Rozbor návrhu OľaNO k zmene zákona o interupciách (tlač 156)

Obmedzenie prístupu k interupciám – NIE, vynikajúco

Novela neobsahuje žiadne praktické obmedzenia vo vykonávaní interupcií, ani žiadne obmedzenia v právach žien požiadať zdravotnícke zariadenie o vykonanie interupcie. Rovnako novela neobsahuje žiadne obmedzenia pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

Naťahovanie čakacej lehoty po podpise všetkých papierov – Zle

Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od momentu, kedy lekár zistil splnenie všetkých podmienok na jeho vykonanie

Tlač 156 novela zákona 576/2004 Z.z.

Plne sa zhodujem s Jankou Cigánikovou, našou poslankyňou za SaS, že ide o zbytočné psychické týranie, naťahovanie.

Nové byrokratické pravidlá – Dobre

Zavádza sa asi 15 nových čisto byrokratických pravidiel. Širšie poučenie, ktorého súčasťou má byť zoznam podporných cirkevných a neziskových organizácii. To považujem za skvelé riešenie. Je to naozaj tá časť novely, ktorá je pomocou matkám, ktoré v ukončení tehotenstva videli jediné riešenie a o inom sa nemali šancu dozvedieť.

Súčasne v novele nie je povinnosť kontaktovať tieto organizácie, ani nie je súčasťou zákona zoznam preferovaných organizácii. Riziko, že by rôzne Prolajuf fanatické organizácie hučali do žien je teda eliminované.

Tak isto informácie o sociálnej podpore štátu pre čerstvé mamičky, to je to, čo štát má robiť. Proaktívne ponúkať svoju sociálnu záchrannú sieť. Dokonca si myslím, že táto časť novely by pokojne mohla byť príkladom pre ostatné zákony o hmotnom zabezpečení.

Toto je presne ten správny krok pri prepojení agendy zdravotníctva a agendy sociálnych vecí. Volebný program SaS na to mal celú jednu kapitolu. Je dobré, aby občan odchádzal zo zdravotníckeho zariadenia informovaný o tom, čo mu štát ponúka v sociálnej oblasti v jeho, kvôli zmene zdravotného stavu, zmenenej životnej situácii.

Zásah do ochrany osoby – Neutrálne

Zoznam zbieraných údajov pre štatistiky NCZI sa rozširuje v okruhu informácii o osobe o „situácia v domácnosti“ – to myslím je nad rámec rozumného zbierania údajov.

Kúpime si vynosenie detí – Zle

Navrhuje sa poskytnúť príspevok pri narodení v dvoch častiach. Pvá polovica, 400€, po doložení, že plod má viac ako 12 týždňov.

Po 12 týždni už nehrozí, že matka požiada o končenie tehotenstva, ale naopak, že tehotenstvo bude spieť k pôrodu. Zvyšok, 429,86€ po narodení. To sa mi zdá v rámci kompromisu konzervatívcov a liberálov ako celkom OK.

Navrhuje sa odmena vo výške 3 170,14 eur, ak by sa malo narodiť dieťa s ťažkým postihnutím, alebo dokonca, ak by už počas tehotenstva bolo isté, že poškodenie plodu je tak veľké, že po narodení bude nezlučiteľné so životom.

V prípade poškodenia plodu nezlučiteľného so životom po pôrode, to považujem za absurdné s ohľadom na poznatky dnešnej vedy. Rozumiem náboženskému rozmeru, ale je to pre mňa za hranicou, kde začína už psychické týranie ženy. Lekár, väčšinou dokonca super odborný lekár povie, že to fakt celé nedáva zmysel, ale štát ponúkne 3170€ za vynosenie? Už samotné novina, že plod nemá šancu na život je psychická trauma. Za 3170€ ju natiahneme o 6-7 mesiacov? Prečo?

Kompromis koalície konzervatívcov a liberálov – Vynikajúco

Mohlo to byť fakt veľmi zlé. Stačí si spomenúť na návrh poslanca Vašečku z minulého volebného obdobia. Navrhoval totálny zákaz interupcií na vyžiadanie ženy.

Ešte pred mesiacom to vyzeralo, že Kresťanská únia, sekcia OĽaNO, sa bude snažiť prevalcovať celú vládnu koalíciu. Je príjemné vidieť, že politická kultúra má vo vládnej koalícii silné postavenie. Prebehlo vyjednávanie okolo PVV (voľnosť v hlasovaní v kultútno-etických oblastiach) , verejná prezentácia stanovísk, zas vyjednávanie v koaličnej rade a vznikol dobrý kompromis.

Toto proste je kompromis. Ak chcete, aby sa vrátila čakacia lehota naspäť na dnešných 48 hodín, voľte vo voľbách liberálov zo SaS. Keď budeme mať vládnu väčšinu, zmena zákona je okamžitá. Tak to však dnes nie je. SaS mala vo voľbách 6,2%, PS-SPOLU to prekaučovali, tak vyjednaný kompromis osobne považujem za úspech.

Priraďte si v týchto dňoch vyriešené vrátenie osobných slobôd podnikateľov v obchode (nesprávne označované ako otvorené v nedeľu), tak môžem tento týždeň odznačiť ako skvelý pre liberálov vďaka SaS.

Ja by som ako poslanec SaS za takýto návrh hlasoval. Určite by som podal pozmeňovák, ktorý vyhodí to zbieranie údajov a platbu štátu za poškodený plod, kde je poškodenie nezlučiteľné so životom. Naopak, vrámci dlhodobých sociálnych dávok by som zrovnoprávnil výdavky štátu na inštitucionálnu a domácu starostlivosť. To je ale iné téma, iného zákona.

Pod čiarou: Takto som robil polovicu minulého volebného obdobia rozbor zdravotníckych zákonov. Vtedy ako platený asistent poslankyne Janky Cigánikovej. Poväčšine z takýchto poznámok vzišiel aj draft pre jej prejav v pléne vrámci rozpravy k danému zákonu. Draft, lebo Janka si ho vždy doplnila a vylepšila. V tomto volebnom období budete vídať tieto rozbory v otvorenom priestore na mojich stránkach. Možno vás to presvedčí mi dať v budúcich voľbách hlas.

Share Button