Skorumpovaný skrz naskrz a klame nehanebne ako komunisti v 80. rokoch o ľudských právach

Oni si ten dôkaz prinesú aj sami. Stačí vždy chvílinku počkať. Že pozdravujem účastníkov parížskej konferencie, z ktorých si urobil predseda slovenskej vlády srandu v priamom prenose za osobnej účasti.

Výrok: Režim Róberta Fica a Andreja Danka bojuje proti korupcii a podľa vlastných slov urobili množstvo vážnych krokov.

Dôkaz sporom: Zamestnankyňa inšpektorátu práce prišla o prácu po tom, ako zistila závažné pochybenia v štátnom podniku Agroinštitút Nitra. Výpoveď dostala napriek tomu, že prokurátor jej ako oznamovateľovi korupcie poskytol ochranu.

č.b.t.d.

Oni si ten dôkaz prinesú aj sami. Stačí vždy chvílinku počkať. Že pozdravujem účastníkov parížskej konferencie, z ktorých si urobil predseda slovenskej vlády srandu v priamom prenose za osobnej účasti.

Agroinštitút Nitra – to je pracovisko, kde študovalo na bakalára 39 externistov, vrátane ministra Ficovej vlády, vtedy tajomník SDĽ Jána Richtera. Titul bakalára mu udelila Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica. Na tému bakalárskej práce si nepamätá.

Celá téma boja Ficovho režimu proti korupcii je presnou kópiou postoja komunistického režimu k ľudským právam.

V roku 1975 sa konala v Helsinkách Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe.  Na jej konci zúčastenné krajiny, vrátane krajín komunistického bloku prijali 10 bodovú deklaráciu, „Záverečný akt helsinskej konferencie“.  Jedným z bodov bolo:

…rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, vrátane slobody zmýšľania, svedomia, náboženstva a presvedčenia … Zdroj: Wikipedia

Áno, komunistické krajiny svojim podpisom za plného vedomia deklarovali rešpektovanie ľudských práv, vrátane slobody zmýšľania… Bol to veľký pokrok v mierovom spolunažívaní a zmierneniu napätia studenej vojny. Ohromným spôsobom si v Helsinkách vyslúžili uznanie zvyšku Európy.

Samozrejme, že skutková situácia v Československu v ďalších rokoch bola v príkrom rozpore s deklarovaným postojom československej reprezentácie v Helsinkách. A tak vznikla Charta 77 – ako reakcia na flagrantné porušovanie medzinárodného záväzku, ku ktorému sa nami vládni komunisti prihlásili.

Naša spoločnosť v roku 2017 takto naozaj fungovať nemôže. A to je ten dôvod, prečo sa angažujem v politike.

Share Button