Oddlžovacie opatrenia Smeru navýšia príjmy do nemocníc tak o 5 rokov

… Pokračovanie…

V predchádzajúcom diele sme si ukázali na chystanom oddlžovaní štátnych nemocníc akým zlým vlastníkom je štát. Ako naozaj nemá najmenšej šance dosahovať také hospodárske ukazovatele efektivity a kvality ako súkromník. Dnes sa budem venovať druhej strane rovnice -má dať dal, teda opatreniam na strane príjmov do štátnych nemocníc.

Nemocnice dostávajú málo, dup, dup

Obľúbeným heslom, najmä Lekárskeho odborového zväzu, je, že nemocnice dostávajú málo peňazí.  Že poisťovne nechcú poriadne platiť, namiesto toho si kupujú budovy a platia neefektívnych úradníkov.

Rovnako to tvrdí aj vláda vo svojom dokumente a správne spomína, že existuje podhodnotenie platieb poisťovní voči univerzitným nemocniciam vzhľadom na (aj optimálne) náklady na dané výkony.

Tak sa pozrime na to, ako to ide riešiť Smer.

DRG  nás spasí o 100 rokov, platiť treba teraz

Zmena financovania od poisťovní? Tam by sme mohli zaradiť opatrenia okolo DRG, platového mechanizmu, ktorý chce štát prikázať poisťovniam.

V súčasnosti nemocnice prechádzajú na systém úhrad podľa DRG, avšak plná ekonomická prevádzka bude k dispozícii až po postupnej harmonizácii základných sadzieb v roku 2020-2021

Ak má DRG priniesť riešenie až v rokoch 2020-21, tak umiestnenie tohoto opatrenia do opatrení na rok 2017-18 je nemiestne. Uplatní sa naplno tak o 3-5 rokov. A dovtedy?

Navyše, výber platobného mechanizmu je len a len  v rukách poisťovne. Ale u socialistov sme si zvykli, že sa miešajú kam nemajú a tak to aj dopadá.

Pritom je všeobecne známy fakt, že zavedením DRG sa prerozdelia príjmy tak, že pokiaľ špičkové nemocnice budú vykonávať  banálne výkony prevzdelaným personálom a drahým špičkovým vybavením pôvodne určeným na špičkové, kompliované výkony, tak pokiaľ budú donekonečna prerábať.

Veď to poznáte: Ja chcem aby mi slepé črevo operoval pán docent. 

Katalógy výkonov a ich kategorizácia nikde

Naopak, existovalo by jedno riešenie, ktoré by riešilo obligátny argument: Oni to tak nastavili a najlukratívnejšie si vyzobú súkromníci. Otázkou je, prečo ministerstvo nezasiahne do ceny prostredníctvom Katalógu výkonov tak, aby sa zmenil pomer v prospech výkonov s vyššou spoločenskou potrebou.

Mechanizmus je rovnaký ako pri kategorizácii liekov. Priebežným, to je dôležité, že priebežným ladením maximálnych cien a úhrad je možné motivovať poskytovateľov a presadzovať moderné postupy v manažmente pacienta.

Chýbajú liečebne dlhodobo chorých? Potrebujeme podporiť prechod oblastných nemocníc na doliečovanie? Upravíme kategorizáciu výkonov tak, aby sa investorom oplatilo vynaložiť dnes svoje investičné peniaze v očakávaní budúcich platieb za skutočných pacientov.

Ale vidíte politikov strany Smer, aby vytvorili priestor odborníkom, aby občanom vysvetlili, aká je úroveň medicíny 21. storočia a na čo majú nárok – aby definovali produkt zdravotného poistenia?

Aha, katalóg výkonov odborníci strany Smer v zákone zrušili. A tak si odpílili cestu k motivácii a kontrole efektivity.

Namiesto toho priamo zákonom (legislatívna absurdita) napevno objednalo ministerstvo poza chrbát poisťovní aj poza dnešné agentúry domácej  ošetrovateľskej starostlivosti ošetrovateľské výkony v cene 100€/mesiac/pacient.

Odhaduje sa diera do zdravotníckeho rozpočtu v hodnote cca 12.6 miliónov eur ročne (odhad poisťovní). Tie peniaze naopak budú chýbať pri sanácii dlhu.

Moderný manažment pacienta na úrovni 21. storočia nikde

Chcieť od poisťovne viac peňazí, to je pekné.  Ale čudujete sa poisťovni, že nepridá nemocniciam, keď všetci odborníci v sektore a dokonca aj sami Smeráci hovoria:

Vyšší počet akútnych lôžok v niektorých štátnych nemocniciach v porovnaní s ukazovateľmi OECD viaže na seba väčší počet personálu, a teda aj nákladov na prevádzku.

Ale aby sa vládny politici postavili pred občanov a vysvetlili im, že v 21. storočí naozaj nie je možné mať super vybavenú nemocnicu s plnou paľbou oddelení v každom okrese, to nie.  Pri nápade zavrieť prebytočnú nemocnicu sa rozdrnčia politické linky známostí ako zvonkohra na Lorete v Prahe.

Stanovenie minimálnej siete, ktorú musia mať poisťovne pokrytú bez akejkoľvek preferencie vlastníckej štruktúry, to v opatrení na zlepšenie príjmovej zložky „má dať dal“ budete hľadať ťažko.  Ak chcú poisťovne vôbec fungovať, musia dodržiavať pravidlá. Keď Úrad pre dohľad zistí na základe priebežného vyhodnocovania transparentných indikátorov kvality, že ich nedodržiava, siahne na licenciu. Bez licencie nemá poisťovňa zisk.

Vykazujú poisťovne vysoký zisk? Tak prehodnotíme požadované indikátory kvality, skrátime akceptovateľné transparentné čakacie listiny. A keď poisťovňa chce ďalej podnikať a mať aspoň akýsi zisk, tak ich pod dohľadom Úradu bude musieť naplniť.

Aha, premiér Fico spravil so zisku poisťovní triedneho nepriateľa číslo jedna a tak si odpílil základný mechanizmus na motiváciu poisťovní pracovať v celospoločenskom záujme.

A tak minister zas po socialisticky, zákonom prikáže kde aké nemocnice majú byť, lebo štát  najlepšie vie čo je pre zákazníka (pacienta) poisťovne najlepšie?  Alebo čo je najlepšie pre politického priateľa v okrese Poltár? 

Menej indikovaných liekov je iné ako menej  spotrebovaných liekov

Znížime nadspotrebu liekov,  to znie tak nádejne že?

Vidím časté zamiešanie “celkovej nadspotreby liekov v celom zdravotníctve” do ekonomiky konkrétnej nemocnice.  Pritom do ekonomiky nemocnice sa liek premietne len počas niekoľkodňovej hospitalizácie. Potom nasledujú roky užívania liekov mimo náklady nemocnice.

Práve preto, že POTOM tie lieky dlhodobo platíme, je riešenie nadspotreby liekov v nemocniciach prípravou pôdy na zvýšenie platieb do nemocníc.  Ak sa ušetrí na výdavkoch na lieky vydávané roky a roky po opustení pacienta z nemocnice na recept, tak nemocnice môžu dostať tieto ušetrené peniaze nad dnešné svoje príjmy.  Je plne v rukách primárov, koľko ušetria sektoru zdravotníctva správnym indikovaním liekov a nefarmakologických opatrení a môžu si potom nárokovať na pridanie v platbách od poisťovne.

S tým súvisí aj kvalitná práca kategorizačnej komisie pre lieky. Ale skutočná práca. Nie ako teraz, keď v zákone platí, že ak sa k výrobcom navrhnutej cene lieku komisia nevyjadrí, nezasadne, nerozhodne, automaticky taká platí.  Nie ako dnes, keď je pri   eu-referencovanií cien liekov na dobrej vôli kategorizačnej komisii, či si overuje podklady  od výrobcov.

 

Vláda Smeru zahodila časť príjmov nemocníc

Vláda Smeru má po 10 rokoch riadenia svoje nemocnice v strate v hodnote 15 miliónv eur za kus.

Viete si predstaviť v takomto ekonomickom stave nájsť peniaze na opravy budov, kotlov na kúrenie, zavedenie klimatizácie na lôžkové oddelenia?

benchmarking nákladových zmlúv s cieľom zamedziť uzatváraniu nevýhodných zmlúv a stanoveniemaximálne prípustných hodnôt parametrov týchto zmlúv (upratovanie, SBS, pranie, stravovanie, právne služby, plyn, elektrina, informačné systémy, servis výťahov, likvidácia nebezpečného odpadu, telekomunikačné služby), čo prinesie úsporu v prevádzkových nákladoch na úrovni 5 mil. EUR ročne

Problém tých 5 miliónov je, že by ich nemocnice potrebovali reinvestovať, nie ušetriť a neminúť. Budovy sú v zúfalom stave. Elektronické IT systémy nepomáhajú na úrovni 21. storočia a podobne.

A súčasne v ostatnej novele zdravotníckych zákonov natvrdo zahodila možnosť aspoň čiastočne riešiť tento technický stav symbolickou platbou pacienta za „hotelové“ služby.  A tak zo zdravotných odvodov budeme platiť za tehly, za kotle, za klimatizačné jednotky a nebude na onkologické lieky.

Nakoniec dostanete, čo si zvolíte

Hovoríte, že je nespravodlivé ešte doplácať poplatky za hospitalizáciu? Tak to sa opýtajte politikov strany Smer, prečo 10 rokov neriešili financovanie nemocníc a nimi nominovaný manažéri, často po politickej línii, vytvorili stratu 15 miliónov na jednu štátnu nemocnicu.

Hovoríte, že je nespravodlivé dnes sledovať úsporné opatrenia, keď oligarchovia v pozadí strany Smer 10 rokov tunelovali zdravotníctvo?  Tak sa opýtajte voličov strany Smer, prečo si to vlastne zvolili.

Pokračovanie…

Toto je druhý diel. V piatok si dáme tvrdé matematické dáta hospodárenia strany Smer v ostatných 10 rokoch v porovnaní k úsporným opatreniam. Netešte sa, prosím.

Share Button