetko pre to, aby bola dodržaná medicína založená na dôkazoch, aby sme predišli odvrátiteľným úmrtiam. Preto bola koaličná kríza. Aby odišiel smrteľne nebezpečný minister zdravotníctva.

Robili sme to pre vás, na záchranu životov vás občanov.

Osobný dôvetok:

Zmena na pozícii ministra zdravotníctva je len podmienka nutná nie, jediná a už vonkoncom nie postačujúca. Musíme poupratovať po ňom. To znamená, okamžite zaistiť životné funkcie a následne nastaviť nový smer so slepej uličky. To v priestore mojich dvoch expertíz znamená:

 1. Okamžite nasadiť procesný manažment do vývoja čakárne na očkovania (elektronizácia zdravotníctva)
 2. Okamžite zastaviť vyhadzovanie prvých desiatok tisíc eur z balíka spálených 23 miliónov eur za NOAK (lieková politika)
 3. Nasadiť procesný manažment v detailoch popísaných v mojom dokumente Vízia pre NCZI naprieč zákonnými povinnosťami NCZI.
 4. Vrátiť kategorizáciou liekov (určovanie úhrad) pred január 2018 a z tohoto východiska vykonať ďalší rozvoj tak, aby sme rozvíjali generickú preskripciu dávno používanú v nemocničnej praxi.

Priatelia, o rok o takomto čase naozaj nechcem zas písať č.b.t.d. Ako politik SaS som si svoje odrobil a v rukách to už nemám ja. Za plentou ste rozhodli, že OĽaNO, teda Matovič, má 25% a SaS 6,5%. Takže je to na vás, pán generál, moja ruka na spoluprácu je tak, ako bola celý rok 2020 ponúknutá na spoluprácu.

Share Button

Zamneď: Vedec, odborník, Sputnik V a liberalizmus vo vakcinácii

Laik občan, keď rozhoduje o svojom vlastnom zdraví, má právo v duchu liberalizmu užívať čo len chce. Aj to moje povestné hovno na akné.

Ja, ako farmaceut, ak mám dodržať základný princíp mojej profesie, musím prinášať len a len účinné a bezpečné lieky. Pre mňa ako odborníka, profesionála v oblasti liekov, by bol zdanlivo liberálny postoj vyjadrený vetou „Ja si počkám, vy sa očkujte čím len chcete aj bielim práškom z Ruska.“, úplne falošným liberalizmom.

Mám veľkú obavu, že tento falošný liberalizmus si dnes osvojuje aj mnoho vedcov. Rezignujú na svoju úlohu byť nápomocní laikom v odlíšení toho, čo ešte je normálne a čo už je za hranicou racionálnej vedy na úrovni poznatkov 21. storočia.

Liberálny postoj sa nesmie zamieňať s anarchiou, kde sa neakceptujú vôbec žiadne pravidlá, vôbec žiadne definície. Tá veta by sa dokonale hodila do anarchie.

Ako farmaceut sa môžem liberálne pohybovať len v priestore legálnej farmácie potvrdených faktov. Len v priestore medicíny založenej na dôkazoch. Potom čokoľvek, čo vhupne dnu, čo sa objaví v hraniciach vedeckej farmácie, medicíny založenej na dôkazoch, čokoľvek veľmi rád poskytnem veľmi liberálne. Poskytnem vám maximom faktov a je len a len na vás, ako sa rozhodnete s nimi pracovať.

No nikdy by som ako profesionál nemal rezignovať na definičné mantinely, ktoré po storočiach vývoja definujú priestor farmácie 21. storočia.

Biely prášok z Ruska je za hranicou farmácie. Za hranicou vedy, za hranicou medicíny založenej na dôkazoch. Ak chceme, my vedci, farmaceuti, lekári praktikovať skutočnú medicínu založenú na dôkazoch, nemôžme dať pacientom na výber medzi liekom a bielim práškom.

Je skutočne otázne, či biely prášok z Ruska môžu dať pacientom k dispozícii politici – totálny laici v oblasti liekov a medicíny. Myslím, že v západnej civilizácii 21. storočia je to neprijateľné porušenie kompetencii politika.

Ak vystupujeme proti pitiu Sava, homeopatii, nemôžeme dávať falošne liberálne dilemy pacientom v podobe bieleho prášku ako vakcíny. Postaviť pred pacienta vedľa seba a na roveň biely prášok z Ruska a vakcínu Cominarty s plne absolvovanou vedeckou posudzovacou procedúrou je falošným liberalizmom. Pacientovi nedávame slobodu rozhodovania o liečbe medzi vedeckými alternatívami, medzi dvomi možnosťami medicíny postavenej na dôkazoch. Naopak, pacientovi zhoršujeme jeho postavenie a jeho skutočnú slobodnú voľbu. Stierame pred laikom hranice, čo je ešte veda a čo je viera. Vyrábame pre laikov guláš neporovnateľného namiesto toho, aby sme z chaosu vytvárali systém.

Na čo sme potom profesionáli vo farmácii, v medicíne, vo vede? Akí sme to profíci ak neodmakáme to, na čo má tejto spoločnosti slúžiť naše vedecké, farmaceutické či medicínske vzdelanie, naše talenty?

Užívanie Sava, cukrových guličiek, rovnako ako pichanie si bieleho prášku neznámeho bezpečnostného profilu a neznámej miery účinku nie je liečenie.

Myslím si, že zahrnúť do liečenia k liekom aj ne-liečenie a ne-lieky a postaviť ich na roveň liekom a medicínskym postupom, je zlyhanie vedca, farmaceuta či lekára v službe spoločnosti. Nemyslím, že stačí len dodať akýsi disclaimer v podobe „… a potom je tu možnosť nevedeckého kvázilieku“, umyť si ruky a máme vyděláno.

Laik nedokáže posúdiť váhu tohto disclaimeru a ničoho, čo sa za ním skrýva. Myslím, že ide o akúsi barličku, akési priznanie zlyhania, akési sebaospravdlnenie, že sme nedokázali presvedčiť laickú verejnosť o zmysle vedeckej metódy a prínosu vedy pre spoločnosť.

Ako liberál a súčasne vedec vám preto viem dať na výber očkovanie, alebo neočkovanie. Viem vám dať slobodnú možnosť sa neočkovať. So slobodou vám samozrejme pripomeniem aj vašu zodpovednosť za ochranu ostatných občanov okolo vás pred vami samými.

No rozhodne vám neviem ako liberál a vedec ponúknuť výber z očkovacích látok a bieleho prášku z Ruska. Lebo podľa každého uznávaného vedca v oblasti farmácie a medicíny, to nie je vakcína, nie je to očkovanie. Ono to naozaj vôbec nie je vakcína, tak ako ju definuje medicína založená na dôkazoch.

Takže:

 • Ak sa ma budete pýtať, čím sa zaočkovať, dnes vám dám na výber z troch vakcín a že štvrtá je ante portas ako Hanibal pred Kartágom. A bude len a len na vás, pre ktorú sa rozhodnete. Po rozhodnutí vás budem plne podporovať, aby ste dosiahli svoj cieľ. To je v balíčku liberál.
 • Ak sa ma budete pýtať na to či sa očkovať alebo neočkovať, tak sa určite budeme rozprávať o zodpovednosti vás voči vášmu okoliu a nákladoch, ktoré oba varianty pre vás prinášajú. A bude len a len na vás ako sa rozhodnete a po rozhodnutí vás budem plne podporovať, aby ste dosiahli svoj cieľ. To je v balíčku liberál.
 • Ak sa opýtate na Sputnik V, tak vám poviem, že dnes to nie je očkovanie a nie je to preto téma súvisiaca s ochranou vás alebo spoločnosti. A požiadam vás, aby ste odo mňa neočakávali informácie v niečom, v čom nie som odborník – v šarlatánstve a podvodoch na medicíne.

V slobodnej krajine si môžete slobodne robiť čo chcete, aj sprostosti. Je len na vás, či budete počúvať politikov-šarlatánov, alebo politikov-profesionálov vo svojom odbore. Ilúzie si nerobím, ale verím v to, čo hovoril Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Čo politik nevie a my politici-farmaceuti si plne uvedomujeme: Všetky skratky vo farmácii a pokusy o jednoduché riešenia vo farmácii končia na zastávke MHD Slávičie údolie – cintorín.

Pod čiarou: Ja viem, nie je nedeľa, ale raz som sa v jednu nedeľu zamyslel a ostalo mi to. Až to utorka.

Share Button