Prednovembrová nostalgia je zvyk rozprávať o tom ako by mali žiť iní v okolí

Pochádzam z typickej rodiny, na ktorú vedúca úloha KSČ cielila svoj marketing.

Moji rodičia sú tí napostihnutejší zmenou režimu v Novembri 1989. Patria ku generácii, ktorej revolúcia pretrhla kariéry.

Ako dieťa husákovej éry som výrazne doplatil na revolúciu skrz mojich rodičov v tom, ako zúfalo sa hľadal peniaze na moje štúdium a v akej spoločnosti vyrastal môj brat.

Napriek tomu všetkému, napriek všetkým týmto najhorším východiskovým konšteláciám, dnes, v roku 2018 sa majú moji rodičia lepšie. A my, ich deti plne využívame ponúknuté šance dnešnej modernej spoločnosti.

Až 42,6 percenta respondentov sa domnieva, že ľuďom sa lepšie žilo pred rokom 1989, pričom podľa 19,8 percenta výrazne lepšie a podľa 22,8 percenta o niečo lepšie. Opačný názor zastáva 32,1 percenta respondentov, 13 percent ľudí sa domnieva, že sa teraz žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989, podľa 19,1 percenta je to o niečo lepšie. Rozdiel v prospech prednovembrových nostalgikov je naďalej výrazný, pred 17 rokmi však bol až päťnásobne väčší. Zdroj: Prieskum: Veľký počet Slovákov sa domnieva, že v socializme sa žilo lepšie | Info.sk

Takže priatelia, ak vy budete o nás rozprávať, že sa nám žilo pred novembrom lepšie ako sa nám žije dnes, tak len a len pokračujete v tendenciách domových dôverníkov,  eštébáckej mentalite a komunistickom rozhodovaní ako majú žiť podľa vás všetci ostatní.

Tá formulácia je úplne presná. Formulácia „respondent sa domnieva, že ľuďom sa lepšie žilo“ je presná. Nie že jemu sa žilo lepšie. Respondent hovorí, že nám, ľuďom okolo neho sa žilo lepšie. On vie presne, ako by sme mali žiť. Komunistická mentalita – my  to o vás vieme a tak pre vás urobíme maximum, lebo my najlepšie vieme, ako by ste mali žiť.

Áno, za robotov treba cestovať. Niektorí dokonca do zahraničia. Bez víz, bez vycestovacej doložky, ktorú schvaľovali eštébáci a členovia uličného výboru. Proste sa vezmete, začnete pracovať v Rakúsku a vaša životná úroveň narastie skokovo o 300-400%. Nuž, nikto vám nedonesie podpriemerne platenú robotu v zlých ekologických podmienkach priamo do vašej doliny. Treba zodvihnúť zadok alebo potrápiť mozog, ako priniesť robotu do vašej doliny.

Ak by som mal pomenovať  jeden zásadný aspekt dobra, ktorý nastal po roku 1989, tak je to slobodné rozhodnutie o svojom vlastnom živote. Len my sami si za svoj život môžeme. Len my sami si môžeme za to, koho si volíme za svojich vlastných zástupcov na riadenie našej spoločnosti.

Potom je totálne absurdné, ak voliči, ktorým sa plní ich vôľa posledných 10 rokov, voliči Smeru-SD a SNS sú tými, ktorí považujú výsledky riadenia spoločnosti ich ideálnymi politikmi za horšie ako komunistov v roku 1980. To je tak absurdný výsledok, že naozaj je dôležité hľadať jeho dôvody.

Áno, je to presne tak – bolo by absolútne samozrejmé, aby voliči 10 rokov vládnucej strany boli tými, ktorí velebia súčasnosť. Sú nadšení, ako skvele si zvolili svojich zástupcov. Nie, tak to nie je. My politici SaS sme a naši voliči SaS sú najspokojnejšími z modernou slobodnou spoločnosťou. Dokonca aj po tom, ako vyše 10 rokov nevládnu naši obľúbenci, Dokonca sme najspokojnejší aj keď našu spoločnosť vedú naši absolútni politickí oponenti.

Priatelia, čítajte štatistiky s porozumením. Pomáha to porozumieť skutočne tomuto svetu.

Aj táto štatistika hovorí o stále veľkej  sile komunistickej mentality v našej spoločnosti. Tí čo by najradšej prikazovali, ako vysoko skáče váš pes, tí čo by vám najradšej holili hlavy, tí tu tárajú o tom, ako sa nám, slobodným občanom, žije. Tárajú somariny, hovoria o tom, ako my všetci ostatní môžeme za ich posrané životy. A volia Smer-SD, SNS a Kotlebov-ĽSNS

Nevidím najmenší dôvod si takto v piatok kaziť ich táraním víkend. A rovnako nevidím ani dôvod, aby sme si nimi nechali aj ďalších 10 rokov kaziť našu spoločnú krajinu.

Share Button

Otázka: „cenou za zisk v zdravotníctve je to, že kto na to nemá, tak tu starostlivosť mať nebude“

Krátka odpoveď – toto nie je pravda. Je to mýtus, blud, somarina. 

Pokročilá odpoveď:

Slovenský systém je založený na solidárnom princípe. V našom materiály kladieme zásadný dôraz na definovanie nároku. Presné, jasné, zrozumiteľné definovanie na čo má pacient nárok zo solidráneho zdravotného poistenia. Nemeníme ani dnes platné rozdelenie diagnóz na prioritný balík – v zmysle dnešného znenia zákona – plne hradený zo solidárneho positenia a na diagnózy mimo prioritného balíka.

To čo je v nároku pacient vždy dostane. bez ohľadu na to, či zaplatil veľa alebo málo do systému. To je princíp solidarity a ten je pre SaS neprekročiteteľný.

Navyše, jasným definovaním nárok vzniká priestor pre vytvorenie pripoistenia a ponuky poisťovní pre riešenie doplatkov, úhrad neprioritných chorôb a podobne.

Rovnako počítame s tým, že budú fungovať ochranné limity, do ktorých chceme započítavať každú platbu pacienta.

V našom materiále kladieme zásadný dôraz na úlohu štátu definovať nárok, podieľať sa na cenotvorbe (typicky rovnovážne postavenie poisťovní a štátu v kategorizačných komisiách), definovať požiadavky na poisťovne, aký rozsah musia svojim klientom/poistencom poskytovať aby vôbec mohli existovať na poistnom trhu a aké podmienyk musia splniť aby si vôbec mohli vyplatiť zisk.

Kladieme dôraz úlohu štátu kontrolovať, na funkčný Úrad pre dohľad, aby sa pacienti dovolali spravodlivosti, aby sa dovolali konkurenti na trhu poskytovateľov, keď niektorý prevádzkovateľ nemocnice začne posielať ťažké a sfušované prípady inam (dnes do štátnych nemocníc).

Je tam kopu kontrolných a poistných mechanizmov, aby ten trh poskytovateľov bolo možné regulovať. My zdravotnícky odborníci v tíme SaS pre zdravotníctvo sme zvádzali dosť veľký zápas za regulácie. Ostatní členovia zas oponovali slobodou, voľným trhom. Vzniklo dobré riešenie. Motivácie, ktoré trh vie skvele tam sú, regulácie a solidarita je tam tiež.

Share Button

Praktický lekárnik o praktických sestrách – takže jednoducho a lopatisticky

Ak má byť v nádobe plný stav, musíte zabezpečiť dve miesta – zabrániť nefyzilogickému  odtoku a zabezpečiť prítok.

Riešenie v zdravotníckom programe SaS je jasné:

  1. pomocou komplexných opatrení v systéme zdravotníctva udržať viac financií a tak môcť navýšiť platby poskytovateľom za skutočné výkony
  2. jasne definovať hierarchiu v systéme zdravotníckych povolaní a tak podporiť prílev záujemcov o štúdium a vytvroiť si priestor pre posúvanie kompetencií

A teraz ľudskou rečou, aby ja moje deti, inžinier a zememerač pochopili.

Hierarchia v zdravotníctve je nasledovná

  1. lekár – absolvent lekárskej faktulty – ich kompetencie rastú tak, ako si dopĺňajú vzdelanie systémom atestácii.
  2. sestra – absolvent Bc., je to asistent lekára súčasne plne odborník vo vlastnej odbornosti – ošetrovateľstve. Časť lekárskych kompetencii postupne prechádza na sestru, tak, ako si ďalej doplňuje vzdelanie a špecializuje sa.
  3. zdravotnícky asistent  – je to asistent sestry, kompetentný v ošetrovateľstve, časť sesterských kompetencii postupne prechádza na asistentov, tak ako si ďalej dopĺňajú vzdelanie.

Dnešný stav je taký, že na pozícii sestra pracujú súčasne dve skupiny.

  • absolventi strednej zdravotnej školy + 10,15,20 rokov praxe.
  • čerstvý absolventi Bc. +0 či 5 rokov praxe.

Tak, ako sa za ostatných 20 rokov vyvíja celý stav, vyvíja sa aj medicína. Preto má zmysel aj zmeniť systém vzdelávania sestier. Zo stredoškolského systému na systém vysokoškolský. Ale vieme, že bohate stačí bakalársky stupeň.

Bez presunu vzdelávania sestier zo strednej školy na vysokú školu nemôžeme začať presúvať niektoré lekárske kompetencie na sestry. Toto je tá čistá pepsicola, ktorú nám páni s titulom  MUDr. nedokážu naliať.  Stredoškolsky vzdelávané sestry betónujú problém s nedostatkom lekárov, s ich časovou nedostupnosťou.

Naopak, systém 3 stupňov, kde aj vzdelávanie je v troch rôznych stupňoch, umožňuje riadiť náš problém s prázdnou nádobou oboma smermi.

Zabrániť odtoku –  otvárať jasnú cestu k vyššej prestíži vrámci svojej sekcie – lekári sa špecializujú, sestry vykonávajú niektoré činnosti namiesto lekárov, asistenti skutočne asistujú sestrám, pracujú samostatne.  Narastajú kompetencie, narastá aj vyjednávacia pozícii pre plat.

Posilniť prítok – posilníme počty miest pre študentov na Bc. odboroch, ktoré vychovávajú sestru. Posilníme počty študentov stredných škôl na pozíciu zdravotný asistentov. Pustíme zdravotných asistentov do časti kompetencií sestier. Pustíme sestry do časti kompetencii lekárov.  Posunom kompetencii dokážeme riadiť nedostatok personálu.

Ale opakujem, aby sme si mohli vôbec dovoliť presúvať kompetencie, musíme mať istotu, že cieľová destinácia je adekvátne vzdelávaná. 

Ak chceme, a verte mi, budeme to musieť robiť, prenášať časť kompetencii lekárov na sestry, tak musíme pripravovať sestry vysokoškolským systémom.  Alebo musia mať sestry pri síce nižšom stupni dostatočne dlhú prax a tým sa myslí 10 a viac rokov.

Ak chceme prenášať časť kompetencii sestier na nejaký stupeň pod nimi, musíme ten stupeň pripravovať plne stredoškolsky s maturitou.  Nemôžeme preniesť  osobnú starostlivosť o pacienta na sanitára bez maturity.  Preto vznikol stupeň zdravotnícky asistent. Aby sme mali istotu, že v prípade potreby môžeme časť sesterských kompetencii presunúť na ich zdravotníckych asistentov.

Keď máme k dispozícii hierarchiu, môžeme bez akýchkoľvek problémov v čase posúvať kompetencie medzi stupňami takejto hierarchie.

Vidíte tam niekde premaľovanie asistentov na sestry?  Návrat stredoškolsky vzdelávaných sestier zabetónuje nedostatok lekárov. Zdraží prevádzku. Prehĺbi priepasť medzi kompetenciami lekárov a sestier. Všetko sú to dôsledky, ktoré zhoršia fungovanie zdravotníctva.

Samozrejme, prví, ktorí sú za túto betonárku v podobe stredoškolských sestier, sú lekári.

V tíme SaS  sme sa snažili urobiť veci trvalo udržateľne a s víziou do budúcnosti. Preto 3 stupne hierarchie, preto sestry vzdelávané systémom Bc.,  preto 105x lepšie zdravotníctvo.

Špeciálny nezdravotnícky dodatok: V celom texte  využívam rozdiel v systéme vzdelávania na VŠ a na strednej škole.

  • Vysokoškolský systém  – Systém prednáškok, praktických cvičení, skúškového obdobia. Vzdelávanie docentmi a profesormi.
  • Stredoškolský systém vzdelávania formou vyučovacích hodín, maturitných predmetov, priebežného známkovania. Vzdelávanie absolventami magisterského štúdia v odbore učiteľ.
Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity

Help-Desk