Rudolf Zajac: My sme tu dobrého ministra zdravotníctva nemali, sedeli tam onakvejší exoti

 Reforma predsa nie je proces, ktorý sa dá ukončiť. Moja reforma bola legislatívne kompletne pripravená. Ďalšie vlády po roku 2006 priniesli spolu viac ako 600 noviel zákonov, pričom každá z nich ten stav zhoršila.

Úplne sa nimi zrušil duch regulovaného trhu a regulovanej súťaže. Pomaly, ale isto zase spejeme k štátnemu zdravotníctvu, hoci štát je jasne najhorší poisťovateľ aj poskytovateľ zdravotníckych služieb. Vraciame sa k tomu, čo nás učili komunisti – štát sa postará. Akurát pacientom nedopne, že zrazu sú vyšetrovaní na starých prístrojoch a niektorí sa nedostanú ani na dialýzu.

Source: Rudolf Zajac: My sme tu dobrého ministra zdravotníctva nemali, sedeli tam onakvejší exoti

Share Button