Voličská podpora pre SaS a OĽaNO je pre Slovensko dobrá voľba

Nalejme si čistej pepsicoly a pozrime sa na aktuálnu situáciu v oblasti elít Slovenska bez obalu.

Indivíduá pod hlavičkou  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky

Politické elity strany Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky  majú Slovensko a občanov Slovenska totálne v paži.

Predseda SNS rieši horalky a módnu políciu. Okrem neho, zo strany SNS nie je nikoho iného ani vidieť ani počuť. Rozdeľujú si posty, riešia platy a ostupné svojich priateľov a druhov v myšlienkovej ekvilibristike skloňovania slova národný. Ale zas nie až tak veľmi, veď najlepším kamošom je predseda národnej strany úplne iného národa.

Odvolávanie členov vlády pred alebo počas predsedníctva je vrcholnom nezodpovednosti a škodí obrazu Slovenska vo svete. A tak si členovia vlády počas predsedníctva lietajú po dovolenkách kade tade po západnej pologuli.

Híd zaliezol pod Most a jeho slovenský či intelektuálny apendix napĺňa úlohu apendixu. Je zbytočný a keď sa náhodou ozve, tak je to celému organizmu akurát na ťarchu.   Možno je už dokonca aj vyoperovaný.

Nie priatelia, dnes nám nevládne nik,. kto by mal nejakú víziu, program či nebodaj životné ciele pre Slovensko a občanov Slovenska. Vládnu ľudia, konkrétny ľudia, ktorí chceli byť len zvolení. Tento cieľ dosiahli a tým skončila akákoľvek snaha o vyššie princípy. Nie že by teda do volieb s nejakými vyššími princípmi vstupovali.

Ale áno, členovia politbyra strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky mali plnú hubu princípov, vízii a programu. Plnú hubu…

Slovko, vlastne pol slovka k neonacistom

Na druhej strane, ono je to vlastne otázne, či naozaj na druhej strane, sú tu neonacistickí intelektuálni giganti s jednoznačnou víziou: Sloboda je chaos a chaos nedopustíme. 

Títo ľudia majú byť už za mrežami presne v duchu demokratických pravidiel. Pretože len debilný demokrat nechá nenonacistom či komunistom zlikvidovať demokraciu.

Nemá zmysel, pre mňa ako štváča demokracie, sa ďalej týmto neonacistickým hnutím zaoberať. Akonáhle sa objaví  znak myšlienok nenonacizmu, končím v akejkoľvek debate a prichádza odkaz na oddiel Trestného zákoníka zaoberajúci sa zločinmi proti štátu a demokratickému zriadeniu.

Čím viac mandátov a politickej sily majú demokrati, tým jednoduchšie sa k neonacizmu vyhraňuje pozícia demokratického politika. Proste sa nimi nemusí zaoberať.

Slovenské demokratické sily 21. storočia

OĽaNO  – hnutie občanov pritiahlo zaujímavých ľudí do politiky. Konečne je tu priestor pre ľudí, ktorí majú záujem nezištne, za plat a trochu toho márnivého uznania, pracovať pre rozvoj krajiny, štátu v ktorom žijú.  OĽaNO pre nich dokáže tvoriť politické zázemie.

SaS – strana odborníkov, s jasnou štruktúrou, jasným vedením a schopnosťou definovať morálnu e etickú hranicu pre výkon politiky.  Dôraz na osobné slobody pravicovej ekonomickej politiky a sociálnu solidaritu ľavičiarskych liberálov.

Skúsený liberál vie garantovať, že opačne to nikdy nebude. Ľavicová ekonómia je cesta krajín RVHP a Venezuely. Pravicová sociálna politika je oxymoron a volebná samovražda.

Áno, niekto na tú solidaritu ľavičiarskych myšlienok zarobiť musí.  Preto majú svoje miesto v SaS pravicoví liberálni  ekonómovia, aby tvorili otvorené trhové prostredie. Aby vytvárali prostredie pre podnikanie slobodného intelektu občanov.

A naopak, vyrábať zisky a zbierať dane nemá zmysel bez jasnej vízie sociálnej liberálnej politiky. A tá je vždy blízka ľavičiarom v liberálnych stranách. A že ich aj v SaS je, nie že by neboli. O štedrú a hlavne fungujúcu sociálnu záchrannú sieť sa pri vláde SaS naozaj nemusíte obávať.

Podporovať SaS má zmysle aj pre ľavičiarov aj pravičiarov.  To už sa tak stáva liberálnym stranám.  Sú veľmi otvorené a jediným dôležitým aspektom je dôraz na ochotu spolupráce oboch vnútrostraníckych táborov. Okrem svojho primárneho politického smerovania musíte byť ochotný spolupracovať aj s opačným názorovým spektrom.

Takto sú rozdané karty dnešnej politickej scény.

Zmetení voliči Siete

Ups, je tu ešte akási mlčiaca intelektuálna a odborná skupina, ktorá kdesi v zasmradnutom závetrí kuje pikle a dohody pre vznik čohosi.

Veľmi by som si prial, aby toto čosi oslovilo zmätených voličov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky. Pre nich je potrebné nájsť skupinu politikov, ktorí budú cieľavedomo svoje sľuby napĺňať.

Aj pre mňa, politika na voľnej nohe –  sympatizanta SaS a priateľa slobody, by to bolo vynikajúce riešenie pre Slovensko a občanov Slovenska.

Tento nový  politický subjekt by si mal absolvovať minimálne jedno volebné obdobie v opozícii. V opozícii k vláde SaS a OĽaNO.

Táto strana a toho hnutie majú dobre vytvorené zázemie pre odborné riadenie krajiny. Zhromaždili za posledných 4-5 rokov skupinu ľudí, ktorí vedia a majú ucelenú víziu pre Slovensko.

Potrebujeme pre Slovensko vládu SaS

Počas minulého a hlavne tohto volebného obdobia si všetci politici v SaS a  OĽaNO ujasnili nastavenie morálnych a etických štandardov pre našu krajinu. Áno, smutné je, že sa to udialo a aj deje metódou kontrapríkladu k činom politikov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky.  Ale udialo sa to.

Práve preto, že politici SaS a OĽaNO denno-denne ukazujú absurdnosť rozporov rečí a skutkov politikov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky, tak si sami sebe jasne nastavujú parametre normálnosti politiky pre 21. storočie.

SaS má najlepší volebný program. Má schopnosť politických nominácii pre odborníkov mimo politikov strany. A hlavne, má jasne preukázaný štandard: zhodu slov s činmi. 

Slovensko potrebuje vytvorenie a upevnenie viery občanov vo svojich politických zástupcov. Slovensko potrebuje vytvorenie silnej väzby medzi prácou politikov a prianiami jeho osobných voličov. Demokracia bez zodpovednosti, bez zodpovednosti, ktorá vedie oboma smermi, nefunguje. Bez zodpovednosti sa vytráca demokracia a nastupuje diktatúra.

Politici SaS a OĽaNO už druhé volebné obdobie bojujú proti tomu odcuzeniu. Neustále naň poukazujú. Za dve volebné obdobia sa potreba väzby politika s občianskou spoločnosťou v nich naplno usadila.

Už samotný liberálny princíp je zárukou toho, aby aj priemerný stredoškolák rozumel tomu, ako funguje jeho štát. A porozumenie svojmu vlastnému štátu je najlepšou prevenciou proti kadejakým extrémistickým intelektuálnym gigantom.

Súčasťou tej novej latky morálky, etiky a demokracie je aj nastavenie veľkej sily pre budúcu opozíciu vlády strán SaS a OĽaNO. Bude úplne samozrejmé, že s opozičnými stranami sa bude rokovať o významných zmenách. Bude úplne samozrejmé, že opozičné návrhy budú diskutované a kvalitné budú prijímané.

Bude samozrejmé, že opozícia voči vláde SaS a OĽaNO bude chápaná ako organický doplnok vlády v štáte. Pretože obe tieto strany, jej politici, osobne na vlastnej koži pociťujú, aké miesto má mať opozičná strana v riadení demokratickej strany 21. storočia.

Skúsenosť s bašternákmi posilňuje normálnu vládu SaS

Som veľmi silne presvedčený, že pre Slovensko a občanov Slovenska by bola vláda SaS a OĽaNO dobrou voľbou. Bola by to radikálna zmena, opustenie bašternáckych a kaliňákovských praktík politikov.

Iná alternatíva tu nie je. Môžeme dúfať, že sa narodí spasiteľ. Môžeme rezignovať a hodiť to vo voľbách zas strane  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky. A môžeme byť idioti a voliť neonacizmus.

Alebo môžeme zvoliť ľudí, ktorí majú jasno v tom, ako nastaviť opäť latku normálnosti na úroveň demokratickej spoločnosti 21. storočia.

Nie, žiadne uťahovanie opaskov, žiadne kadejaké ekonomické bolestivé reformy SaS nemusí prinášať a ani neprinesie. Stačí len a len vrátiť politike zodpovednosť voči voličom a jasný vzťah činov a slov.

Na tomto stojí moja politická vízia

  • Otvorená spoločnosť.
  • Práca za plat.
  • Motivácia službou spoločnosti.
  • Priestor pre odborníkov.
  • Liberálne princípy.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj TGM: Nebáť sa a nekradnúť.
Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Otázka neznie, či chodiť k voľbám.

Otázka znie, kto iný sa má o Slovensko starať, ak nie my. Nik iný to za nás neurobí. Nie je žiadne oni. Sme len my. My si za to môžeme, ako vyzerá  Slovensko.

 

Share Button