Treba znížiť provízie za správu štátnych investícii

Podnikatelia vo firme Štát, s.r.o. si vyberú súkromnú firmu (najlepšie svoju), aby sa stala agentúrou na distribúciu peňazí zo štátneho rozpočtu. To všetko bez akéhokoľvek regulačného rámca špeciálnym zákonom a dosahu bežnej kontroly.

Veď to poznáte: Vyhlási sa tender. Najlepšie tak, aby sa mohla prihlásiť jediná firma. Prípadne ďalšie dve patria otcovho koňovmu bratovi straníckeho šéfa zadávateľa.

Firma, ktorá sa prihlási, ani tak nevie robiť to čo je predmetom tendru, ale vie ten tender vyhrať. A vďaka tomu si vie na druhej strane zas prilákať k sebe kopu subdodávateľov.

Jediná chyba je, že sa na ceste od štátu/EU k skutočným vykonávateľom prác či dodávateľom materiálu stratí kopa peňazí. Za nič. A padón, nie za nič, ale za vybavenie.

Do dekadentnej dokonalosti totálne zvráteného rozkrádania štátneho rozpočtu priviedla tento model stavba slovenských diaľnic. O IT projektoch škoda hovoriť. A na supertender autobusovej dopravy Nitrianskeho kraja sa bude ešte dlho spomínať – veď ho ani nestihli.

Vybavovači – to je na dlho, to je otázka charakteru. A čo si budeme hovoriť, po známosti by sme to chceli všetci, že?

Základným princípom sa musí stať oddelenie správneho fondu od samotných investičných peňazí. To je základná premisa.

Pokojne nech sú za stavbu diaľnic zodpovedné súkromné firmy. Pokojne nech je na nich, aby v intenciách cieľového zadania  zabezpečili postavenie diaľnice. No za túto sprostredkovateľskú činnosť si môžu čerpať peniaze len a len zo správneho fondu, ktorý bude definovaný ako konkrétne percento zo spravovaných peňazí. A táto podmienka bude povinne súčasťou zadávacej dokumentácie každej štátnej zákazky bez výnimky.

Keď bude správny fond definovaný ako nulový, je jasné, že sa môžu prihlásiť len firmy, ktoré budú priamo zákazku realizovať.

Ak bude zamýšľaný správny fond nenulový, počíta sa od začiatku s tým, že víťazná firma môže práce objednávať. Či už u seba alebo u konkurenčných firiem.

Nebudem hádam ani pripomínať, že hospodárenie takejto agentúry musí byť riešené prostredníctvom transparentných účtov. A podmienkou splatnosti je uverejnenie faktúr.

Keď niekto chce robiť štátne zákazky, musí zabudnúť na obchodné tajomstvo. Nikoho nezaujíma know-how podstaty realizácie. Ale každého daňového poplatníka môže zaujímať, čo to stálo. A žiadne schovávanie za “predmet fakturácie: konzultačné služby”. Máme predsa colný sadzobník, v ktorom je všetko kategorizované, od klincov po jadrový reaktor. A kopu iných číselníkov.

Ale nech som aj liberál, keď chcú manažovať štátne investičné prostriedky, musia sa zmieriť s tým, že štát bude regulovať výšku ich správneho fondu. Štát je investor, tak je predsa normálne, že hľadí na to, aby sa peniaze minuli na skutočný projekt a nie na provízie. Štát sa starie len do štátnych obstarávaní.

Vieme to, máme nástroje, len to chce jediné. Byť ochotný to aj chcieť.

Ale skúsiť to treba.

Ak sa preinvestuje štátny rozpočet, je všetko v najlepšom poriadku. Ak sa prežerie na províziách, máme tu kopu nenávisti a stále viac a viac sa otvárajúce nožnice medzi chudobou a bohatstvom. Peniaze sa minuli a diaľnice stále nestoja.

Voľby rozhodnú o realizácii priorít

Aby sa takýto nápad realizoval, je potrebné byť vo vláde. Aby sme boli vo vláde, strana SaS musí dosť dosť hlasov. Keď dáte hlas SaS, toto sa bude realizovať.  Tak jednoduché to je.

Vo voľbách si vyberáte to, ako bude riadený náš štát.  Tak ako? Vám vadí Sulíkova peňaženka na stole a nevadí vám ako Váhostav-SK utopil peniaze kdesi v psej materi a dodávateľov vypláca z 50% štát.

Áno, každý máme svoje priority. Niekto dobro vybavovačov z Komjatíc, niekto investície do infraštruktúry.

4 Odstránenie deformácií podnikateľského prostredia

4.4.1. zrušíme investičné stimuly

4.4.2. do plošného zrušenia poľnohospodárskych dotácií v celej EÚ požadujeme zvýšenie dotácií pre slovenských poľnohospodárov na úroveň starých členských krajín EÚ. Eurofondy v oblasti poľnohospodárstva musia byť po splnení jednotných a jasných podmienok nárokovateľné

4.4.3. presunieme eurofondy do verejných infraštruktúrnych investícii

Zdroj: Ageda 2020 – volebný program strany SaS

Autor kandiduje na poslanca Národnej rady SR na kandidátke strany SaS pod číslom 130 vo voľbách v marci 2016. A toto chce presadzovať.

Share Button