Voľbou SaS sa včasnej liečby dočkajú všetci, nie len tí s politicky sexi diagnózou

Matovič na námestí ohlásil, že len a práve operácia rakoviny si zaslúži špeciálne politické rozhodnutie a presmerovanie peňazí z balíka solidárneho zdravotného poistenia od iných diagnóz.

Och, keby bol svet taký jednoduchý, ako vyzerá z námestí.

Ja viem, hemoroidy nie sú tak politicky sexi. Kolaps svalstva panvového dna po pôrode už vonkoncom nie je sexi. Ale nechcete vedieť, aké nepríjemné je si na nich sedieť čo i len o jeden deň dlhšie, ako je únosné.

A čo pacienti s cukrovkou a jej obehovými komplikáciami? Tí si nezaslúžia prednostne počas pravidelných hospitalizáícii doladiť manažment inzulínu, aby si zachránili nohu pred amputáciou alebo funkčnosť ruky?

Matovič hovorí, že nie! Jediný, kto si zaslúži v jeho volebnom programe miesto sú chirurgovia. Teda aj viac peňazí.

Ak niekomu peniaze pridáte, niekomu musíte vziať. Vezme Matovič sestrám z platov? Hm, ale kto bude tým chirurgom asistovať? Vezme tie peniaze z balíka na lieky? Hm, takže Matovič hovorí, že budú vyššie doplatky. A pardón, nehovorí, on to taktne zamlčí.

Takže priatelia, ako sa to teda dá skutočne urobiť, aby aj sa na tie indikované operácie nečakalo pridlo?

Nie, nestačí naliať viac peňazí – vytečú vám cez zle riadené štátne nemocnice a flákajúce sa poisťovne. O ich oprave Matovič samozrejme nič nehovorí. To nie je tak sexi.

Nie, nestačí, že sa prestane kradnúť – tie peniaze miniete na platy sestrám, lebo potrebujeme, aby sa začali postupne vracať zo zahraničia. Práve zásadné zmenšenie rozkrádania súvisí so sestrami – ony sú veľmi citlivé na nespravodlivosti okolo seba, takže zvýšením efektivity podporíme sestry 2x. Atmosféra aj peniaze na platy.

Takže ako to spraviť spravodlivo?

SaS má pripravený pre občanov komplexný program vnútornej reformy zdravotníctva. Problematiku včasnej dostupnosti riešia nasledovné body zdravotníckeho programu SaS:

1/ Rovnaký nárok pre každého pacienta (bez rozdielu
v príjmoch a známostiach).
Definujeme nárok poistenca,
teda rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej úplne alebo
čiastočne z verejného zdravotného poistenia, ktorý:
a/ bude opísaný vhodným spôsobom a zrozumiteľný aj pre občanov,
b/ stanoví primeranú časovú a geografickú dostupnosť,
c/ bude vďaka konkrétnym administratívnym
a právnym predpisom vymáhateľný.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

Úplne základná vec – rovnaký pre každého. Žiadny človek so solidárnym zdravotným poistením na slovensku nebude ničím a nikde zvýhodňovaný. Či máte hemoroidy alebo rakovinu, bude jasne popísané, na čo máte vo svojej diagnóze nárok.

7/ Dokončíme štandardné záväzné diagnostické
a terapeutické postupy, (
guidelines) pričom využijeme
zahraničné a doteraz vytvorené guidelines do maximálnej
možnej miery. Budú slúžiť aj pri modelovaní vývoja
výdavkov v zdravotníctve. Taktiež budú verejne dostupné.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

V štandardných postupoch bude jasne napísané, ako je to s časovou dostupnosťou. Teda do akého času je nutné, aby ste svoj nárok dostali. Prvý bod hovorí, že takto to bude pri každej diagnóze, bez rozdielu. Aj pri hemoroidoch, aj pri rakovine.

29/ MZ stanoví maximálne čakacie lehoty ako súčasť
nároku pacienta. Zdravotná poisťovňa bude povinná
zabezpečiť dostatok PZS
tak, aby bola dodržaná čakacia
lehota stanovená v nároku.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

Profíci lekárí!!! nie politici jasne povedia, do akého času musí byť operácia vykonaná, nasadené liečba, aké liečba, aká forma operácie.

A poisťovňa bude makať, až sa im bude v Digital parku z kečky pariť. Nezoženú dostatok poskytovateľov pre niektorú z hociktorých diagnóz? Nebude zisk. Dlhodobo nezabezpečia? Nebude ani licencia, nebude biznis. Netreba čakať dva roky prechodného obdobia, ako sa láskavo Penta rozhodne na základe Lex Haščák.

Okamžite ste zaradený na čakaciu listinu svojej terapie svojej diagnózy.

14/ Po prekročení čakacej doby uvedenej v nároku bude
poisťovňa povinná uhradiť plnú cenu liečby kdekoľvek
v EÚ.
V prípade, ak bude pacient požadovať konkrétneho
PZS, čakacia lehota nebude musieť byť dodržaná.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

Áno, takto jednoduché to je. Pretože vieme, kto je zodpovedný – poisťovňa. Navyše táto zodpovednosť sa dá zavesiť poisťovni na krk dva dni po voľbách. Netreba čakať dva roky prechodného obdobia, ako sa láskavo Penta rozhodne na základe Lex Haščák.

Áno, aj pre tú rakovinu, aj pre tie zasrané hemoroidy. Každá diagnóza bude mať svoje termíny, niektorá dlhšie, niektorá kratšie. No ani jedna nebude uprednostnená.

Potom sú tu už len detaily a doplnky:

30/ Zabezpečíme funkčnosť jednotného objednávkového
modulu e-Zdravia
tak, aby zdravotné poisťovne
a poskytovatelia vedeli viesť verejne dostupné čakacie
listiny na všetky výkony, na ktoré sa čaká.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

To, aby boli čakacie listiny pod verejnou kontrolou, aby sa nediali kadejaké predbiehačky. Samozrejme anonymizované.

31/ Pacienti sa budú môcť aj sami objednávať na určitý
termín cez internet
prostredníctvom objednávkového
modulu e-Zdravia.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

Keď už sa budete blížiť poradiu, aby ste mali konfort si to naozaj naplánovať aj s ohľadom na osobné potreby, tak na akékoľvek vyšetrenie, akýkoľvek výkon, akúkoľvek interakciu so zdravotným systémom si bude môcť pacient zvoliť sám termín. Ale to už sú len detaily.

Jedna referendová otázka nevylieči zdravotný systém

Viete, priatelia, zdravotníctvo je jemný komplexný systém. Drbúť do neho sekerou a rozmládiť ho, to dokáže každý jouda so skalou v ruke na námestí. Opraviť naše dnes zle fungujúce zdravotníctvo, to chce skutočne fištrón.

Chápem, že každý z nás by chcel to najlepšie práve pre seba a svojich najbližších. V chorobe to tak je, nastupujú základné egoistické inštinkty. Úlohou politika, zodpovedného politika je, dokázať zladiť všetky protichodné požiadavky tak, aby to bolo spravodlivé.

Aby to bolo spravodlivé aj pre toho s hemoroidami. Lebo tie fakt nie sú politicky tak sexi, ako dieťa s leukémiou na prvej strane Nového času. Ups, veď leukémia sa neoperuje, takže aj tomu bábetku vzal Matovič peniaze na jeho liečbu. Ja viem, znelo to na tom námestí tak dobre…

Alternatíva existuje.

SaS má pre vás 127 konkrétnych riešení pre akútne zdravotníctvo, 29 konkrétnych riešení pre dlhodobú starostlivosť. Nakoniec vždy dostanete to, čo si zvolíte. Výkriky na námestí alebo profesionálne riadenie zdravotníctva.

Na dosiahnutie 80% Matovičových, Kollárových cieľov má SaS pripravený postup v konkrétnych riešeniach. Oni lákavo a populisticky pomenovali, SaS vie ako riadiť kraju.

Zdravý rozum hovorí, že si zvolím toho, kto to aj skutočne vie zariadiť.

Share Button