NCZI zefektívnilo cezhraničné očkovanie zavedením zbytočného papiera do elektronického procesu

Vraj NCZI informovalo, že sa mu podarilo zefektívniť zapisovanie očkovania zo zahraničia u ľudí, ktorí požadujú doočkovanie na Slovensku. Po novom môže záujemca, ktorý bol predtým zaočkovaný v zahraničí, požiadať o druhú či tretiu dávku aj na Slovensku. V praxi to znamená, že bez registrácie prídete s čestným vyhlásením a potvrdením o očkovaní do vakcinačného centra alebo ambulancie lekára. Záujemcu vo vakcinačnom centre či v ambulancii zaočkujú a zapíšu to do systému.
(Informoval štátny tajomník ministerstva zahraničia Klus na svojom FB)

Farmácia na začiatok: Je rozdiel, či sa jedná o 1., 2., alebo o akúkoľvek ďalšiu dávku. (1.+2.) je ucelený liečebný cyklus. Takže nie je možné považovať človeka bez znalosti ktorú v poradí dávku dostal ako poslednú, za zaočkovaného. Rovnako 3. dávka bez znalosti o tom, že je to posilňovacia dávka, teda existuje dávny začiatok v podobe správne vykonaného (1.+2.)

Komplexnosť nadovšetko

Verím, že to s tým „čestným prehlásením, vytlačeným a podpísaným“ je len taký ajťácky vtip. Teraz bude treba nie len doklad o očkovaní od zahraničného lekára, ale aj čestné prehlásenie pacienta o tom istom, aby lekár pokračoval v liečbe. 😉

Súvisiace A: Digitálny covid preukaz nie je z rôznych dobrých dôvodov považovaný za „zdravotnú dokumentáciu“. Takže je veľmi otázke, ak by sa ako zdroj informácie pre rozhodovanie lekára o tom, ktorú dávku podáva, bral tento elektronický dokument. Preto potrebuje lekár doklad o očkovaní vystavený iným lekárom. V papierovej alebo elektronickej podobe. A naopak, viac toho nepotrebuje.

Súvisiace B: Na každý papier sa vzťahujú huncúctva GDPR a 567/2004 o nakladaní , teda aj archivovaní zdravotnej dokumentácie. Všetko v listinnej podobe archivuje poskytovateľ, v elektronickej forme sa o to starať netreba, rieši to NCZI tým, že spravuje eZdravie. Ďalší papapier o ktorý sa treba starať.

Súvisiace C: Ak niekto pracuje v EU, má tam teda poistenie, tak sa na neho nevzťahuje úhrada poisťovne za očkovanie na Slovensku, ak si nevybavil registráciu v slovenskej zdravotnej poisťovni a nepreukáže sa formulármi (hlavne S1, alebo E106, e109…) o tejto registrácii. Je to upravené v zákone o zdravotnom poistení. 580/2004 §29ab. Vzhľadom na to, že na Slovensko sa prichádza z lepšieho a len na návštevy, málokto to rieši.

Súvisiace D: Celé to opatrenie sa de facto bude vzťahovať na tých, ktorí počas liečebného cyklu ukončia prácu/pobyt v EU a vrátia sa na Slovensko. Taký človek automaticky uzavrie dohodu so svojim všeobecným lekárom, ten spravuje dokumentáciu ako celok. Leda že by už nie.

Súvisiace E: Prijatie listiny o očkovaní v zahraničí sa rovná nahratiu/prevzatiu elektronickej podoby všeobecným lekárom, ktorí spravuje dokumentáciu ako celok. Ups, ale my sme vďaka poslankyni Horváthovej (a lobingu všeobecných lekárov) naštartovali vďaka zrušeniu indikačných odporúčaní opačný proces.

Súvisiace F: NCZI je povinné poskytovať ošetrujúcemu lekárovi, čo je každý lekár, s ktorým práve hovoríte, všetky potrebné podklady, aby vám mohol vystaviť digitálny covid preukaz EU. Z papiera uloženého kdesi v Krupine (nič proti Krupine) vám nič nevystaví.

Súvisiace G: V EU beží niekoľko rokov projekt na elektronickú výmenu elektronického pacientského súhrnu (výpis z dokumentácie v elektronickej podobe) a eReceptov. V skratke, aby si lekár z Krupiny (nič proti Krupine) pri ošetrovaní akéhokoľvek občana EU mohol stiahnuť pacientský súhrn z elektronického úložiska za hranicami, kde má tento pacient spravovanú/uloženú zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe. Ekvivalentne eRecept. Na Slovensku je to v gescii NCZI, ktoré ani len nezačalo na tomto projekte pracovať. My v českom SUKL budeme na jar spúšťať x-eRecept a pacientský súhrn pre zahraničnú výmenu už beží pár rokov. Medzi Estónskom a Fínskom sa mesačne vyexpeduje 260-490 receptov oboma smermi. Nad touto európskou infraštruktúrou beží aj projekt digitálneho európskeho preukazu. Nie je infraštruktúra, nosíme papiere.

Takto vyzerá v skutočnosti IT proces v sústave zdravotníckych zákonov. eZdravie fakt nie je webka skautského oddielu.

Niečo ako Metodický pokyn, alebo nebodaj aktualizovanú vyhlášku som v čase písania článku teda v piatok 4. 2. okolo obeda, nenašiel, čo neznamená, že neexistuje. Leda že by áno.

Share Button