Pod Mostom sa narodil nový Goebelsko – volajme ho Scarabeus

Hlavný ideológ strany Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky, podľa spravodajstva agentúry Riečica povedal: „Prišli by predčasné voľby a čo by vyriešili? Predčasné voľby boli v Čechách, bývajú v Taliansku, opakované v Španielsku. Nič to však nevyrieši, len to stojí obrovské peniaze“. Tejto vete nechcel v republike Horné Akné asi nikto uveriť, keďže väčšina spravodajských webov túto vetu vynechala.

Áno, priatelia. Práve nám prikazujú, ako vysoko má skákať váš pes.

Môžete si to vyskúšať:

  • V podrepe, pravú ruku predpažíte. Váš pes sa natiahne do vašej dlane pre odmenu.
  • V predklone, pravú ruku predpažíte a skloníte vystretú nadol. Váš pes sa na zadných natiahne do vašej dlane pre odmenu.
  • V predklone, pravú ruku predpažíte a vystretú vodorovne. Váš pes povyskočí do vašej dlane pre odmenu.
  • Vystretý, pravú ruku predpažíte a vystretú nadol. Váš pes povyskočí do vašej dlane pre odmenu.

Ako vám to ide? Dobre? Tak v nácviku pokračujeme:

  • Vystretý, pravú ruku predpažíte a vystretú vodorovne. Váš pes viacej povyskočí do vašej dlane pre odmenu.
  • Vystretý, pravú ruku predpažíte a vystretú smerom nahor. Váš pes viacej poriadne vyskočí do vašej dlane pre odmenu.
  • Vystretý, pravú ruku predpažíte a vystretú smerom nahor. Smerom nahor som povedal! Váš pes viacej poriadne vyskočí do vašej dlane pre odmenu.
  • Vystretý, pravú ruku predpažíte a vystretú smerom nahor. SMEROM NAHOR, KUA, SOM POVEDAL!!! Váš pes viacej poriadne vyskočí do vašej dlane pre odmenu.

Tak, takto vysoko musí skákať váš pes.

Načo, kua chlapi, nejaké volebné právo, zhromažďovacie právo? Kua chuapi už ma seuete, kua kua. KAŽDÝ JEDEN PES BUDE, KUA, TAKTO VYSOKO SKÁKAŤ. Puišui by puedčasné vouby a čo by vyuiešiui? Puedčasné vouby boui v Čechách, bývajú v Tauiansku, opakované v Španieusku. Nič to však nevyuieši, uen to stojí obuovské peniaze.

Tak, takto vysoko musí skákať váš pes. A keď ho to naučíte tak čo potom? Prišli by voľby a čo by vyriešili? Voľby boli v Čechách, bývajú v Taliansku, opakované v Španielsku. Nič to však nevyrieši, len to stojí obrovské peniaze.

“KAŽDÝ JEDEN PES BUDE, KUA, TAKTO VYSOKO SKÁKAŤ! Načo vouby.”, uzavrel diskusiu Scarabeus – hlavný ideológ, šéf oddelenia propagandy strany podnikateľov vo firme Štát s.r.o, strany Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky.

Kedy nám prídu holiť hlavy? Áno, som štváč demokracie.

Share Button

Názor na “Pod Mostom sa narodil nový Goebelsko – volajme ho Scarabeus”

Komentáre sú zakázané.