Výpis mojich návrhov na máj pre MZ odoslané začiatkom apríla

Tak, ako som navrhoval jednotlivé body, ako som ich popísal a ako ich zadarmo asi mohlo dostať cez našu tímlíderku pre zdravotníctvo vedenie rezortu MZ. Ktoré a ako sa realizovali, môžete už dnes posúdiť sami.

[15:07, 4/8/2021] Keďže návrhy sa budú týkať až stavu tak o mesiac, navrhujem toto tu:

 1. Riešiť korektné automatické pozývanie na druhú dávku (kontrola mechanizmov)
 2. čakáreň nastaviť len na vekové obmedzenie. Okrem pár desiatok mladých (do 40 rokov) priamo na covidových oddeleniach, nevzniká medicínsky podložený tlak na prednostné očkovanie. A nových zamestnancov na covidáriách vie očkovať priamo covidové oddelenie.
  2A. Áno, môže sa stať, že odmietačov očkovania z radov 60+ niečo osvieti a zrazu sa budú chcieť zaočkovať – ak bude čakáreň podľa veku, tak či tak sa dostanú dopredu podľa veku.
 3. Začať pripravovať minikapacitné (áno mini-) očkovacie lokality (pod očkovacími centrami) na infekčných oddeleniach, u vybraných všeobecných lekárov, onkologických, diabetologických a iných špecializovaných ambulanciách. Tieto mini-očkovacie lokality by mali plynule očkovať nových chronikov, ktorý nám v čase vznikajú. (Rovnaký mechanizmus aj pre nových zamestnancov covidárii)
 4. Bod 3 použiť ako pilot pre prípravu prechodu očkovania z bolusu (nárazovo všetky ročníky) na klasické „výročné očkovanie“ ročníka XXXX. Navrhujem postupný prechod, začať „trojročníkom narodenia 1996-1999“ a potom plynule každý rok ďalšie tri ročníky narodenia, až sa dostaneme k „odporúčané očkovanie proti covid-19 pri dovŕžení 16: alebo 18? rokov.
 5. Bod 3 použiť ako pilot pre očkovanie starších „oneskorencov“, ktorí si spomenuli, že by sa predsa len chceli zaočkovať.
 6. K 20.4. urobiť inventúru inštitucionalizovaných seniorov a na základe poznatkov do 9.5. (symbolický dátum) doočkovať (alebo do karty aktívne zapísať kontraindikáciu alebo odmietnutie) všetkých seniorov akokoľvek organizovaných v sociálnych službách.
 7. K 1.5. vykonať u starostov obcí do 5000 obyvateľov inventúru zabudnutých starkých alebo vylúčených lokalít, alebo sociálne slabých a jednodávkovou vakcínou J&J formou pojazdných cirkusov obísť obce po Slovensku. (silná spolupráca so spádovou nemocnicou a starostami)
 8. Cieľ k 30.5.:
 • Beží očkovanie v rozmere 30-40 tisíc dávok za deň (ak budú vakcíny, ale mali by byť)
 • Beží nám očkovanie ZŤP v ich ambulanciách diabetológie, onkológie, neurológie v rámci nemocníc (bod 3)
 • Rozbieha sa očkovanie v ambulanciách vybraných praktikov
 • Teoreticky je pripravený prechod na očkovanie ročníkov narodenia 1991 a mladších.

[15:24, 4/8/2021] Martin Pilnik: Ad výber vakcíny:

Poskytnúť praktickým lekárom pokynom hlavného odborníka návod, ako identifikovať u pacienta kontraindikáciu pre konkrétnu vakcínu.

Pacient pri registrácii sa do čakárne zadá informáciu o tejto kontraindikácii ku konkrétnej vakcíne a SW riešenie zablokuje priradenie takejto vakcíny. A z ostatných pridelí náhodne. Veď nie sú kontraindikované.

Samozrejme pacient môže zaškrtnúť N-1 možností aj sám od seba, čím si vyblokuje ostatné okrem svojej vytúženej. Tým sa ale odsunie pri prideľovaní termínov o 2-3 iterácie. Preto navrhujem to otočiť – nie výber vytúženej, ale blokovanie kontraindikovanej.

Pacienti, ktorí opakovanie (3x) zrušia termín z akýchkoľvek dôvodov budú vyradený z čakárne a ohlásený svojmu všeobecnému lekárovi, aby s nimi dohodol individuálne termín a lokalitu očkovania. Tak či tak boli na rade podľa veku, takže je to len a len otázka individuálnej komunikácie, keď automat zlyháva. (Idú na rad 30. 40. -tnici, silne pracovne vyťažený, budú končiť kadejaké lockdowny)
[15:24, 4/8/2021] Martin Pilnik: Asi toľko k lekárnickým/liekovým veciam.


Takže asi tak priatelia. Nezaháľam, tak ako sa vyvíja situácia, riešim veci s predstihom.

Mohli ste mať lepšiu liekovú politiku od SaS. Zvolili ste si OĽaNO. To si udržuje vedenie očkovacej operácie, najväčšej akcie za ostatných 50 rokov v nezmenenom zložení po Krajčim. A takto to potom vyzerá:

Skladové zásoby rasrtú
Skutočne zaočkovaných stále pribúda pomalšie ako rozočkovaných.
Očkujeme pod možnosti dodávok vakcín, lebo ich prekvapilo, že prídu vakcíny.
Zbytočná panika okolo druhej dávky AstraZeneca
Share Button