Výskum ako stanovovať dobre a užitočne ceny liekov

Máme tu akýsi „Výskumný projekt New Horizon Europe“ finacovaný EU na zlepšenie cenovej dostupnosti a udržateľnosti inovatívnych zdravotníckych technológií.

Poviete si, že „veď zas nejaké EU projekty“, aká nuda.

Akurát v tomto bude hrať významnú úlohu Univerzita Komenského a jej Farmaceutická fakulta, ktorá sa stala členom celoeurópskeho konzorcia.

Tomáš Tesař z Univerzity Komenského v Bratislave: „Naším cieľom je vyvinúť udržateľné riešenie. Radi prispejeme našou odbornosťou v oblasti zdravotníckych pomôcok a úhrad“.

Ani štátna HTA agentúra NIHO vedená religionistom. Ani ministerské oddelenie HTA na truc budované sestričkami na MZ SR.

Ale tak, ako to má byť – výskum sa má robiť na vysokých školách a jeho plody majú potom využívať úradníci a politici.

ASCERTAIN (to je to konzorcium) bude vyvíjet nástroje podporující politiku s otevřeným přístupem, které budou zahrnovat cenové modely, modely hodnocení hodnotymodely úhrady, které budou přizpůsobitelné specifickým podmínkám jednotlivých zemí a preferencím pacientů.

A teraz príde druhé super:

Všechny nástroje budou hostovány na cloudové, veřejně přístupné a uživatelsky přívětivé platformě podle principů otevřené vědy. Projekt ASCERTAIN začíná v prosinci 2022 a končí v listopadu 2026.

Spolupracující partneři

Share Button