Deväť paragrafov, ako riadiť pandémiu vo vláde správne

V správne procesne a manažérsky nastavenej krajine vedie boj proti pandémii minister zdravotníctva, alebo vládou ustanovený minister bez kresla.

§ 1.
99,9% opatrení za zavretými dverami pripravuje a následne ich vykonanie a následky analyzuje „konzílium odborníkov“. Opatrenia sú prejednané naprieč ministerstvami, naprieč odbornými tímami koaličných partnerov. Takto pripravené odborné opatrenia doručia ministrovi zdravotníctva.

Tu končí aj práca hlavného hygienika. Objaví sa zas na konci, len ako formálny vyhlasovateľ ministrových opatrení formou paragrafového znenia.

§ 2.
90-80% opatrení vezme na vedomie alebo vráti na prepracovanie po predlžení ministrom zdravotníctva permanentný krízový štáb, aby mal minister zdravotníctva dopredu podporu 11 kľúčových ministrov, zástupcov samosprávy (šéfovia VUC) a uniforiem.

Nič iné – buď vezme na vedomie a doporučí, alebo vráti s pripomienkami. Sám nič netvorí.

§ 3.
5-10% opatrení preberie minister zdravotníctva pri káve s predsedom vlády, aby sa pri ich vyhlasovaní mohol oprieť o silu funkcie predsedu vlády.

§ 4. Vláda ako zbor len formálne schvaľuje návrhy ministra zdravotníctva. Sú dávno pripravené a oponované odborníkmi. Majú podporu 11 ministrov z krízového štábu a tie, kde treba aj podporu premiéra.

§ 5.
60% opatrení vyhlasuje minister zdravotníctva s podporou svojich odborných podriadených. Obvyklá veta je: „Po dlhej diskusii, zvažovaní odborných a morálnych otázok zavádzam takéto opatrenia.

§ 6.
Zvyšných zásadnejších 30-40% opatrení vyhlasuje, prekvapivo zas, minister zdravotníctva, no s premiérom za chrbtom. Premiér povie len jedinú vetu: „Plne podporujem tieto opatrenia, na vláde sme ich dlho diskutovali, zvažovali odborné stanoviská aj morálny a politický dosah opatrení.“

§ 7.
1-2% opatrení maximálne 1x mesačne vyhlasuje premiér. Po prvých dvoch vetách prenechá slovo ministrovi zdravotníctva, aby ten objasnil podrobnosti.

§ 8.
Premiér z odstupu riadi chod systému.

Jedinou hlavou na zoťatie je minister zdravotníctva (alebo to ten minister bez kresla) a súčasne má 100% všetkých riadiacich kompetencii vo svojich rukách. Ostatní ministri dohliadajú na to, aby ich podriadení spolupracovali s podriadenými ministra zdravotníctva.

§ 9.
Súčasťou predstavenia všetkých opatrení sú obrázky v jednotnom dizajnmanuále, v jednotnom názvosloví, v jednotnom čase.

Ešte nejaké otázky pre mňa, mnohoročného (18) procesného manažéra?

Na úlohy treba aj správne kádre

No schválne, kedy som napísal tieto slová:

Dôsledok jednomužového a ideovo roztriešteného OĽaNO je vymenovanie nepripravených, vlastne úplne náhodných, ľudí do politických funkcii ministrov. Premiér dnes robí politickú prácu svojich podriadených.

V prípade niektorých ministrov aj preto, že sú zamestnaný svojou vlastnou politickou agendou a zachraňovaním svojej úplne elementárnej politickej reputácie. Potom im samozrejme ani len neostáva čas na riešenie politických úloh rezortu a naplnenie tej správnej politickej pozície v hierarchii vlády.

My manažéri veľmi dobre poznáme to manažérske pravidlo:

Buď to robím, alebo to riadim. Ak to robím, tak potom kto riadi mňa?

Zdroj: Naša vláda trpí politicky slabými ministrami

Bolo to 25. mája 2020.

Dnes je 3.12. – čo je presne o 193 dní, teda 27 týždňov, čo minister Krajči presluhuje.

Share Button