PRP: Dôkaz sporom uplatnite občas aj sami na seba

Na dobrovoľné vzdanie sa funkcie je nutné, aby mal dotyčný aspoň zrnko charakteru a morálnych kvalít. Ak ste presvedčení, že nič také nemá, ťažko sa dočkáme jeho dobrovoľnosti. Ja viem, prajete si to. No občas pomáha, keď sa na chvíľu započúvate aj do svojich slov a argumentov.

Preto je dnešná moja Pikiho rada na piatok smerovaná do vlastných radov: Uplatnite dôkaz sporom občas aj na seba a svoje výroky. 

Otestujete si tak, či náhodu netvrdíte nejaké kraviny alebo či nemáte nereálne očakávania.

Takže aby aj moje deti, inžinieri a zememerači pochopili

Dôkaz sporom je najjednoduchšia overovacia metóda, či má niekto pravdu. Je dobré si ju občas aplikovať aj sám na seba a svoje názory.

Štandardný dôkaz sporom sa robí tak, že svoje presvedčenie, svoj výrok, svoj bytostný názor otočíte. Matematik by povedal – znegujete.

V prvom kroku uznáte že má protivník pravdu. Teda ako by ste znegovali svoje vlastné presvedčenie. Následne túto „na chvíľu uznanú pravdu“  rozvíjate a rozvíjate, až ju dovediete do sporu z nejakou jasnou realitou. Keďže nastal spor znegovaného vášho presvedčenia, ten pôvodný váš názor bude pravdivý.

Skúste rozvíja svoje presvedčenie, svoje názory len tak cvične bez prvotnej negácie. Proste sa ich snažte otestovať, či ich rozvíjaním náhodou nedospejete k sporu  s nejakou jasnou realitou.  Ak sa vám to podarí, ak dospejete do sporu s nejakou jasnou realitou, sú vaše názory chybné.

Dokonca, z princípov dôkazu sporom, vyplýva, že opak vašich názorov a postojov je správny.  Keď si to otestujete doma v tichosti a sami, máte šancu sa zachrániť pred strápnením.

Príklady pomáhajú

Všetci tu tvrdíme, že mu chýba charakter. Že koaličníkom chýba charakter. Súčasne si prajeme, aby sa vzdal respektíve aby odvolali nejakého toho ministra.

Budeme to rozvíjať bez negácie a pozorovať, či sa nedostaneme náhodou do sporu s nejakou zjavnou realitou.

Prvý krok:

Existuje pre odvolanie nejaký zákonný dôvod? Nuž zákonný dôvod by bol, že je políciou vyšetrovaný a súdom usvedčený zo zločinu. On sám je polícia, on sám by mal sám seba vyšetrovať tak, že predloží také dôkazy súdu, aby ho usvedčil.  Na to treba mať charakter – padni komu padni.

Druhý krok:

Hovoríme, že nemá charakter. Na to aby spravil prvý krok sme zistili, že potrebuje charakter – padni komu padni.  A to je spor nášho tvrdenia s realitou.

č.b.t.d. 1

Tretí krok:

Skúsime inú cestu – dobrovoľný odchod. Ak by odstúpil dobrovoľne, už by nemohol kontrolovať svoje vyšetrovanie.  Bez kontroly vlastného vyšetrovania by sa podľa nášho názoru ukázalo jeho konanie, ktoré by mohlo eventuálne skončiť na súde. Súd je rozhodujúca inštancia. Čo súd povie, to sa stáva pravdou.  Nie je v jeho záujme, aby pravda vyšla na povrch – tvrdíme, že na to nemá charakter.

č.b.t.d.2

Krok štvrtý:

Skúsime ešte inú cestu – nahradenie spolustraníkom.  Je to minister – veľa toho vie. Má pod palcom kadejaké vyšetrovania. Súčasťou morálno-vôľových vlastností je opustenie kancelárie bez vytvorenia si nezákonných kópii dokumentov. Tvrdíme, že nie je jediný, kto by mal skončiť na súde. Súčasne hovoríme, že chýba charakter. Takže by sa postupne mohli objavovať dokumenty na kade-koho. To by museli byť poriadne morálno-vôľové vlastnboti v koalícii Smeru podobných, aby mali na padni komu padni charakter. My ale hovoríme, že nemajú charakter.

č.b.t.d.3

Keďže sa nám podarilo náš výrok doviesť do sporu s jasnou realitou, opak je pravdou. Keďže sa nám podarilo naše výroky medzi sebou doviesť do sporu, niektorý z výrokov musí byť chybný.

Sám a z vlastnej vôle neodstúpi. Darmo si to prajeme. Ani ho nikto neodvolá. Darmo si to prajeme.

Sami prinášame ďalšie a ďalšie dôkazy o tom, že chýbajú morálne-vôľové vlastnosti a súčasne si prajeme, aby vykonal činy na ktoré sú práve tieto absentujúce morálno vôľové vlastnosti potrebné. A to je spor.

Na budúci piatok si dáme, ak sa mi bude chcieť, radu o výstavbe únikovej cesty. Hráte šachy, že?

Pod čiarou: Príklad je len ilustračný a nesúvisí so žiadnou živou a ni niekdy v minulosti žijúcou osobou. Podobnosť s nejakým štátom v Európe je čisto náhodná a autorom nezamýšľaná.

Share Button