Počet dní od 25.4.2017, koľko už Smer a SNS nemajú vládnuť tejto krajine

Páni Róbert Fico a Andrej Danko 24 a 25. 4. definitívne stratili právo vládnuť tejto krajine. Od tohto dátumu sa počítajú už len dni, počas ktorých neoprávnene okupujú funkcie predsedu NR SR a predsedu Vlády SR.

Najvyšší vládny predstavitelia, zdá sa, porušili jedny zo základných ústavných práv zaručených nám, občanom tejto krajiny.

Vyšetrovať vládu nemá zmysel.  Takto svet proste nefunguje. Svet, ten demokratický svet, funguje tak, že sa vláda proste škrtne a postaví sa nová. 

Pre situácie, kedy neexistuje demokracia, je pekný návod spísaný od Mr. Matlack:

Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní a sú obdarení istými neodňateľnými právami, medzi ne patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. K zaisteniu týchto práv sa ustanovujú vlády, odvodzujúce svoju moc so súhlasom ľudí, ktorým vládnu. Kedykoľvek začne byť niektorá vláda týmto cieľom na prekážku, má ľud právo ju vymeniť alebo zrušiť a ustanoviť vládu novú, ktorá by bola založená na takých zásadách a mala svoju právomoc upravenú takým spôsobom, ako uzná ľud za vhodné pre zaistenie svojej bezpečnosti a svojho šťastia. Je pravdou, že prezieravosť velí, aby sa vlády už ustanovené nemenili z príčin nepatrných ani prechodných a i celá skutočnosť ukázala, že ľudia, ak je zlo znesiteľné, sú skôr naklonení ho znášať, než aby sa domáhali svojich práv tým, že zrušia životné formy, na ktoré si zvykli.

Avšak, keď dlhý rad prípadov zneužitia moci a skutkov bezprávia, sledujúcich neustále rovnaký cieľ, svedčí o úmysle podrobiť ľudí úplnou krutovládou, tak je ich právom a priamo povinnosťou, takú vládu zvrhnúť a postarať sa o nových strážcov svojej budúcej bezpečnosti.

Deklarácia nezávislosti USA sa vám zdá ako kanón na vrabce? Nie, nie je. Naopak, podľa mňa je to kľúčový dokument, ktorý nám radí, ako máloktorý iný.

Po tom, ako sa zdá, že najvyšší ústavný činitelia porušili tie najzákladnejšie ústavné práva nás občanov (nedotknuteľnosť súkromia a listového tajomstvo respektíve nedotknuteľnosť rovného prístupu k demokratickým voľbám), už nemám najmenšie strpenie pre ich zotrvanie vo funkciách, pre ich právo vládnuť tejto krajiny.

Páni Róbert Fico a Andrej  Danko 24 a 25. 4. definitívne stratili právo vládnuť tejto krajine. Od tohto dátumu sa počítajú už len dni, počas ktorých neoprávnene okupujú funkcie predsedu NR SR a predsedu Vlády SR.

Share Button