Od zrušenia nemorálnych amnestii očakával len drobné morálne víťazstvá

Nie, nemám veľké očakávania od zrušených amnestii. Svoj postoj zmiešaných pocitov som opakovane vyjadril. Preto mám len drobné očakávania v drobných akoby vedľajších udalostiach.

Prezident Michal Kováč bol 20 rokov vláčený po súdoch, pretože si dovolil vysloviť svoj názor na zavlečenie svojho syna.

Jeden zo súdov tohoto sporu, vyvolaného I. Lexom, rozhodol takto:

„Aj v prípade, že by tvrdenia odporcu (Kováča st.) boli preukázané ako pravdivé, odporca v čase vyhlásenia výrokov nebol oprávnený podsúvať verejnosti skutkové tvrdenia, ktoré navrhovateľa (Lexu) s trestnou a nepreukázanou činnosťou spájali,“ 

Samozrejme, že súd ani nemohol inak. Keďže akákoľvek snaha jednej alebo druhej strany o nájdenie pravdy na súde narážala na nesmiete sa pýtať, nesmiete vyšetrovať, nesmiete súdiť.

A mám ešte jedno drobné očakávanie. Živo si pamätám, ako som sa bol pozrieť u nás v dedine vo volebnej miestnosti na to, či to ten minister vnútra Krajči fakt urobil. Vo svojej mladíckej neskúsenosti som proste nechcel uveriť, že by si niekto dovolil zmeniť otázky celoštátneho referenda.

A pardón, predsa len mám ešte jedno veľké očakávanie. veľké očakávania väčšinou ostanú nenaplnené, ale toto je môj osobný blog, takže v duchu žánru…

Mečiarove amnestie nastolili trend pre všetkých jeho nasledovníkov. Tým trendom je nesmiete sa pýtať, nesmiete vyšetrovať, nesmiete súdiť, LEBO JA SOM ROZHODOL.

Táto idea, to je smrť demokracie. Pretože demokracia je naopak založená na vzájomnom súboji myšlienok a ideí. Občania sa pýtajú, politik odpovedá, predkladá námety, riešenia, eventuálne pravdy a občania si z ponúknutého vyberajú.

Táto idea, to je smrť demokracie. Pretože demokracia je založená na zodpovednosti za svoj výber. A len a len vtedy, keď mi na moje otázky mnou zvolený politik pravidelne odpovedá, môžem niesť zodpovednosť za svoju budúcu voľbu toho istého politika, tej istej strany.

Toto je ale veľké očakávanie. A ako som napísal, veľké očakávania sa málokedy splnia. Som bytostne presvedčený, že od politikov Smeru, SNS a Mostu sa naplnenia tohto očakávania nedočkám.

Koľkokrát za ostatných 13 mesiacov skončil parlamentný výbor slovami: Nebudeme sa pýtať? Koľkokrát neodpovedal premiér môjho štátu na moje otázky?

Možno sa dočkám opaku a budeme sa musieť ministrom a vodičom ministerských marionet režimu Róberta Fica tiež ospravedlňovať.

Darmo dnes vyšlo na papieri, že sa už môžeme pýtať, ako to v 90. rokoch minulého storočia bolo. Od režimu Róberta Fica sa toho očakávať veľa nedá.

Apropó „darmo“… To viete s akou skratkou treba toto slovo spájať? Pre mladšie ročníky pripomínam, že bol taký jeden riaditeľ STV.  Režim Róberta Fica si palebnú prípravu voči novinárom a RTVS už dávno realizuje.

Veď hovorím, že mám len malé drobné očakávania. Som nie len optimista, ale aj lekárnik. Takže o vás viem svoje.

Share Button