Výzva vedeniam politických strán – vyjadrite sa k zotrvaniu v EU

Verejne vyzývam vedenia politických strán na Slovensku, aby zaujali jasné a zrozumiteľné stanovisko svojej politickej strany k členstvu Slovenska v EU.

Prosím žiadne vytáčky, žiadne komplikované súvetia. Je potrebná jasná a zrozumiteľná informácia pre svojich členov a sympatinzantov.

Nemiešajte do odpovedi detaily a podrobnosti. O nejaké podmienečné stanoviská nikto nestojí. Dnes je skutočne dôležité riešiť otázky na tej úplne základnej úrovni.

Napríklad moje osobné stanovisko je: Som rozhodne za to, aby sa Slovensko bolo súčasťou EU. Rozhodne sa zasadím, aby Slovensko bolo aktívnym účastníkom pri rozhodovaní a smerovaní EU.  

Od vedenia svojej obľúbenej politickej strany – Sloboda a Solidarita – očakávam, že vyjadria svoj postoj rovnakým spôsobom.

Ako Priateľ slobody, člen kandidátky SaS v ostatných voľbách a riadne zvolený 107 náhradník do NR SR, no hlavne ako občan Slovvenska – menovite vyzývam aj predsedu, Richarda Sulíka, aby sa jasne a osobne v troch jednoduchých vetách (žiadne súvetia prosím) vyjadril, ako vníma existenciu EU.

Len jasné a jednoduché stanoviská potrebujeme

Je potrebné zaujať jasné stanovisko. Je potrebnú svojim voličom jasne deklarovať svoj postoj k existenciálnym otázka. A existencia EU takou je.

Dnes, v deň, kedy občania Veľkej Británie sice nezáväzne, ale jasne vyzvali svoju vládu, aby čo najskôr požiadala o spustenie maximálne dvojročného výstupného procesu, v takýto deň treba odpovedať na jednoduché otázky jednoducho.

Výplatnú pásku putinovho Ruska si môžete prečítať, keď si zosumarizujete všetkých, ktorí 1. relativizujú brexit, 2. vítajú rozpad EU.

Prosím nemýliť so skupinou reformistov – ľudia, ktorí chcú zmenu EU sú najsilnejší zástanci jej existencie, rozširovania a posilňovania. Chcú totiž pracovať na stave EU. A pracovať na niečom chce len ten, kto verí, že projekt má zmysel.

Ja verím v projekt jednotnej EU a chcem pracovať na tom, aby bola dobrým miestom pre život na tejto planéte. Naozaj nie je dôvod stavať medzi národy Európy hranice, ekonomické prekážky či iné hovadiny. Určite treba EU ďalej zlepšovať, rozvíjať, meniť, skúšať novinky. Áno, EU tak ako ju poznáme potrebuje reformy, vidí to každý, kto je trochu viac pravičiar.

Share Button