Šírenie infekčnej choroby naozaj nie je prehliadaniahodné, no záleží od vás

Tak ako? Niekto má byť z rozhodnutia hygienika v karanténe a on sa veselo motá po uliciach? Zdá sa vám to normálne? Alebo, veď za trošku pri ceste do obchodu ani pán farár nič nepovie?

Prišiel nápad, že by sme mali na monitorovanie povinnej karantény použiť aj moderné technické prostriedky. Nie len náhodný občasný fyzický dozor a kontrolné návštevy hygienikov či policajtov. Ale plošné monitorovanie správania sa osôb v karanténe.

Áno, je to zásah do osobných slobôd. Áno, je to monitorovanie ľudí pomocou strojov. To všetko je celé zle.

Nasadenie karantény na konkrétne osoby, dodržiavanie karantény každým, kto v karanténe je, sú dobré veci. A to je tak asi všetko, čo má zmysel o tom povedať.

Nie je karanténa tak trošku. Karanténne opatrenie buď je alebo nie je dodržané. Je to binárne, je to čierno-biele.

Buď karanténu dodržiavate, alebo si robíte zo štátnych príkazov trhací kalendár.

V medicíne platí pravidlo preventívnej opatrnosti. Je to prirodzená súčasť medicíny. Tak ako pravidlá pre dávkovanie či indikovanie liekov. Neexistuje niečo ako „trochu“ preventívne opatrný. Buď sme, alebo nie sme.

Toto pravidlo v iných oblastiach neplatí, takže je pochopiteľné, že väčšina ľudí má s týmto pravidlom problém sa vysporiadať. Karanténne opatrenia uvalené na konkrétneho človeka sú z oblasti preventívnej opatrnosti.

Takže budete dodržiavať karanténne opatrenia, keď na vás budú uvalené?

Viete, keby všetci len tak sami od seba dodržiavali na 100% povolenú rýchlosť, používali pásy, tak nepotrebujeme policajtov a policajti nepotrebujú technické prostriedky. Takto ale naša spoločnosť nefunguje a nikdy nebude fungovať. Vždy sa nájde niekto, kto si povie, že za trošku porušenia nevadí, veď ono to nejako dopadne. A keď nedopadne, vlastne o nič nejde.

V medicíne ide vždy o zdravie a životy ľudí. Nejde o plechy, nejde o rozbité okno pri vlámačke či stratené fotografie po požiari s neskontrolovaného komína.

Vždy ide o životy a vždy je to čierno-biele.

Chápem, že s takouto situáciou sa 99% populácie v 99% času svojich životov nestretáva. Ja ako medicínsky profesionál sa v 100% svojho času stretávam len a len s takouto situáciou. Ja keď urobím chybu, umierajú pacienti alebo keď máme šťastie, dôjde len k poškodeniu zdravia.

Práve preto, že nemám tento demokratický pohľad, dokážem vám ako politik dať len a len informácie o tom, ako to je. Rozhodnúť sa musíte vy.

Od prvej sekundy po promócii, po tom ako som na žezlo v rukách pedela FaF UK priložil svoje dva prsty a zašepkal spondeo et polliceor, tak od tej chvíle milujem rozhodnutých pacientov. Kto som ja, aby som rozhodoval za vás?

Mojim poslaním, ako medicínskeho profesionála, je znižovať informačnú nerovnováhu, aby ste sa mohli rozhodnúť. Demokraticky a slobodne.

Takže priatelia je to na vás – Ako budeme kontrolovať medzi sebou dodržiavanie karanténnych opatrení? Použijeme na to len osobný dohľad a osobnú kontrolu hygienikov a policajtov? Alebo im dáme do ruky aj nejaké technické prostriedky, ako je napríklad sledovanie pohybu mobilov?

Dnes, na základe vedeckých poznatkov nevieme s istotou povedať, koľkí prežijú z tých, ktorých porušením karantény nakazíte (v celej kaskáde). Ani pravdepodobnostne to nevieme povedať tak, ako od nás vyžadujú metodiky vedeckej práce. Zatiaľ sú k dispozícii len jednotlivé merania, nie metaštúdie, oponentné štúdie a vonkoncom nemáme učebnicové fakty. Dnešné odhady sú zatiaľ veľmi nepresné. O rok budeme vedieť. Dnes ale nie.

Dnes mám medicína môže dať len preventívnu opatrnosť.

Nechcete sa rozhodovať?

Vedome a cielene to rozhodnutie necháte na medicínskych profesionálov? OK, tak potom ešte posledná, tá najdôležitejšia otázka: Za každých okolností, či sa vám bude moje rozhodnutie páčiť alebo nie, určite ho dodržíte?

Lebo len a len vtedy, ak na tú otázku odpoviete áno, len vtedy som ochotný to za vás rozhodnúť. Ak si chcete klásť podmienky, to by som len strácal so svojimi príkazmi čas. Nemá to cenu.

Takže ak áno, ak naozaj bezvýhradne vložíte svoju vôľu do mojich rúk, potom otázka na sledovanie mobilov stráca zmysel. Proste budete v karanténe, lebo to medicínsky profesionáli za vás rozhodli na základe najlepších možných a dostupných medicínskych poznatkov.

Ešte je tu sociológia, antropológia a podobné

Znalí vedia, že niektoré veci fungujú, lebo sa o nich nepíše. 😉 Nie je to ktovie ako demokratické, ale keď budem hovoriť o mlieku, riešiť výrobu mlieka, antigény mlieka a zakončím to detskou spomienkou na vtáčie mlieko, pobežíte to chladničky a pred spaním si tú šálku mlieka dáte.

Ale to je už trochu iný príbeh.

Share Button