Nebabrite sa so súťažením, darabujte!

Česká firma BigBoard  a pražská radnica ukázali tú správnu cestu:

Firma BigBoard a jí vlastněná BigMedia dostaly od magistrátu dohromady pět milionů korun na reklamní projekty „Praha nejen všech Čechů ráj“ a „Praha odhaluje své krásy nejen domácím turistům“. Peníze šly ze zvláštního magistrátního programu „partnerství pro kulturu a cestovní ruch“. MF DNES má k dispozici obě darovací smlouvy.

Pražská radnice darovala firmě spojené s Janouškem pět milionů – iDNES.cz.

Nakoniec sa len zhodnotí, čo všetko za to mesto zas nedostalo a všetci sú spokojní. Ušetrilo sa na živení úradníkov, ktorí spravujú vyhlasovanie a hodnotenie súťaží. Ušetrilo sa na úradníkoch, ktorí majú na starosti kontrolovanie efektívneho vynakladania našich daní. Dokonca sa ušetrí na policajtoch a súdoch, keďže nebudú nasledovať trestné oznámenia a žaloby neúspešných uchádzačov.

Jediného je ale škoda: Archív Youtube sa neobohatí o ďalší skvost časozbernej dokumentaristiky akým bola onehdá  Karlovarská losovačka. Veru tak, tento aspekt darabovania považujem za naozaj významný dôvod, prečo ešte neprehodnotiť zavedenie tejto progresívnej formy investovania našich daní.

Obdarabovaná firma navyše s pocitu vyššieho princípu v skutočnosti dodá oveľa viac a oveľa kvalitnejšej práce, ako keby nad ňou stál neustále nejaký audítorský zlepenec so svojimi parciálnymi záujmami.

No čo vám budem hovoriť: Raj na zemi.

Priatelia, dajte na mňa! Včera sme k zavedeniu progresívneho darabovania istoty tane vykročili aj na Slovensku.

„Uvažovali sme, že bude post podpredsedu vlády, ktorý bude koordinovať čerpanie eurofondov, ale keď sme si uvedomili, že najvýznamnejší operačný program je doprava a ide o najväčší objem peňazí, ktorý môže aj štartovať lepšie míňanie z európskych fondov, zdalo sa nám účelné ponechať centrálnu koordinačnú jednotku v rámci ministerstva dopravy,“ vysvetľoval (vtedy ešte) budúci premiér Robert Fico.

SME.sk | Počiatek má superrezort, čakajú ho projekty za miliardy.

Pod čiarou: Ako som sľúbil, najbližších 3,5 roka len nepolitické blogovanie. Veď kto by sa z vás odvážil nazvať dadaizmus literatúrou faktu?

Pod druhou čiarou: Pre čitateľov s priemerom väčším ako 1,5 (spôsobeným zlým politickým zmýšľaním prababky z koňovej strany vedúcim k trojke z občianskej výchovy),  ešte vysvetlivka: V slo-ve (dar)*(rabo)*vanie jed-nu zo zá-tvo-riek oz-na-če-ných hvie-zdi-čkou, opakujem hvie-zdi-čkou (hviezdička je toto: *) nehodiace sa škrtnúť.  Kto nehodiace sa zakrúžkoval, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu. Bude vymenovaný za ministra.

Share Button